86 / 100

MoĞolistan kargo göndermek mi istiyorsunuz?

Kargonuzu oraya ulaştırabiliriz. Moğolistan kargo taşır , Moğolistan’a kargo firmaları ile buluşturur, Moğolistan nakliye imkanı sağlar ve  Moğolistan nakliye firmaları ile iş birliği yaparız. Moğolistan ihracat ve ithalat için gümrük işlemlerini takip edebiliriz.

Moğolistan yüzölçüm olarak büyük bir yer ve keşfedilecek çok yeri var. Nüfus ve ekonomik anlamda bu büyüklüğe çok küçüktür.

Moğolistan Dış Ticaret

2.5 milyar dolar ihracatı ve 2 milyar dolar ithalatı var.

Toplam ihraç edilen ürünler arasında minerallerin ihracatı 2,2 milyar ABD doları (%87,5); sebze ihracatı 69,1 milyon ABD doları (%2,8); doğal veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar ihracatı 52,4 milyon ABD doları (%2,1); hazır gıda maddeleri ihracatı 36,0 milyon ABD doları (%1,4); tekstil ve tekstil ürünleri ihracatı 65,8 milyon ABD doları (%2,6) olup bu ürün gruplarının toplam ihracat içerisindeki payı %96,4’üdür.

2021 yılının ilk 4 ayında, ham petrol, demir cevherleri ve konsantreleri ile çinko cevherleri, bakır konsantresi ve konsantreleri tamamı, kömürün ise %94,1’i Çin’e ihraç edildi. Flourspar konsantreleri ihracatının %79,4’ü Çin’e, %20,6’sı Rusya Federasyonu’na; at hayvanları ihracatının tamamı Çin’e; taranmış kaşmir ihracatının %38,7’si İtalya’ya, %33,6’sı Çin’e; yıkanmış kaşmir ihracatının tamamı Çin’e; işlenmemiş veya yarı mamul haldeki altın ihracatının tamamı Güney Kore’ye gerçekleştirilirken toplam ihracatın yüzde 87,6’sı bu mallara aittir.

Bu dönemde Moğolistan, 48 ülkeye mal ihraç ederken %92,5 pay ile Çin ilk sırayı alırken Çin’i Güney Kore (%2,3) ve Singapur (%2,0) izledi. Bu ülkelere yapılan ihracatın toplam ihracat içerisindeki payı %96,9 olmuştur. Bu dönemde Moğolistan’ın ihracatında, Türkiye ise %0,05 pay (1,3 milyon ABD doları) almıştır.

Moğolistan’ın ithalatı, 2021 yılının ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,6 (374,9 milyon ABD doları) artarak 2,0 milyar ABD doları oldu.

Makine, mekanik teçhizat ve aksamları, elektrikli aletler ve bunların parçalarının ithalatı 340,6 milyon ABD doları (%17,4); minerallerin ithalatı 364,2 milyon ABD doları (%18,6) [mineraller arasında petrol ürünleri ithalatı 303,0 milyon ABD doları (%83,2)]; hayvansal veya bitkisel menşeli ürünler ve gıda maddelerinin ithalatı 316,0 milyon ABD doları (%16,1); taşıtlar ve uçaklar, bunların parçalarının ithalatı 414,0 milyon ABD doları (%21,1); ana metaller ve bunların ürünlerinin ithalatı 130,2 milyon ABD doları (%6,6); kimyasal ürünlerin ithalatı 153,0 milyon ABD doları (%7,8) olarak gerçekleşirken toplam ithalatın %87,6’sı bu ürünlerden gerçekleştirilmiştir.

Moğolistan’ın bu dönemde 127 ülke ile gerçekleştirdiği ithalatında %38,0 pay ile Çin ilk sırada yer alırken, Çin’i Rusya Federasyonu (%27,5), Japonya (%7,1), Kore Cumhuriyeti (%4,1), ABD (%3,4) ve Almanya (%3,3) izlemiştir. Bu ülkelerden yapılan ithalat, toplam ithalatın %83,4’üne karşılık gelmektedir. Türkiye ise bu dönemde Moğolistan’ın ithalatından %0,7 pay (14,2 milyon ABD doları) almıştır.

Moğolistan, serbest ticaret rejimine sahiptir, kota veya zahmetli lisans gereklilikleri yoktur.

1997’den beri DTÖ üyesi, ticaret rejimini önemli ölçüde serbestleştirdi. İthalat ve ihracat faaliyetleri 2008 Gümrük Kanunu ile düzenlenmektedir. 2016 Japonya-Moğolistan Ekonomik Ortaklık Anlaşması

İTHALAT YASAKLARI, KISITLAMALAR VE LİSANSLAMA

Moğolistan Gümrük Kanunu uyarınca, birkaç ürün için geçerli olan ithalat lisansı dışında, Moğolistan’a mal ithalatı kısıtlamalara tabi değildir. İthalatçılar vergi makamlarına kayıt yaptırmalıdır; Gümrük işlemleri için Genel Yetkili Devlet Sicili /GASR/ ile kayıt yapılması da gereklidir.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirli ürünlerin ithalatı için ithalat lisansları gereklidir:

Kimyasallar;

İnsan kanı ve organları;

Patlayıcılar ve silahlar vb.

Kısıtlanmış ürünler için ithalat lisansları, aşağıdakiler gibi ilgili devlet bakanlıkları tarafından verilir:

Çevre ve Turizm Bakanlığı

Eğitim, Kültür Bilim ve Spor Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hafif Sanayi Bakanlığı

sağlık Bakanlığı

Adalet ve İçişleri Bakanlığı

Maden ve Ağır Sanayi Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Savunma Bakanlığı

GÜMRÜK İŞLEMLERİ

Gümrük vergisi, Moğolistan’a giren veya çıkan mallar için alınan, toplanan veya ödenen vergi miktarı anlamına gelir. Gümrük vergileri aşağıdaki türlere sahiptir:

Ad valorem;

Özel;

Yukarıdaki ikisinin kombinasyonu;

Daha yüksek miktarda vergi gerektiren yukarıdaki ilk ikisinden herhangi biri.

Moğolistan’da ithal edilen malların çoğu %5 ad valorem

gümrük vergisine, bir kısmı da mevsimlik gümrük vergisine tabidir.

İhracat için belirli mallar belirli Gümrük vergilerine tabidir.

Dış ticaretle uğraşan herhangi bir kişi (fiziksel veya tüzel) , malların ithalatı veya ihracatı sırasında Gümrük vergilerinin yanı sıra diğer bazı vergi ve harçları ödemekle yükümlüdür .

GÜMRÜK VERGİ TEŞVİKLERİ

Engelli ve yapay organların özel kullanımına yönelik aletler ve beraberindeki yedek parçalar;

İnsani yardım ve hibeler için mallar;

Sipariş edilen ve basılan para birimleri ve Moğol ulusal banknotları;

Gezginlerin kişisel eşyaları;

Tıbbi amaçlı kan, kan ürünleri, dokular ve vücut organları;

Gaz yakıtı, belirlenmiş kaplar, ekipmanlar, özel makineler, tesisler ve ekipmanlar;

İthal kütükler, uzunlamasına biçilmiş kereste ve tohumlar, bu tür ağaç ve çalıların yasağa tabi olmayan tohum ve fidanları;

Sivil havacılık uçakları ve beraberindeki yedek parçalar;

Yabancı diplomatik misyonlar, konsolosluklar,

Birleşmiş Milletler ve uzman kuruluşları;

Yabancı diplomatik misyon şefleri, diplomatik, teknik ve hizmet personeli ve aileleri tarafından kullanılacak kişisel eşyalar

Kişi başı bir defaya mahsus olmak üzere, tekerlekli sandalyedeki engelliler için kayar kamyon, platform ve kaldırma ile donatılmış veya sadece manuel olarak çalıştırılan ve yukarıdaki tüm seçeneklerle üretilen engellilerin kullanımına yönelik bir araç;

Kanunda veya uluslararası anlaşmalarda belirtilen diğer mallar;

İnovasyon projeleri ile yurt içinde ve yurt dışında yeni ürünler üretmek için ihtiyaç duyulan yurt içinde üretilmeyen hammadde ve reaktif maddeler;

Bir gerçek kişiye hitap eden, her benzer kalemden iki adetten fazla olmayan, aylık asgari ücret tutarının 10 katını geçmeyen uluslararası posta paketi;

Ham petrol ile ilgili faaliyetlerde bulunmak amacıyla, arama süresinin tamamı boyunca ve çıkarmanın ilk beş yılı içinde müteahhitler veya taşeronlar tarafından ithal edilen özel amaçlı makine mekanik cihaz, ekipman, aksesuar, hammadde, malzeme kimyasal maddeler, patlayıcılar ve yedek parçalar ve geleneksel olmayan ham petrol kaynakları.

Ham petrol ve geleneksel olmayan ham petrol kaynakları, numuneler ve ham petrol hakkında raporlar;

Yenilenebilir enerji araştırma ve üretim ekipmanları, cihazları ve yedek parçaları;

Sporda kullanılacak ekipman ve cihazlar;

BELGELER VE PROSEDÜRLER

Ticaret sürecini kolaylaştırmak için ülkenin belli başlı gümrük noktalarında “tek elden” hizmet verilmektedir. Bu hizmetler, gerekli tüm gümrük belgelerinin ve gümrük işlemlerinin tek bir yerde tamamlanmasını mümkün kılmayı amaçlamaktadır.

İhracat ve ithalat için gümrük işlemleri aşağıdaki adımlardan oluşur:

Mal beyanı için gümrük belgesi hazırlamak ve sağlamak.

Gümrük belgelerinin gümrük muayenesi.

Malların ve taşıma araçlarının muayenesi.

Gümrük vergilerini ve diğer vergileri ve bunlara ilişkin ödemeleri tahsil etmek.

Gümrük sınırını geçmek için izin verilmesi ve malların serbest bırakılması.

Moğolistan Uçak Kargo Firmaları

MIAT Moğol Hava Yolları Kargo

MIAT Mongolian Airlines, merkezi Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’daki MIAT Binasında bulunan Moğol ulusal havayolu şirketidir. Havayolu, Ulan Batur yakınlarındaki Sergelen’deki Cengiz Han Uluslararası Havalimanı’ndaki üssünden uluslararası tarifeli seferler gerçekleştiriyor

MIAT Moğolistan Hava Yolları Hakkında

MIAT Mongolian Airlines, Moğolistan’ın ulusal havayolu şirketidir ve merkez ofisi Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da (IATA kodu ULN) bulunmaktadır. MIAT Moğol havayollarının OM olan bir IATA kodu vardır.

Moğalistan kargo uçuşları Boeing B767 yolcudan kargoya çevrilmiş kargo uçağı ile tarifesşz olarak gerçekleştirilmektedir.

MIAT Moğol Havayolları şu anda aşağıdaki noktalara uçmaktadır:

Frankfurt’tan Ulan Batur’a

Moskova’dan Ulan Batur’a

Tokyo’dan Ulan Batur’a

Seul’den Ulan Batur’a

Busan’dan Ulan Batur’a

Hong Kong’dan Ulan Batur’a

Moskova’dan Berlin’e

THY Moğalistan Kargo

Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’ndan (IST) başlayarak Moğolistan’ın tek uluslararası havalimanı olan Ulanbator Buyant Uhaa Havalimanı’nda (ULN) sona eren direkt uçuşları yaklaşık olarak dokuz saat sürüyor. Yılın her döneminde başkente uçuşlar bulunsa da yaz aylarında seferlere ilgi çok daha yoğun oluyor.

Türk Hava Yolları’nın kargo hizmeti haftanın 3 günü geniş gövde uçaklarla gerçekleştirilmektedir.

Ulan Bator kargo talebi çok yüksek olmasına rağmen uçaklarda Moğalistan kargo için çok sınırlı yer kalmaktadır. Her uçuşta 2-3 ton kargo kapasitesi bulunmaktadır.

Pandemi Öncesinde Kore Hava Yolları Kore bağlantılı uçuşlar düzenlemekteydi fakay şu an Türkiye’ye uçmadıkları için bu seferler gerçekleştirilememektedir.

Moğolistan Bagaj Kargo

Moğolistan kargosu genelde sundurma bagajı şeklinde bagaj kargo olarak taşınmaktadır. Moğolistan gümrüğünden bu şekilde çekilmektedir.

Moğolistan Kargo Resmi Tatil Günleri

Yeni yıl (1 Ocak), Tsagaan Saar (8 Şubat), Kadınlar Günü (8 Mart), Anneler ve Çocukları Günü (1 Haziran), Naadam (11 Temmuz), Bağımsızlık Günü (26 Kasım)

Orta Asya’nın en önemli şehirlerinden olan başkent Ulan Batur ise ülkenin kültürü ve tarihi ile ilgili pek çok ipucu veren bir şehir. Şehirde tüm yollar Sukhbataar’a, bir diğer adıyla Cengiz Han Meydanı’na çıkıyor.

Moğolistan ‘daki Şehirlerden Uçak Seferleri

Altay Uçak Seferleri Ulan Batur Uçak Seferleri Choibalsan Uçak Seferleri

Khovd Uçak Seferleri Ulan Batur Uçak Seferleri Ulaangom Uçak Seferleri

Ulgit Uçak Seferleri

Moğolistan’dan diğer Ülkelere Uçak Seferleri

Moğolistan’dan Avusturya’ya

Moğolistan’dan Belarus’ya

Moğolistan’dan Belçika’ya

Moğolistan’dan Benin’ya

Moğolistan’dan Bosna Hersek’ya

Moğolistan’dan Burkina Faso’ya

Moğolistan’dan Kamerun’a

Moğolistan’dan Çin’e Kargo

Moğolistan kargo Fildişi Sahili’ya Kargo

Moğolistan’dan Kıbrıs’ya Kargo

Moğolistan’dan Çekya’ya Kargo

Moğolistan’dan Danimarka’ya Kargo

Moğolistan’dan Mısır’ya

Moğolistan’dan Eritre’ya

Moğolistan’dan Finlandiya’ya

Moğolistan’dan Gabon’ya

Moğolistan kargo Almanya

Moğolistan’dan Gana’ya

Moğolistan’dan Macaristan’ya

Moğolistan’dan İsrail’ya

Moğolistan’dan Letonya’ya

Moğolistan kargo Lübnan’a

Moğolistan’dan Malezya’ya

Moğolistan’dan Mali’ya

Moğolistan’dan Malta’ya

Moğolistan kargo Moldova’ya

Moğolistan’dan Hollanda’ya

Moğolistan’dan Nijerya’ya

Moğolistan kargo Nijerya’ya

Moğolistan’dan Norveç’ya

Moğolistan kargo Filipinler

Moğolistan’dan Polonya’ya

Moğolistan’dan San Marino’ya

Moğolistan’dan Sırbistan’ya

Moğolistan kargo Sierra Leone

Moğolistan’dan Singapur’ya

Moğolistan’dan Slovenya’ya

Moğolistan’dan İsviçre’ye

Moğolistan’dan Tayvan’a

Moğolistan’dan Tayland’a

Moğolistan’dan Tunus’a

Moğolistan’dan Türkiye’ye

Moğolistan kargo Hong Kong

Moğolistan kargo Kırım

Moğolistan Kargo
Moğolistan Kargo