Hava Kargo Hakkında Herşey
Havacılık

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’ndan Psikolojik Baskı İddiaları

71 / 100

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın Sendikal Faaliyetleri Kapsamında Yaşanan Psikolojik Baskı İddiaları

İstanbul, 9 Haziran 2024 – Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTK-SEN), 7-17 Haziran 2024 tarihleri arasında ilan ettiği “inisiyatif almadan çalışma” kararı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Ancak, sendika, bu süreçte İstanbul Havalimanı Başmüdürlüğü tarafından üyelerine yönelik psikolojik baskı ve mobbing iddialarını gündeme getirdi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, hava trafik kontrolörlerine yönelik mental baskı uygulandığı, gün içerisinde defalarca telefonla izahat istendiği, trafiğin olağan akışı içerisinde gerçekleşen durumların dahi sorgulanarak haksız ithamların yöneltildiği ifade edildi. Sendika, bu durumun havacılık sektöründe büyük riskler oluşturduğunu ve seyrüsefer emniyetini ciddi şekilde tehlikeye attığını belirtti.

HTK-SEN, sadece mevcut havacılık kurallarına harfiyen uymaktan ibaret olan bu sendikal faaliyetlerinin engellenmeye çalışılmasını kabul edilemez olarak nitelendirerek, “sendikal faaliyete engel olmanın” TCK’da hapis cezası öngörülen bir suç olarak tanımlandığını vurguladı. Ayrıca, bu tür baskıların seyrüsefer emniyetini riske attığı ve sendika olarak üyelerinin haklarını korumak adına hukuki yollara başvuracaklarını bildirdi.

Sendika, yetkilileri ve kamuoyunu sendikal faaliyetlerine saygı göstermeye ve hava trafik kontrolörlerine yönelik baskı ve mobbing girişimlerinden uzak durmaya davet etti.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’ndan Psikolojik Baskı İddiaları 22 Haziran 2024

 

Bilindiği üzere Sendika Yönetim Kurulumuzca 7-17 Haziran 2024 tarihlerinde inisiyatif almadan çalışma faaliyeti kararı alınmış olup, halihazırda başarıyla icra edilmektedir. Mamafih, havacılık kurallarına ve ilgili mevzuata harfiyen uymaktan ibaret olan mezkur faaliyeti engellemek adına İstanbul Havalimanı Başmüdürlüğü’nce hava trafik kontrolörlerimize mental baskı yapıldığı, gün içerisinde defalarca telefonla izahat istendiği, trafiğin olağan akışı içerisinde gerçekleşen durumların dahi sorgulanıp, haksız ithamların yöneltildiği müşahede edilmiştir. En ufak bir hataya dahi tahammül olmayan havacılık sektöründe, hava trafik kontrolörlerimize “kurallara harfiyen uydukları için” psikolojik baskı ve mobbing yapılması asla kabul edilemez olup, seyrüsefer emniyetini de ciddi şekilde riske atmaktadır. Bununla birlikte, sendikal faaliyete engel olmak TCK’da hapis cezası öngörülen bir suç olarak tanımlanmıştır. Halihazırda “iş yavaşlatma” ve “iş bırakma” gibi yasal boyutu tartışmalı olan eylemler görmezden gelinirken, yalnızca inisiyatif almaksızın kuralları harfiyen uygulamaktan ibaret olan ve “etkisiz” olarak nitelenen bir faaliyeti engellemek adına üst düzeyde çaba sarf edilmesi ironiktir. Bu itibarla, tüm ilgilileri sendikal faaliyetimize saygı göstermeye ve seyrüsefer emniyetini riske düşürecek tutum ve davranışlardan uzak durmaya davet ediyor, aksi takdirde üyelerimizin sendikal haklarını korumak adına hukuki çerçevede gerekli her türlü adımın atılacağını vurguluyoruz. Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mehmet Kali

Hello everyone. My name is Mehmet Kali. In the industry, I am known as "Kali". I graduated from the first civil aviation training school in Turkey, which was known as the Civil Aviation School at the time and is now Eskişehir Technical University, in 1991. As I graduated from the Business Administration department, it was a bit challenging for me to integrate into the industry. I have worked for companies such as SultanAir, DHMI, Havaş, and Swissair, and currently, I provide services and consultancy in air cargo transportation. I have experience in dispatching, air traffic control, passenger services, and aircraft coordination. During my time at Swissair, I had the opportunity to experience aviation training in many countries. Since 2012, I have been focusing on air cargo transportation. For three years, I taught courses on air cargo at Nişantaşı University. I still hold valid IATA certifications related to both passenger and cargo operations. For over ten years, I have been managing aeroportist.com, a news website related to aviation, which initially started as a hobby. I enjoy building aviation networks and sharing knowledge. If there is anything I can contribute to, I am here. Best regards "kali"

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu