Latest Posts

Hava Trafik Kontrol Bölümü Özel Yetenek Sınavı Duyurusu

Eskişehir Teknik Üniversitesi-Hava Trafik Kontrol Bölümü Özel Yetenek Sınavı Duyurusu

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HAVA TRAFİK KONTROL BÖLÜMÜNE
ÖNKAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Hava Trafik Kontrol Bölümüne “Önkayıt ve Özel Yetenek
Sınavı” ile 15 öğrenci alınacaktır. Özel Yetenek Sınavına;
i) 2020 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girip, Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nden
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) eklenmeden en az 300 puan almış lise veya dengi okul
mezunları başvurabileceklerdir.
ii) 2019 yılında ÖSYM tarafından yapılan YKS’e girip ÖSYM Başkanlığı tarafından
dönüştürülen TYT puanı (2020-TYT nihai Sınav Puanı) OBP eklenmeden en az 300 olan lise
veya dengi okul mezunları da başvurabileceklerdir.
iii) 2020 veya daha öncesi YKS sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmiş olan
adaylar, başvuru koşullarını yerine getirmeleri durumunda başvurabileceklerdir.
Başvuru Koşulları
1) 2020 yılında ÖSYM tarafından yapılan YKS’ye girip TYT’den OBP eklenmeden en az 300 puan ve
üzeri almış lise veya dengi okul mezunu olmak veya 2019 yılında ÖSYM tarafından yapılan YKS’e girip
ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2020-TYT nihai Sınav Puanında OBP eklenmeden en az 300
puan ve üzeri almış lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) T.C. vatandaşı olmak,
3) 01/01/1999 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak (Yaş düzeltmesi kabul edilmeyecektir.
Düzeltmeden önceki tarih esas alınacaktır.),
4) Herhangi bir fiziksel engele, konuşma bozukluğuna, dilde pelteklik ve gizli kekemeliğe, işitme
kaybına, renk körlüğüne, vb. sahip olmamak,
5) Başka bir eğitim kurumundan disiplin suçu nedeniyle ilişiği kesilmemiş olmak,
2019 ÖSYS puanıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya “Özel Yetenek Sınavı” sonucu kaydolan
adayların OBP’larıyla ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir.
Önkayıt
 Önkayıtlar internet üzerinden başvuru yöntemiyle yapılacaktır (Şahsen veya posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir). Başvuran tüm adaylar sistem üzerinden “Sınav Kılavuzu.pdf”
dosyasına ulaşabileceklerdir.
 Başvurular, internet üzerinden 18-24 Ağustos 2020 tarihleri arasında
https://ozelyetenek.eskisehir.edu.tr/htk adresinden yapılacaktır.
 Adayların başvuru esnasında sürekli kullandıkları cep telefonu numaralarını ve e-posta adreslerini sisteme
tanımlamaları gerekmektedir.
 Başvuru formundaki bilgileri yanlış veya eksik dolduran ya da fotoğrafı belirtilen standartlara uygun
olmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
 İnternet üzerinden yapılan başvuruda, adayların adlarına düzenlenen “Sınav Giriş Belgesi” çıktısını
almaları gerekmektedir.
 Adayların sınavlara katılabilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve fotoğraflı bir kimlik belgesini
(Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/geçerli pasaport/ehliyet) bulundurmaları gerekmektedir. Belgeleri
eksik olan adaylar sınava alınmayacaktır.
Hava Trafik Kontrol Özel Yetenek Sınavına İlişkin Diğer Bilgiler
 Belirtilen tarihlerde önkayıtlarını yaptıran adaylar “Hava Trafik Kontrolörlüğü” mesleğine uyumluluk
testlerini kapsayan seçmelere alınacaklardır. Sınavlar, 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacaktır
(Tablo 1). Sınavların 2 gün süreceği ve kazanan asıl ve yedek adayların ICAO Annex-1, 3. sınıfa
uygunluk kontrolü için sağlık muayenesine gitmeleri gerektiği göz önünde tutularak, il dışından
Eskişehir’e gelecek adayların hazırlıklı olmaları gerekmektedir.
 Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının
tesislerinde yapıldığından, programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Güvenlik
soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler, programa
devam edemezler.
 Hava Trafik Kontrol Bölümü ile ilgili her türlü bilgi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri
Biriminden (0222 3213550/6823) veya https://www.eskisehir.edu.tr/ internet adresinden edinilebilir.
Tablo 1. Hava Trafik Kontrol Bölümü 2020‒2021 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Takvimi
18-24 Ağustos 2020
26 Ağustos 2020
Çarşamba
27 Ağustos 2020
Perşembe
28 Ağustos 2020
Cuma 31Ağustos-04 Eylül 2020
ÖNKAYIT
BAŞVURULARI
İnternet üzerinden
Önkayıtlar 18 Ağustos 2020
Salı günü saat 9.30’da
başlayıp, 24 Ağustos 2020
Peazartesi günü saat 15.00’da
sona erecektir.
Önkayıt başvurusu yapan
adaylar “Sınav Giriş Belgesi”
çıktısı almak zorundadır.
SAYISAL YETENEK
SINAVI
BİLİŞSEL VE ALGISAL
YETENEK SINAVI
SONUÇLARIN
İLANI SAĞLIK MUAYENESİ
Havacılık ve Uzay
Bilimleri Fakültesi
İki Eylül Kampüsü
Saat: 09:30
Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesi
İki Eylül Kampüsü
Saat: 09:30
Havacılık ve Uzay
Bilimleri
Fakültesi
İki Eylül
Kampüsü
Son değerlendirme sonucu
belirlenen asıl adayların
kayıt sırasında ICAO Ek-1

 1. Sınıfına göre belirlenmiş
  sağlık kriterlerine uygun
  olduklarını belgeleyen
  sağlık raporunu teslim
  etmeleri gerekmektedir.
  Kayıt hakkı kazanan yedek
  adaylardan da aynı sağlık
  raporu kayıt sırasında
  istenecektir.
  Kazanacak aday sayısı:
  60
  Kazanacak aday sayısı:30
  15 asıl ve 15
  yedek aday ilan

Kaynak

hava trafik özel sınav

Latest Posts

POPULER