Pegasus 2020 yılı Kasım ayı trafik verileri açıklandı

0
1277

Pegasus 2020 yılı Kasım ayı trafik verileri açıklandı

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
KASIM 2020 TRAFİK SONUÇLARI
14.12.2020 / https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893098

  Kasım
2020
Kasım
2019
Yıllık
%Değ.
Ocak-Kasım
2020
Ocak-Kasım
2019
Yıllık
%Değ.
 Misafir sayısı, mn1,302,44-0,4713,7628,30-0,51
 Konma9.378,0014.775,00-0,3792.340,00172.256,00-0,46
ToplamKoltuk sayısı. mn1,742,76-0,3717,0631,91-0,47
 Doluluk Oranı0,750,89-13.7p0,810,89-8.0p
 ASK (m km)2.040,003.378,00-0,4020.540,0040.439,00-0,49
 Konma başına Misafir139,00165,00-0,16149,00164,00-0,09
 Misafir sayısı, mn0,911,38-0,349,0314,75-0,39
 Konma6.511,008.099,00-0,2058.795,0085.027,00-0,31
iç HatlarKoltuk sayısı, mn1,221,52-0,2010,9215,92-0,31
 Doluluk Oranı0,750,90-1S.2p0,830,93-10.0p
 ASK (m km)968,001.138,00-0,158.555,0011.632,00-0,26
 Konma başına Misafir140,00170,00-0,17154,00173,00-0,11
 Misafir sayıs, mn0,391,07-0,634,7313,55-0,65
 Konma2.867,006.676,00-0,5733.545,0087.229,00-0,62
Dış HatlarKoltuk sayısı, mn0,521_23-0,586,1416,00-0,62
 Doluluk Oranı0,750,87-1L9p0,770,85-7.7p
 ASK (m km)1.072,002.240,00-0,5211.984,0028.807,00-0,58
 Konma başına Misafir136,00160,00-0,15141,00155,00-0,09
*Charter dahil

Arzedilen Koltuk Kilometre (ASK) = Uçuşa arzedilen koltuk sayısı x Ortalama Uçuş Mesafesi
Doluluk Oranı = Biletlenmiş yolcular / Toplam koltuk sayısı
Yeni tanımlar: 2019 yılı sonuna kadar i) ortalama uçuş mesafesi hesaplamasında ‘’Büyük Çember Yöntemi’’ yaklaşımını (yerküre üzerinde iki nokta
arasındaki en kısa mesafeyi bulmak için kullanılan yöntem) ve ii) toplam yolcu sayısı hesaplamasında ‘taşınan yolcu’ yaklaşımını benimsemekteydik. 2020
yılı itibariyle benzer iş modeline sahip havayolları ile aynı bazda karşılaştırılabilmek için i) ortalama uçuş mesafesi hesaplamasında ‘Uçulan Mesafe’ ve ii)
toplam yolcu sayısı hesaplamasında ‘biletlenmiş yolcular’ tanımlarını kullanmaya başladık. Bu tablodaki ilgili 2020 parametreleri yeni tanımlara göre
sunulurken 2019’daki ilgili parametreler yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu değişikliklerin mali tablolar üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.