HAVAALANLARINDA ve HAVAYOLLARINDA SMS – 38

0
1486

HAVAALANLARINDA ve HAVAYOLLARINDA SMS

 

Havaalanı işletmecileri, terminal işletmecileri , havayolları, yer hizmetleri, ikram servis hizmeti veren kuruluşları ile havaalanlarında uçaklara tesis veya tankerle yakıt ikmal hizmeti veren kuruluşlarda emniyet yönetim sistemi talimatlarına göre esasları düzenler ve uygular.

Gerek Havayolları gerekse havaalanları havacılık emniyeti  bir çok konularda beraberinde  aynı uyguladıkları gibi  bir şekilde de kafa karışıklığı yaratmaktadır.

Belki neye  dayanarak bunu söylediğimi düşünüyorsunuz.

Peki hangi açıdan?

Bazı  SMS uzmanları ikisini tamamen farklı olarak elde aldığı gibi bazılarıda farklı olarak almaz. Emniyet yönetiminin, tüm havacılık SMS programlarında geleneksel olarak ve bürokratik olarak yukarıdan aşağıya doğru bir prosesdir. Bunun yanısıra şirketinizin ihtiyaçlarına  göre özel politikalar ve prosedürler oluşturma gibi aşağıdan yukarıya proses olduğunuda asla unutmayın. Bu hatırlanılması gereken önemli bir noktadır.

 

Aslında hem havayolları hem de havaalanı emniyeti programlarını farklı işledikleri gibi bir kısmınıda aynı şekilde paylaşmaktalar. Dolasıyla çevre güvencelerini etkileyen temel durumlarını ele alarak, SMS sürecini aynı şekilde uygulayıp ve yürütmesi gerekir. Havaalanı ve havayolu emniyet yönetim sistemlerinin farklı gereksinimlerini ve bunların nasıl ele alındığını görelim….

 

Yolcular, havaalanları ve havayolları arasında bir arabulucu  olduğundan

SMS programlarında havaalanları, havayolları ile yolcular arasında ilk savunma hattıdır. Havaalanlarının bazılarının bazı sebeplerden muhtemelen zaafiyet olması nedeniyle Havayolu risk yönetimi programları kullanılır.

Havaalanı işleticileri risk yönetimini her türlü açıdan nasıl kullanılabileceğinin farkında olmalıdır. Bununla birlikte havaalanı emniyet yönetiminin emniyet ihtiyaçları doğal olarak havayollarından farklı olarak;

*İlkeler ve prosedürler

*Uygunluk gereklilikleri ve denetim /denetim hazırlığı ve uygulaması

*SMS araçlarının kullanımı

*Havaalanı SMS de, emniyet yönetiminin müşteri davranışlarının etrafında dönmesidir

*Havaalanı Emniyet-Güvenlik programı

*Yönlendirme levhası, yolcuların havaalanına gidiş ve geliş akışı

*Havaalanın kendisini denetlemesi

Örneğin;

*Emniyet-Güvenlik kalitesi

*Kaldırım alanı işaretlenmesi, tabela- inşaat

*Aydınlatma, pist bakımı

*Havaalanın  yakınında vahşi yaşam  tehlikelerle nasıl başa çıkacağı…

Yukarıda listelenen öğeleri nasıl başa çıkacak şekilde hazırlamalıdır.

 

Havayolu emniyet programları havacılık SMS politika ve prosedürleri ve insan hata ve mekanik arızayı  sınırlandırmak için planlanmış denetimlere odaklanacaktır. Havacılıkta tüm olayların hemen hemen insan yanılgısından kaynaklanır( uçuş operasyonları, yer hizmetleri  vb).

Bu nedenle Havayolu emniyet programlarının aşağıdakileri dikkate alması gerekir.

*Havayollarının yer operasyonları için denetimleri, ISAGO denetimleri,

*Uçuş riski değerlendirmesi, uçuş ile ilgili araç ve gereçler,

*Uçakların teknik elemanları,

*Havayollarının genellikle risk analizinde havaalanlarında meydana gelen olaylardan daha önem vermesi…

Havayolları  emniyet programları için tehlike ve risklerin çeşitli belirtilerini ele almak birincil amaçtır.

 

Sonuç olarak havayollarının ve havaalanlarının  SMS ‘i nasıl kullandıklarını istinaden temel farkı özetlemem gerekirse;

* Havaalanı SMS’i öncelikle lojistiğinin emniyeti ile ilgilidir.

* Havayolu SMS’i öncelikle insanlarda mekanik arıza ile nasıl başa çıktıklarını da içeren insan hatası etrafındaki riske odaklanır.

 

Farklılıklar bir tarafa, hem havayolu hem de havaalanı emniyet programları aynı SMS işlemi ile bu ihtiyaçları karşılar;

‘ Tanımlama-Raporlama-Yönetme-Uygulama ve İnceleme’

 

 

Mehmet Ali Ataman

01.Şubat.2019

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here