GÜMRÜKLERE GELECEK YENİLİKLER

0
136

gümrükGümrüklere bu yenilikler gelecek

İTO Gümrük Müşavirleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Serdar Keskin, anlaşmanın dış ticaret ve gümrük işlemleri açısından gelecek değişiklikleri özetledi.

Yenilikler neler

Dış ticarette kullanılan belge ve formlar azalacak.

• Mevzuat taslakları üzerinde ticaret erbabının görüş bildirmesine izin verilecek.

• Dış ticarette danışılabilecek ulusal bilgi sorma noktaları kurulacak.

• Gümrük ve Dış ticareti düzenleyen diğer idarelerin kararlarına itiraz yolu açık olacak.

• Gümrük Cezaları şahsilik ilkesine bağlı olarak , olayın özelikleri , ihlalin derecesi ve ciddiyetiyle orantılı olacak.

• Eşya gümrüğe gelmeden yapılan beyanla işlemler tamamlanacak ve teslim hızlanacak.

• Gümrüğe ödenmesi gereken vergi ve harçlar elektronik olarak tahsil edilecek.

• Belgeleri tamamlanmış bir ithalat işleminde, vergiler teminata bağlanarak , eşyanın tesliminden sonra da ödenebilecek.

Gümrük işlemleri, sonradan kontrol yöntemine tabii olacak.

• Yetkilendirilmiş yükümlüler DTÖ’ye tabi olarak kolaylıklardan yararlanacak.

Hava Kargo teslim işlemleri, belirli taahhütleri veren firmalar için hızlanacak.

Bozulma riski olan ürünlerin gümrük işlemleri hızlanacak.

• Sınırlarda çalışan birimler işbirliği içinde olacak.

• Dış ticaret işlemlerini iç gümrüklerde yapmak üzere uluslararası taşıma araçlarının iç transitine izin verilecek.

• Gümrük Müşavirliği izin belgesine ilişkin kurallar şeffaf olacak.

• Gümrük işlemleri yurdun her yerinde aynı şekilde yorumlanıp, uygulanacak.

• İthalatına izin verilmeyen eşyanın yeniden ihraç edilme imkanı değerlendirilecek.

• Geçici kabul , dahilde ve hariçte işleme rejimleri tüm üyelerde uygulanacak.

Transit geçiş kuralları serbestleşecek.

• Denize çıkışı olmayan ülkeler için limanlara erişim güvence altına alınacak.

• Taşıma kotaları ile ticareti kısıtlamayı zorlaştıracak düzenleme getirilecek.

• Gümrük idareleri, ithalat ve ihracat beyannamelerindeki bilgileri birbiri ile paylaşarak, yasa dışı ticaretteki baskıyı arttıracak.