Latest Posts

Türk işverenlerin yeni yılın ilk çeyreğine yönelik istihdam beklentisi yüksek

79 / 100

Türk işverenlerin yeni yılın ilk çeyreğine yönelik istihdam beklentisi yüksek

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırmasına göre Türk işverenler, yüzde +30’luk Net İstihdam Görünümü ile 2022’nin ilk çeyreğine yönelik olumlu istihdam beklentisi içinde.
 
ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması, Türk işverenlerin 2022’nin ilk çeyreğine yönelik olarak güçlü işe alım beklentilerine sahip olduğunu ortaya koydu. Net İstihdam Görünümü +%30 olarak ölçülürken ve bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 15 puan, bir yıl önce aynı döneme kıyasla yüzde 27 puan yükselerek araştırmanın başladığı tarihten bu yana en olumlu görünüm seviyesini sergiledi. Türkiye’nin yedi bölgesinden 1.007 işverenin görüşlerine baş vurularak yapılan araştırmanın verilerine göre Türk işverenlerin yüzde 51’i 2022’nin ilk çeyreğinde istihdam artışı beklerken, yüzde 21’i azalma öngörüyor ve yüzde 26’sı ise değişiklik olmayacağını öngörüyor.
 
ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye’nin 2022 ilk çeyrek istihdam görünümü hakkında şunları söyledi: “Araştırmamızın sonuçları, anketimize katılmış olan sektörler, şirket ölçekleri ve bölgelerin tamamında 2022’nin ilk çeyreği için olumlu istihdam beklentisi öngörüyor. Bununla birlikte anketimiz; ekim, kasım aylarında yapılmış araştırmaların aralık ayı raporlamalarını içermekte olup bu dönemin sosyo-ekonomik değişimlerinin etkisini yansıtmaktadır. Araştırmamızda ölçülen yüzde +30 Net İstihdam Görünümü, Bilişim, Teknoloji, Telekomünikasyon, İletişim ve Medya sektörlerinin yanı sıra ihracata dayalı üretim sektörlerinden gelen olumlu beklentileri yansıtıyor.”  


 
Üretim sektörü olumlu görünümüyle öne çıktı


İstihdama Genel Bakış Araştırması kapsamında işverenlerin görüşlerine yer verilen 11 sektörün tamamı, yeni yıla işe alımı artırma planlarıyla giriyor. En hızlı toparlanmanın +%41 Net İstihdam Görünümü ile Üretim sektöründe olması bekleniyor. Diğer Endüstri (+%37), Bankacılık, Finans, Sigortacılık ve Gayrimenkul (+%36), Kâr Amacı Gütmeyen Sektörler (+%33) ve Diğer Hizmetler (+%30) sektörel kıyaslamada öne çıkan diğer sektörler olarak sıralanıyor:

 • Bankacılık, Finans, Sigortacılık ve Gayrimenkul: %+36
 • İnşaat: +%14
 • Eğitim, Sağlık, Sosyal İşler ve Kamu: +%28
 • BT, Teknoloji, İletişim ve Medya: +%29
 • Üretim: +%41
 • Kâr Amacı Gütmeyen: +%33
 • Birincil Üretim: +%24
 • Restoran ve Oteller: +%13
 • Toptan ve Perakende Ticaret: +%19
 • Diğer Hizmetler: +%30
 • Diğer Endüstri: +%37
istihdam

 
Türkiye’deki 7 bölgenin tümünden işverenler artan işe alım beklentisi bildiriyor. Bir önceki çeyreğe göre büyük bir artış göstererek +48 Net İstihdam Görünümü bildiren Karadeniz Bölgesi işverenleri, bölgeler arası iyimserlik liderliğini üstlendi. Ege Bölgesi işverenleri ise en zayıf istihdam iklimini (+%11) bildiren işverenler oldu. Organizasyon büyüklükleri arasında en güçlü işe istihdam iklimi (+%37) 250’den fazla çalışanı olan şirketler tarafından bildirildi.
 
 
Türkiye’nin bölgelerinde işe alım beklentileri
Ege: +%11
Karadeniz: +%48
İç Anadolu: +%42
Marmara: +%26
Akdeniz: +%24
Doğu Anadolu: +%23
Güneydoğu Anadolu: +%37
 
2021 dördüncü çeyrekten bu yana en fazla artış sergileyen sektörler
1. Diğer Endüstri: +%37
2. Kar Amacı Gütmeyen: +%33
3. BT, Teknoloji, İletişim ve Medya: +%29
4. Üretim: +%19
5. Eğitim, Sağlık, Sosyal İşler ve Kamu: +%17

 

  
ManpowerGroup hakkında


Küresel insan kaynakları çözümlerinde lider bir şirket olan ManpowerGroup™ hızla değişen bir dünyada kurumların, kendilerine başarıyı getiren yetenekleri bulmasına, değerlendirmesine, geliştirmesine ve yönetmesine yardımcı olur. ManpowerGroup her yıl yüzbinlerce kuruma yenilikçi çözümler geliştirerek, milyonlarca insanı çok çeşitli sektör ve alanlarda anlamlı ve sürdürülebilir işlerle buluşturur.

Şirketin Manpower®, Experis®, Talent Solutions®’dan oluşan uzman markalar ailesi 70 yıldır, 75 ülke ve bölgedeki adaylar ve müşteriler için çok daha fazla değer yaratmaktadır. Çeşitliliğe verdiği – Kadınlar, Kapsayıcılık, Eşitlik ve Engellilik açısından çalışılacak en iyi yer olmak- önemle tanınan ManpowerGroup 2021 yılında, üst üste 12’nci kez Dünyanın En Etik Şirketlerinden biri seçilerek sektörünün en çok güvenilen ve beğenilen markası olduğunu kanıtlamıştır. ManpowerGroup’un geleceğe nasıl güç verdiğini görmek için: www.manpowergroup.comAraştırma hakkında


Ekim 2021’de gerçekleştirilen İstihdama Genel Bakış Anketi, küresel olarak önemli bir ekonomik gösterge olarak kullanılan ve türünün en kapsamlı, ileriye dönük istihdam anketidir. Net İstihdam Görünümü, işe alım faaliyetlerinde artış bekleyen işverenlerin yüzdesi alınarak ve bundan işe alım faaliyetlerinde düşüş bekleyen işverenlerin yüzdesi çıkarılarak elde edilmektedir.
 
 
Metodoloji hakkında


2020’nin ikinci çeyreğinden başlayarak, sonuçların küresel kıyaslanabilirliğini iyileştirmek için bir metodoloji benimsendi. On farklı sektörü incelemek yerine, ulusal işgücünün küçük bir yüzdesini oluşturan belirli kategoriler bir araya getirilerek birlikte ele alındı. İmalat, İnşaat, Toptan ve Perakende Ticaret, Konaklama ve hizmet sektörü (Finans, Emlak ve İş Hizmetleri) ankette kalmaya devam ediyor.

“Diğer Üretim” sektörü Madencilik ve Çıkarma, yeşil endüstrileri (Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık) ve enerji sektörünü (Elektrik, Gaz ve Su) içerir. “Diğer Hizmetler” sektörü, Kamu Sektörünü ve Ulaştırmayı içeriyor. Verilerin ülkeler arasında nasıl ağırlıklandırılacağına ilişkin değişiklikler de uygulandı. Daha önce veriler, ülkelerin ve bölgelerin boyutuna göre farklı şekilde işleniyor ve ağırlıklandırılıyordu, ancak 2020’nin ikinci çeyreğinden itibaren incelenen tüm bölgeler aynı analitik modeli kullanıyor. Sonuç olarak, rakamlar daha tutarlı ve uluslararası olarak karşılaştırılabilir olacaktır.
* İstihdam Görünümü verilerini toplamak için kullanılan metodoloji, Q1 2022 raporu için 40 pazarı kapsayacak şekilde dijitalleştirilmiştir. Önceki çeyreklerde yanıt verenlerle telefon yoluyla iletişime geçilmişken veriler artık çevrimiçi olarak toplanmaktadır. Katılımcılar, çift katılımlı çevrimiçi panellerin üyeleridir ve anketi tamamlamaya teşvik edilirler. Çevrimiçi anketlerin standart bulgularına uygun olarak, artık daha fazla insan pozisyon almakkta – işgücünün artacağını veya azalacağını veya hiçbir değişiklik olmayacağını belirtmektedir.

Net İstihdam Görünümü yalnızca artış veya azalış yanıtı veren kişilere dayandığından, bu daha yüksek düzeydeki katılımın sonucu, metodoloji değişikliğinin daha yüksek bir Görünüme katkıda bulunabileceği anlamına gelmektedir. 1000’lik bir örneklemde +/-%3’lük bir hata payı vardır. Sorulan soru ve yanıtlayan profili değişmemiştir. Organizasyon ve sektör boyutu, uluslararası karşılaştırmalara izin vermek için tüm ülkelerde standartlaştırılmıştır.
**Anket verileri Ekim 2021’de, Omicron varyantına dair bilinirlikten önce toplanmıştır.
 

Latest Posts

POPULER