Latest Posts

TİO Yetki Belgesi Şartları ve İndirim SüresiNDE GÜNCELLEME

80 / 100

TİO Yetki Belgesi Şartları ve İndirim Süresi değişiklik yapıldı

Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yetki Belgesi Ücretlerinde 30 Aralık 2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 60 gün süre ile geçerli olmak üzere belirli oranlarda indirim yapıldığı bildirilmektedir.

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2022/596-1984 Ankara, 23/02/2022
Konu: TİO Yetki Belgesi Şartları ve İndirim Süresi
Ayrıntılı bilgi için: Kubilay Yapıcıoğlu – İdari Memur
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ÇANKAYA ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 – 447 01 80
e-posta : info@oaib.org.tr / www.oaib.org.tr
SİRKÜLER (G-2022)
Sayın Üyemiz,
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atfen, Taşıma İşleri
Organizatörlüğü (TİO) Yetki Belgesi Ücretlerinde 30 Aralık 2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 60 gün süre ile geçerli olmak üzere belirli oranlarda indirim
yapıldığı bildirilmektedir.
Yazının devamında, 30 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan TİO yetki belgesi indirim
süresinin bitim tarihinin pazar gününe (27 Şubat 2022) denk gelmesi ve indirimin son iki gününde
işlem yapılamamasından dolayı pazartesi gününün (28 Şubat 2022) son gün olarak kabul edilmesi ile,
Yönetmelikte öngörülen sermaye şartının indirim süresince geçici olarak aranmadan TİO yetki belgesi
verilmesi hususlarının Bakanlıklarınca uygun görüldüğü belirtilmektedir.
TİO yetki belgesini indirimli almak isteyen taşımacıların, 28 Şubat 2022 tarihi itibariyle
indirimli TİO yetki belgesi başvurularını eksiksiz olarak ilgili Bölge Müdürlüğüne yapmaları ve
indirimli TİO yetki belgesi ücretini de ödemeleri gerektiği belirtilmektedir.
Bilgilerine sunulur.
S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü

TİO Yetki Belgesi Şartları
TİO Yetki Belgesi Şartları

Latest Posts

POPULER