GÜNCEL SON HABERLER

Tıbbi Cihazlarda İhracat Ön İzni Kaldırıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/8) yer aldı.

Bu tebliğ, maske, maske kumaşı vb ürünleri kapsamamaktadır.

Söz konusu Tebliğ ile 26 Mart 2020 tarihinde yayınlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/6) ile yürürlüğe konulan geçici 1 inci madde ve Ek 2 İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinin 33 ila 40 ıncı sıraları yürürlükten kaldırıldı.

“Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümleri, bu maddenin yayımı tarihi (bu tarih hariç) öncesinde gümrük beyannamesi tescil edilmiş mallara uygulanmaz.”

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200502-4.htm

Kaynak:gumruktv.com

Similar Articles

Comments

SOSYAL MEDYA

POPULER HABERLER