THY Siber Savunma Sistemi Alacak

0
175

typorama (19)THY Siber Savunma Sistemi Alacak

İnternet sitesinden açtığı ihale duyurusu

T.H.Y. A.O.’Dan Apt Savunma Sistemi Temin Edilecektir.

Ortaklığımızın tarafından “APT (Advanced Peristent Threat – Hedef Odaklı Karmaşık Siber Saldırı) Savunma Sistemi için gerekli donanım, yazılım, bu sistemlere ait 3 yıl süre ile  yazılım güncelleme, 7/24 bakım ve destek hizmeti”  kapalı zarfla teklif almak suretiyle temin edilecektir.

Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranındadır

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, firmanızı temsile yetkili bir personelinizle birlikte en geç 26.05.2016 günü saat: 14:00’e kadar, Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1.Kat Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki Genel Satınalma Başkanlığında bulundurulacaktır.  Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.

Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

Şartnameler, yukarıda belirtilen adreste  görülebilir ve aynı adreslerden temin edilebilir.

Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı/hizmeti alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen almakta serbesttir.