Rusya Federasyonuna Yönelik Vize Rejimimizde Değişiklik

0
155

Rusya Federasyonuna Yönelik Vize Rejimimizde Değişiklik

T.C. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından iletilen yazı aşağıda aynen bilgilerinize sunulmuştur.

1. Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine ilişkin Usullere Dair Anlaşma”nın son gelişmeler ışığında karşılıklılık ilkesince kısmen askıya alınarak ülkemize seyahat edecek Hizmet Pasaportu hamili Rusya Federasyonu vatandaşlarına vize uygulanmasına 15 Nisan 2016 tarihinde geçilmiştir. Bununla birlikte, ülkemizdeki diplomatik ve konsüler misyonlara sürekli göreve atanan Rusya Federasyonu Hizmet Pasaportu hamili vatandaşlar ve aile mensupları, Türkiye Cumhuriyeti topraklarına vizesiz girebilecekler ve akreditasyonları süresince vizesiz seyahat edebileceklerdir.

2. Bu çerçevede;

  • Rusya Federasyonu’nun ülkemize sürekli görevle atanan Rusya Federasyonu Hizmet Pasaportu hamili hakkında 15 gün önce diplomatik kanallarla atamalara ilişkin bilgi verilmesi gerekmektedir;
  • Türkiye Cumhuriyeti’ne geçici görevle veya diğer amaçlarla seyahat edecek Rusya Federasyonu Hizmet Pasaportu hamili vatandaşları vize almakla yükümlüdürler;
  • Ülkemizi geçici görev veya diğer amaçlarla ziyaret edecek Hizmet Pasaportu hamili Rusya Federasyonu vatandaşlardan 60 ABD Dolar vize harcı tahsil edilecektir.
  • Resmi görevle kısa süreli ülkemizi ziyaret edecek olan Hizmet Pasaportu hamili Rusya Federasyonu vatandaşları diplomatik kanallar vasıtasıyla (Nota İle) başvurmaları halinde vize harcından muaf tutulacaktır.

Türk sürücülerin Rusya’ya girişlerinde yaşadıkları vize sorunu sebebiyle mütekabiliyet ilkesi gereğince Rus sürücülere ülkemize girişlerinde vize uygulamasının başlatıldığı kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede, 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren taşımacılık amacıyla ülkemize gelecek olan Rusya Federasyonu sürücüleri vize almakla yükümlü olacaklardır.