Pegasus’un 2018 Yıl Sonuna İlişkin Operasyonel ve Finansal Hedef ve Beklentileri

0
64

Pegasus, 2018 yılına ilişkin hedef ve beklentileriyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirimde bulundu.

Pegasus, bu yıl kapasite artışını yüzde 11-13 olarak beklerken, iç hatlar doluluk oranında yatay seyir, dış hatlar doluluk oranında ise yıllık bazda 1-2 puan artış bekliyor.

Hava yolu şirketi, iç hat birim gelirinde yıllık bazda 5-6 TL artış beklerken, dış hat birim gelirinde yıllık bazda 1-2 euro daralma bekliyor.

Pegasus, 2018’de FAVKÖK marjını ise yüzde 22,5 – 23,5 olarak bekliyor.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.