Pegasus Havayolları’na verilen ceza hakkında

0
83

2014 yılı Gelir Vergisi Stopaj İncelemesi Hakkında Güncelleme

Bu doğrultuda ve Şirketimizin konuyla ilgili bugüne kadarki sektör uygulamaları ve vergi uzmanlarının görüşleri doğrultusunda inceleme konusuna ilişkin olarak vergi mevzuatı ile tam uyum içinde olduğu görüşü uyarınca vergi incelemesi sonuçları hakkında 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında indirim başvurusunda bulunulmamasına karar verilmiştir. 2014 yılı için Şirketimiz kanuni defter ve belgeleri üzerinde gerçekleştirilen inceleme neticesinde hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış uçucu personele yapılan uçuş tazminatı ve uçuş tazminatı farkı ödemelerine ilişkin gelir vergisi stopajı yönünden Şirketimiz aleyhine gerçekleştirilen re’sen tarhiyat ve vergi ziyaı ceza uygulaması ile ilgili olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu nezdinde uzlaşma talebinde bulunulmuştur. Uzlaşmanın vaki olmaması durumunda Şirketimizin söz konusu idari işleme karşı vergi mahkemeleri nezdinde dava açma hakkı bulunmaktadır.

Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/634957