“Önce UTİKAD Ekibi” Utikad Seçimlerinde Aday

0
7242

Kıta Ulaştırma Hizmetleri Tic. A.Ş. CEO’su ve UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, yeni dönemde de aday olduklarını duyurdu.

2016 yılından bu yana sürdürdüğüm UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimi Kasım 2020’de tamamlamayı planlıyordum, ancak pandemi yasakları nedeniyle 38. Olağan Seçimli Genel Kurulumuzu gerçekleştiremedik. Bu nedenle Genel Kurula kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimi sürdürüyorum. Büyük bir keyifle yürüttüğüm UTİKAD’ın başkanlık bayrağını Genel Kurulumuzda gerçekleşecek seçimle bir sonraki başkana teslim edeceğim.

Bu seçimde iki farklı ekip sizlerin oyları için yarışacak. 25 yıllık mesleki kariyerim, sivil toplum kuruluşlarındaki kişisel deneyimim ve UTİKAD’da geçirdiğim sürecin sonunda Emre Eldener olarak ben, değerli meslektaşım Ayşem Ulusoy liderliğinde seçime girecek olan ÖNCE UTİKAD ekibinde yer almayı uygun buldum. UTİKAD’ın başkanlık bayrağını, UTİKAD için benimle ve benden önceki başkanlarla aynı amaçlara, vizyona ve gelecek hayallerine sahip bir kadın meslektaşıma devretmekten ayrıca gurur duyacağım. ÖNCE UTİKAD Ekibi ve gelecek projeleri ile ilgili detaylı bilgiye www.onceutikad.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Önce Utikad Hakkında

Türk lojistik sektörünün en çağdaş, en yenilikçi, geleceğe umutla bakan sivil toplum kuruluşu ve mesleki örgütü UTİKAD’ın yönetimine talibiz. Bizleri uzun yıllardır UTİKAD çatısı altında sektörümüz için verdiğimiz emekle, paylaştığımız fikirlerimizle ve ortak akılla ortaya koyduğumuz çözüm önerilerimizle aslında yakından tanıyorsunuz. Çünkü her birimiz hem sektörün hem de UTİKAD’ın içinden geliyoruz. Ve hem sizlerden aldığımız güçle hem de yüreklerimizde var olan inançla “ÖNCE UTİKAD” diyoruz.

Çünkü biz biliyoruz ki; UTİKAD’da ‘Ben yoktur, biz vardır!” Önce Türkiyemizin, önce lojistik sektörümüzün ve tabii ki siz değerleri üyelerimizin ortak faydası için çalışmak vardır. UTİKAD’da başkanlık yarışları, güç savaşları yoktur, başkanlığın nazik ve uygarca devri vardır. Bu çatı altında kendi firmalarımız, unvanlarımız yoktur, önce sektörümüzün sorunlarına üretilecek çözümler önce sektörümüzü geliştirecek girişimler vardır.

Türkiye ve dünyadaki lojistik yapılanmanın etkin, etkili ve sürdürülebilir bir şekilde işlemesini ve gelişimini sağlamak vizyonuyla çıktığımız bu heyecanlı süreçte; UTİKAD’ın asıl sahibinin tüm dernek üyeleri olduğunu hiçbir zaman unutmayarak yol alıyoruz. Üyelerimizin derneğe ilişkin tüm süreçlerde aktif katılımıyla Türkiye lojistik sektörünü ve dernek üyelerini ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil etmek, sektörün uluslararası standartlarda ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak ve dernek üyelerinin gelişimini destekleyici faaliyetleri yürütmeyi öncelikli görevlerimiz, misyonumuz olarak benimsiyoruz.

ÖNCE UTİKAD olarak başkanlık bayrağını devralmak üzere Değerli Meslektaşımız Ayşem Ulusoy liderliğinde bir araya geldiğimizi söylemekten onur duyuyoruz. Lojistik sektörümüzde farklı görevlerde yer alarak sektörümüzün hızlı gelişimine büyük katkı sağlayan kadın meslektaşlarımıza duyduğumuz güveni ve verdiğimiz değeri, Başkan Adayımız Ayşem Ulusoy ile UTİKAD çatısı altında pekiştireceğimize inanıyoruz.

Bu süreçte pandemi yasakları nedeniyle UTİKAD 38. Seçimli Olağan Genel Kurulu’nun tarihini sizlerle henüz paylaşamasak da 2020-2022 Döneminde UTİKAD Yönetim Kurulu’na aday ÖNCE UTİKAD Ekibini sizlere açıklamaktan gurur duyuyoruz;

 1. Arkın Obdan / Obdan Sistem
 2. Ayşem Ulusoy / ATC Grup
 3. Barış Dillioğlu / Kınay
 4. Cihan Özkal / Armada Denizcilik
 5. Cihan Yusufi / Globelink Ünimar
 6. Emre Eldener / Kıta Ulaştırma
 7. İsmail Tekin / Enco
 8. Mehmet Özal / Ekol Lojistik
 9. Serdar Ayırtman / Catoni Grup
 10. Serkan Eren / MNG Havayolları
 11. Sibel Gültekin Karagöz / Sibel Uluslararası Taşımacılık

Önce UTİKAD ile ilgili tüm bilgilere www.onceutikad.org adresinden ulaşabilirsiniz.


ÖNCE UTİKAD Ekibinin Vizyonu

1986 yılında kurulan UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün en geniş kapsamlı sivil toplum kuruluşudur.

Türkiye’de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu ve kombine taşımacılığın yanı sıra liman işletmeciliği, antrepo ve depo hizmetleri, hızlı kargo ve paket taşımacılığı, gümrük müşavirliği faaliyetlerinde bulunan ve lojistik hizmet üreten firmaları aynı çatı altında toplayan UTİKAD, Türk lojistik sektörünün sesi olarak sektörü ve üyelerini yurt içi ve dışında pek çok platformda temsil etmektedir.

Köklü ve itibar sahibi bir sivil toplum kuruluşu olarak üyelerinden aldığı güç, destek ve katkılarla Türk lojistik sektörüne değer katan UTİKAD’ın sahip olduğu geleneğin sürdürülmesi için Yönetim Kurulu’na aday olarak geçmişteki kazanımlarımızdan ödün vermeden sektörümüzün geleceği için çalışma isteği ve arzusuna sahibiz.

Lojistik sektörüne yönelik bilgi birikimini, zamanını ve UTİKAD’ın önceki dönem Yönetim Kurullarında ve çalışma gruplarında görev alarak edindiği dernek tecrübesini üyelerinin ve sektörünün hizmetine sunmaya hazır Yönetim Kurulu adayları olarak vizyonumuz ülkemizin lider lojistik ve taşımacılık derneği olarak akılcı, ilkeli, sorumlu yaklaşımlarımız ve üyelerimizden aldığımız güçle; Türkiye ve dünyadaki lojistik yapılanmanın ve tedarik zincirinin kurgulanması ve optimize edilmesine yönelik her türlü oluşum ile gelişime öncülük etmektir.

Halihazırda derneğimizce de benimsenen vizyonumuza ulaşmak için misyonumuz UTİKAD’ın asıl sahibi tüm dernek üyelerinin derneğe ilişkin tüm süreçlerde aktif katılımıyla Türkiye lojistik sektörünü ve dernek üyelerini ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil etmek, sektörün uluslararası standartlarda ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak ve dernek üyelerinin gelişimini destekleyici faaliyetleri yürütmektir.

UTİKAD’ın sahip olduğu köklü geçmişe tüm üyelerin desteğiyle daha önceki yıllarda ve mevcut dönemde katkı sağlayanlar olarak vizyonumuz ve misyonumuz çerçevesinde etik değerleri gözeten, gelişime açık, üye odaklı, sorumluluk sahibi, her alanda sürdürülebilirliği destekleyen, akılcı çözümler oluşturmayı ve sunmayı merkezine alan, dikkatli, özenli ve ölçülü yaklaşımımız ile UTİKAD’ı, üyelerini ve öncüsü olduğumuz Türk lojistik sektörünü geleceğe taşımayı hedefliyoruz. UTİKAD’ın köklü geçmişiyle kuvvetli bağlarımız sayesinde yönetimine aday olduğumuz UTİKAD’da üyelerimiz ile el ele,

 • Uyum ve sürekli iletişim içerisinde iş birliği alanları yaratılıp odaklanmış şeffaf süreçler esas alınarak dernek faaliyetlerinde süreklilik sağlanacak,
 • Üyelerin ve sektörün ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilecek projeler ile sektörün gelişimi ve üyelerin uluslararası standartlarda faaliyetlerini sürdürmelerine destek verilecek,
 • Derneğin sahip olduğu teknik bilgi birikimi ile üyelerin tecrübeleri harmanlanarak sürekli iyileştirme ve gelişim mümkün kılınacak,
 • Oluşturulmasında üyelerinin ve temsilcisi olduğumuz geleneğin pay sahibi olduğu UTİKAD markasının bilinirliğinin artırılması için kamu ve özel sektör nezdinde mevcut girişimler daha ileri götürülecek ve derinleştirilecek,
 • Üye memnuniyeti en önde tutularak Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün en geniş kapsamlı sivil toplum kuruluşu UTİKAD’ın nitelikli üye yapısının sayısal artışı hedeflenerek derneğin Türkiye’de lojistik sektörünün mutlak referans noktası olması sağlanacaktır.

Bu hedeflerin yerine getirilmesi amacıyla ülkemiz, sektörümüz ve üyelerimizin tümü için çalışma arzusu ve tutkusuna sahip bir ekip olarak UTİKAD’ın Yönetim Kurulu’na aday olduğumuzu bildirmek isteriz. Gerek Yönetim Kurulu ve gerekse diğer kurullarda görev almak için aday olan çalışma arkadaşlarımız,

 • Derneğin geleneğine ve UTİKAD çatısı altında ortaya konan ve sürdürülen dernek faaliyetlerine aşina,
 • Bilgi birikimlerini, sektörel tecrübelerini ve zamanlarını dernek üyelerinin hizmetine sunmaya hazır,
 • Tüm üye tabanının desteği ve iş birliği sayesinde sonuç odaklı ve vizyoner yaklaşımları ile üyelerin sorunlarına analitik ve doğru çözümler üretebilecek,
 • Sektörünü ve üyelerini kamu idaresi, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil eden ve bu yapılar ile sağlam, muteber ve köklü ilişkilere sahip

sektör profesyonelleridir.

Dernek üyelerinin güveni, takdiri ve desteği ile edinilen kazanımların daha ileriye götürülmesi için siz değerli meslektaşımızın bizleri yetkilendirerek UTİKAD’ın üyelerine sunduğu hizmetleri derinleştirme, artırma ve derneğin asıl sahibi üyelerinin katılımı ile birlikte bu yapıyı üyelerine ait kılma amaçlarımızda desteğinizi istiyoruz.