Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Talimatı

0
103

 

Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Talimatı (SHT-145)’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat taslağı yayımlandı…

ve uyarıları

145

Yetkisini kullanmayan 145 bakım kuruluşlarının yetkisinin iptal edilmesine dair 

145 Taslak yönetmeliğe göre yetkili olduğu alanda 6 ay içinde servise verme belgesi düzenleyemeyen kuruluşun yetkisi askıya alınacak

Teknisyenler dikkat: Bakım Teknisyenleri için mühür kullanımındaki usülsuzlukler lisans kaybı ile sonuçlanabilir. “Stamp warranty”

Taslak Talimat Değişen Kısımları kırmızı ile belirtilmiştir.

AMC
145.A.15 (a)
Ön izin almak üzere Genel Müdürlüğe başvuran kuruluşların aşağıdaki
bilgi ve belgeleri Genel Müdürlüğe sunmaları gerekmektedir.
1. Bakım Kuruluşunun ticari unvanı, iletişim bilgileri,
2. Bakım yapılacak istasyon/istasyonların listesi,
3. Kuruluşun SHY-145 Onayını kullanacağı hava aracı/hava araçlarının
listesi,
4. Yapılacak bakımların seviyesi,
5. Gerekli alet-ekipmanların listesi ve temin planı,
6. Bakım yapacak teknik personel bilgileri, temin planı ve adam-saat
planlaması,
7. Bakım Kuruluşunun SHY-145 onayına göre bakımı yapabilecek yeterli
mali durum bilgileri,
8. Fizibilite Raporu,
9. Bakım Kuruluşunun bakım yapacak istasyon/istasyonlarda yapacağı
bakımlara uygun olarak planlanan ofis ve teknik yerleşim bilgileri,
10. Bakım Kuruluşunun organizasyon yapısı,
11. Yönetici personel olarak görev yapacak SHY-145 Madde 10’a uygun
kişilerin bilgileri,
12. Yapılacak bakımlar için güncel ve geçerli teknik verilere erişim ve
temin planı.Ek-1
Tablo-19
Yetkinin geçerliliği
IR
145.A.90
(a) Onay, süre sınırlaması olmaksızın yayınlanır. Onay, aşağıdaki şartlara
bağlı olarak geçerliliğini koruyacaktır:
1. Kuruluşun, EK-1 Tablo 20 kapsamında belirtilen bulguların ele
alınmasına ilişkin hükümler gereğince SHY-145 gerekliliklerini yerine
getirmesi,
2. Bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini tespit
etmek için Genel Müdürlüğe kuruluşa erişim imkânı verilmesi,
3. Sertifikanın askıya alınmaması ve iptal edilmemesi,
4. Son altı ay içerisinde bakım kuruluşu onayı kullanılarak onay
kapsamındaki hava aracı, motor ve APU (A ve B kategori yetkiler) için
en az 1, yetki kapsamındaki komponentler (C kategori yetkiler) için en az
6 bakım çıkış sertifikası düzenlenmiş olması.
(b) Sertifika, askıya alınmasının veya iptal edilmesinin ardından Genel
Müdürlüğe iade edilmelidir.
(c) Kuruluşun (a)4. Maddesinde belirtilen gerekliliği sağlayamadığı tespit
edilmesi durumunda SHY-145 Onayı askıya alınır. Onayın kullanılması
kapsamında hazırlanacak bir fizibilite raporunun Genel Müdürlüğümüze
bir ay içerisinde sunulamaması veya uygun bulunmaması halinde
kuruluşun SHY-145 Onayı iptal edilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here