Hava Kargo Hakkında Herşey
Kargo

Cezayir’e İhraç Edilmek Üzere Bekleyen Ürünler

68 / 100

Cezayir’e İhraç Edilmek Üzere Bekleyen Ürünler

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alına bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel
Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, Cezayir Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığı tarafından ulusal ürünler için elektronik interaktif bir platformun devreye alındığı, buna göre Cezayir firmalarının ithal edecekleri ürünler için banka domisiliyasyon (ithalat öncesinde ithalatçı firma tarafından bankada açtırılması gerekli dosya) işlemini yapmadan önce ithal edilecek ürünün ulusal piyasada bulunup bulunmadığının Bakanlık web sitesi aracılığıyla doğrulanması uygulaması getirildiği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Cezayir Ticaret Müşavirliğinden alınan bilgiye göre söz konusu
uygulamanın Cezayir Bankalar Birliği’nin (ABEF) 24.04.2022 tarihli ekli bildirimi ile yürürlüğe girdiği, anılan tarihten önce açtırılmış ve onaylanmış ithalat dosyaları yeni uygulamadan muaf tutulmakla birlikte söz konusu tarihten sonra açtırılmak istenen banka ithalat dosyalarında bu belgenin Cezayir Maliye ve Ticaret Bakanlıklarının talimatı üzerine Cezayir bankaları tarafından istenmesinin zorunlu hale getirildiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte Cezayir’in ithalat bedeli ödemelerine ilişkin mevzuatı gereği, 750 ABD
dolarını geçen ithalat ödemelerinin onaylı bir ithalat dosyası çerçevesinde banka kanalı ile
yapılmasının gerektiği, bir teminata dayandırılmak suretiyle ithalat bedelinin en fazla %15’inin avans olarak ödenmesinin mümkün olduğu, bu kapsam dışındaki peşin ithalat ödemelerinin mer’i mevzuata uygun olmadığı bildirilmektedir.

Bu doğrultuda, ihracatçıların konuyla ilgili olarak muhatap oldukları Cezayirli ithalatçı
firmalar nezdinde sorgulama yapmalarının ve 22.04.2022 tarihinden önce onaylanmış olmasına rağmen yeni uygulamaya tabi tutulmak istenen ve depolarda bekletilen ürünlerin

ithalat dosyaları ile ilgili olarak Cezayir Ticaret Müşavirliği ([email protected]) ile iletişime geçmelerinin faydalı olacağı ifade edilmektedir.

YAZININ ORJİNALİ İÇİN TIKLAYIN

Cezayir'e İhraç Edilmek Üzere Bekleyen Ürünler 21 Temmuz 2024

Mehmet Kali

Hello everyone. My name is Mehmet Kali. In the industry, I am known as "Kali". I graduated from the first civil aviation training school in Turkey, which was known as the Civil Aviation School at the time and is now Eskişehir Technical University, in 1991. As I graduated from the Business Administration department, it was a bit challenging for me to integrate into the industry. I have worked for companies such as SultanAir, DHMI, Havaş, and Swissair, and currently, I provide services and consultancy in air cargo transportation. I have experience in dispatching, air traffic control, passenger services, and aircraft coordination. During my time at Swissair, I had the opportunity to experience aviation training in many countries. Since 2012, I have been focusing on air cargo transportation. For three years, I taught courses on air cargo at Nişantaşı University. I still hold valid IATA certifications related to both passenger and cargo operations. For over ten years, I have been managing aeroportist.com, a news website related to aviation, which initially started as a hobby. I enjoy building aviation networks and sharing knowledge. If there is anything I can contribute to, I am here. Best regards "kali"

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu