Latest Posts

Akdeniz Üniversitesi’nden Antalya Havalimanı’na Ödül

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Akdeniz Üniversitesi 23.Çevre Hizmet Ödülleri–2019”  değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla “Sürdürülebilir Çevre”  çalışmalarından dolayı, Fraport TAV Antalya Havalimanı “2019 yılı Antalya Ölçeği (Özel Sektör) Çevre  Hizmet  Ödülünü kazanmıştır.

Fraport TAV Sürdürülebilirlik ve Çevre

Fraport TAV Antalya Havalimanı, Avrupa Havaalanları Birliği (ACI) tarafından sera gazları salınımı nedeniyle ortaya çıkan zararları minimize etmek üzere 2009 yılında başlatılan “Havaalanı Karbon Akreditasyonu”  programında planlı ve kararlı yürüyüşü bu yıl da en üst seviyede iklim değişikliğine pozitif katkısını sürdürmüştür.  

2009 yılından beri Avrupa Havaalanları Birliği projesi kapsamında karbon emisyonunu azaltma çalışmalarını sürdüren Fraport TAV Antalya Havalimanı, 2010 yılında “Mapping” (karbon kaynaklarının haritası) Seviye 1, 2011 yılında “Reduction” (karbon emisyon azaltımı) Seviye 2 ve 2012 ylında “Optimization” (optimizasyon) Seviye 3 safhasına ulaştı. Fraport TAV 2013 ve 2014 yıllarında ise bu başarısını sürdürerek Seviye 3 belgesini yeniledi. 2015 yılında ise en üst düzey olan Seviye 3+ “Neutrality” (karbon emisyon sıfırlama) belgesini almış 2021 yılına kadar geçerli kılmıştır.

Fraport TAV Antalya Havalimanı, 2011 yılından bu yana kendi faaliyetlerinden kaynaklanan CO2 salınımını düşürmenin yanı sıra iş ortaklarının da CO2 emisyonlarını düşürmeleri için önemli iş birlikleri yapmaktadır. İş ortakları ve sektör temsilcilerine verilen seminerler, eğitimler, sosyal sorumluluk projeleri, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretim projeleri, teknolojik sistemlerin kullanımı, enerji tasarruf projeleri, atıkların geri dönüşümü, doğal sistemin korunması için yapılan çalışmalar ve yeni yutak alanları yaratma çalışmaları bu kapsamda sayılabilecek en önemli konulardan bazılarıdır.

Fraport TAV, 2015 yılından bu yana kendi faaliyetlerinden dolayı ortaya çıkan toplam 78 bin ton CO2 karşılığına eşit VCU sertifikası olarak “karbon off setting= dengeleme” yapmıştır. Ayrıca iş ortakları ile yapılan iş birliği sonucu uçak emisyonlarında 2011-2019 yıllarında toplam 115 bin ton CO2 emisyon azaltılmıştır.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde gelecek nesillere tertemiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sıfır atık prensibiyle yola çıkılmış ve sıfır atık projesinin uygulamaya konulması ve geliştirilmesi konusunda da Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş. ailesi olarak çalışmalara başlanmıştır.

Yasal mevzuatlara uyum çerçevesinde, çevre bilinci konularında sorumluluğumuzun farkında olarak, sürekli en iyiyi hedefliyoruz. Kaynakların, sağlıklı ve verimli bir biçimde kullanılması, atıkların kaynağında azaltılması ve ayrıştırılarak geri kazanılması kapsamında sıfır atık yönetimi çalışmaları yapılmıştır.

Fraport TAV, 2019 yılı sonlarında başladığı Sıfır Atık Projesi çalışmalarını 2020 yılı Eylül ayında tamamlayarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan “Sıfır Atık Temel Seviye Belgesini” almıştır.

Kuruluşumuz sürdürülebilir çevre stratejisi ve entegre yönetim sistemi politikası kapsamında çevre çalışmalarını sürdürmeye ve çeşitli akredite kuruluşlar tarafından verilen çevre ödüllerine layık olmaya devam edecektir.

Saygılarımızla

FRAPORT TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş

FTA Terminal 2

Fraport TAV Hakkında:

14 Eylül 2007 tarihinde Frasport AG ve IC İÇTAŞ Inşaat ortaklığı ile kurulan firma 08.05.2018 tarihinden itibaren Fraport AG ve TAV Holding ortaklığı Antalya Havalimanı I. ve II. Dış Hatlar Terminali, İç Hatlar Terminali ve CIP Salonu ve Mütemmimleri’ni işletmektedir.

Fraport TAV uluslararası standartlarda sunduğu yüksek kalitede hizmet, teknolojiye yaptığı yatırım, eğitimli ve kalifiye personelinin yanı sıra iş ortaklarıyla kurduğu güçlü ve uzun vadeli ilişkiler sayesinde, sektörde etkin bir konuma sahiptir.

2019 yılında 35,5 milyon yolcu ve 206 bin uçağa hizmet veren Fraport TAV, Antalya’daki en büyük kurumsal işverenler arasında olup, Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlamaktadır.

Fraport TAV çalışmalarını aşağıdaki standart ve projeler şartları kapsamında sürdürmektedir.

1-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi sahibi olmak

2-Avrupa Havaalanları Birliği (ACI) Havaalanı Karbon Akreditasyonu

3- T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Sıfır Atık Projesi” belgesi almak

Kuruluşumuz; çevre ve sürdürülebilirlik politikası kapsamında bir dizi çalışma yapmıştır. Bu çalışmaların en başında faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan; hava, su ve toprak kirliliğine neden olacak canlı yaşama (flora ve fauna dahil) zarar verebilecek tüm etkileri sistematik bir şekilde azaltma çalışmaları gelmektedir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi şartları bu çalışmalar için rehber olmuştur. Söz konusu çalışmalardan bazıları tehlikeli atıklar dahil tüm atıkların etkin yönetimi, enerji tüketiminin azaltılması, sera gazı salınımının azaltılması, çevre farkındalığının artırılması, sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal bilinçlenmeye katkı sağlamak şeklinde sıralanabilir.

Latest Posts

POPULER

BÜLTEN ABONELİK

Ücretsiz bülten üyeliği için mail adresinizle üye olabilirsiniz.