Latest Posts

THY Teknik A.Ş ve Özçelik-İş Sendikasından Anlaşma Sonrası Karşılıklı Açıklamalar

THY Teknik’in çalışanlarına gönderdiği açıklama şöyle:

Değerli Çalışanlanlarımız,

Malumunuz olduğu üzere Covid-19 pandemisi uzunca bir süredir havacılık sektörü de dâhil olmak üzere tüm alanlarda olumsuz etkisini göstermektedir. Şirketimiz bu zorlayıcı sebep neticesinde ortaya çıkan istihdam fazla» dolayısıyla bir taraftan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca sağlanan teşvik ve kolaylıklardan istifade ederken diğer taraftan başta yetkili Sendika dâhil diğer paydaşlar ile müzakereler yürütmek suretiyle tüm çalışanlarımızın istihdamının korunması için en üst seviyede azami çaba göstermektedir.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde Şirketimiz ile Özçelik-İş Sendikası arasında 01 09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 21.09.2020 tarihinde aşağıdaki düzenlemeleri içeren TİS Protokolu imzalanmıştır:

  • 01.07.2020 tarihi itibarıyla uygulanmakta olan İş Tazminatları, Vardiya Primleri ve Ek Yetki Priminden; 01.1, 03.1 ve 04.1 iş gruplarından %25 oranında, diğer iş gruplarından %30 oranında kesinti yapılması,
  • 01.07.2020 tarihi itibarıyla uygulanmakta olan Kıdem Ücretleri üzerinden %30 oranında kesinti yapılması,
  • 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin üçüncü yıl ikinci ayında Madde 32’nin aynen uygulanması,
  • 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenen ikramiye ödemelerinin yeniden belirlenen bu tutarlar üzerinden ödenmeye devam edilmesi,
  • Sosyal yardım, kreş yardımı, tazminat – primler ve diğer ödemelere ilişkin 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinde değişiklik olmaksızın mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesi,
  • Taraflarca 2021 Ocak ve Haziran aylarında görüşmeler yapılarak pandemi süreci ve ekonomik şartlar göz önünde bulundurulmak suretiyle protokol hakkında değerlendirme yapılması,

Bu düzenlemeler ile, 01 Nisan 2020 tarihinde başlayan siz değerli çalışanlarımızın özverisi ve Devletimizin de desteği ile geçirdiğimiz Kısa Çalışma Dönemi 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla sonlanacak ve ücret düzenlemesini kabul eden çalışanlarımız açısından 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle yeni belirlenen ücretler üzerinden tam zamanlı çalışmaya geçilmiş sayılacaktır. Bu duyuru tarihine kadar, ilgili birim yöneticileri tarafından yapılan planlamaya istinaden çalışılmayan günleri olan çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.

Eylül ayı ve sonrasında uygulanacak çalışma düzeni Insan Kaynakları Başkanlığı aracılığı ile siz çalışanlarımıza bilahare duyurulacaktır.

Bayrak taşıyıcı milli havayolu olmanın yüklediği sorumluluğun bir gereği olarak ana sermayedarımız Türk Hava Yolları A.O. ve Şirketimizin öncelikli hedefinin istihdamın korunması olduğu Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından müteaddit defalar açıklandığı gibi, zorlayıcı sebeplerden dolayı uygulanan kısa çalışmanın ve yapılan bu ücret düzenlemesinin asıl ve en önemli amacı da istihdamın korunmasıdır.

Büyük bir aile olmanın getirdiği dayanışma ve bireysel olarak gösterilen bu fedakarlığın Şirketimiz ve çalışanlarına kollektif bir kazanç olarak geri döneceğine inancımız tamdır. Bu olağanüstü çalışma şartlarında gösterdiğiniz sabır, anlayış ve Şirketimize yaptığınız katkılar ve verdiğiniz emekler için tekrar teşekkür eder, alınan kararların THY Teknik A.Ş. ailemize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla

Özçelik-İş sendikasının üyelerine yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

Değerli üyelerimiz,

Tüm dünyayı ve ülkemizi yaklaşık altı aydır tehdit eden ve belirli bir dönem daha etkileyeceği öngörülen Coronavirüs pandemi süreci, ekonomik yapıları, çalışma hayatımızı ve iş yerlerimizi tehdit etmektedir. Bu çerçevede özellikle ulaştırma ve hizmetler ağında yaşanan daralmalar, THY TEKNİK A.Ş. işletmemizi de olumsuz etkilemiştir.

Hepimizin bildiği üzere bulunduğumuz sektördeki başka bir sendikanın ücret indirimi protokolünü imzaladığı günden bugüne, sendika olarak işveren ile sürekli görüşmeler yapmakta ve sizleri de bu görüşmelerle ilgili olarak bilgilendirmekteyiz. Ana işveren olan THY A.O. ile imzalanan ve içeriğinin son derece dar tutulması nedeniyle mücadele alanımızı önemli ölçüde kısıtlayan protokol, işveren ile yaptığımız her görüşmede emsal olarak karşımıza çıkarılmıştır.

Diğer yandan sendika olarak bu protokol görüşmelerinde; bir tek üyemizin dahi işini kaybetmemesi, bu bakımdan iş güvencesinin korunması, ücretsiz izin uygulamasının yapılmaması, 6. Dönem toplu iş sözleşmemizdeki haklarımızın korunarak 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başlanması ve öngörülen protokole ilişkin ücret düşüşlerinin 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinde telafi edilmesi gibi maddelerin protokolde yazılması konularında sizlerden aldığımız destekle direndik.

Bizler sendika olarak yaşanan Pandeminin neden olduğu olumsuz etkileri hiçbir zaman göz ardı etmediğimiz gibi bu süreçte üyelerimizin zarar görmemesi için de birçok çözüm odaklı alternatifler sunarak bu doğrultuda mücadele verdik.

Ayrıca bu sürecin başından itibaren, THY TEKNİK A.Ş. şirketinin bu dönemi atlatabilmesi için sorumluluktan kaçmayacağımızı ifade ederken, bu protokolün bireysel olarak siz üyelerimizin önüne geleceğini ve bu doğrultuda tercih yapmaya zorlanacağınızı, emrivakiye maruz kalacağınızı göz önünde bulundurarak, sendika olarak elimizi taşın altına koyacağımızı başından beri bildirdik.

Bugün gelinen noktada, yukarıda bahsi geçen taleplerimizin işverenin gerek ücretsiz izin uygulamasını hayata geçirme planı, gerek tüm dünyada havacılık sektöründeki küçülmeleri ve işten çıkarmaları örnek göstererek küçülme planlaması sonucu üyelerimizin işsiz kalacak olmasını ve en önemlisi diğer sendika ile protokolün imzalanmasına sebep olan ‘’devletin zirvesi’’ unsurlarını devreye sokması nedeniyle taleplerimizin yazılı olarak protokole işlenmesi mümkün olmamıştır. Fakat bilinmelidir ki; biz haklarımızdan asla vazgeçmedik! Mart 2021’den itibaren hazırlayacağımız Toplu Sözleşme taslağımızın ilk maddesi, 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesiyle gelinen ücretler üzerinden talep edilmesi olacaktır.

Bu doğrultuda bizlerden şimdilik alınan hakların, kayıpların asla peşini bırakmayacağımızı bildirerek 6. Dönem Toplu İş Sözleşmemize ilişkin ücret protokolü 01.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 21.09.2020 tarihinde işveren ile imza altına alınmıştır.

Bu protokole göre; 1.3.4. gruplarda olanların iş tazminatları, vardiya primleri ve ek yetki primlerinden %, diğer gruplardan %30 indirime gidilmiştir. Kıdem ücretleri üzerinden %30 kesinti yapılacak olup, 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin üçüncü yıl ikinci altı aylık diliminde Madde 32 aynen uygulanacaktır. Ve sosyal yardım, kreş yardımı, tazminat-primler 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinde değişiklik olmaksızın mevcut haliyle uygulanmaya devam edilecektir. Cumhurbaşkanımızın ve THY Yönetim Kurulu Başkanının da daha önce dile getirdiği gibi işten çıkarmama konusunda ve ücretsiz izin uygulamasının sona ermesi hususunda karşılıklı anlaşılmıştır.

Ayrıca salgının gidişatını ele almak, bu kapsamda havacılık sektöründeki ekonomik gelişmeleri masaya yatırmak ve protokolü tekrar değerlendirmek üzere 2021 Ocak ve 2021 Haziran aylarında işverenle tekrar bir araya gelinecektir. Bu haliyle protokolde imza altına alınmıştır.

Bu süreçte asla vazgeçmeyeceğimiz haklı mücadelemize ve Sendikamıza topyekûn güvenerek, vermiş olduğunuz destek ve önerilerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde sizler adına vereceğimiz hak mücadelemizde aynı destek ve katkılarınızı bekliyoruz.

Bu zor zamanlarımızı üyelerimizle aşacağız ve güzel günlere hep birlikte ulaşacağız.

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI

thy teknik

Latest Posts

POPULER