Latest Posts

THY personelinin revize ücret teklifine ilişkin sıkça sorulan sorulara cevaplar

Hava-İş ve Türk Hava Yolları’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ara bulması ile imzaladığı mutabakatın ardından THY personelin önüne en geç 8 Eyül 2020 tarihine kadar imzalanması gereken bir fesih beyan dilekçesi ile kabul beyan dilekçesi önlerine koydu. 

THY bu dönem için personelin revize ücret teklifine ilişkin sıkça sorulan sorulara şöyle cevap verdi:

REVİZE ÜCRET TEKLİFİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

a) Teklifin Kabulü Halinde: 

 •   Yeni ücret teklifini ilgili e-posta ile bildirilen link aracılığıyla kabul etmem yeterli midir?
  Evet yeterlidir. En geç 8 Eylül mesai bitimine kadar link aracılığıyla kabul beyanınızı bildirerek ıslak imzalı dilekçenizi eklemeniz akabinde yapmanız gereken başka bir işlem bulunmuyor.
 •   Kabul beyan dilekçemi değiştirebilir miyim?
  Tebliğde belirtilen süre içerisinde verdiğiniz ilk beyana göre işlem yapılacak, sonraki beyanlarınızın geçerliliği olmayacaktır.
 •   Şu an ücretsiz izin kullanmaktayım. Ücretsiz iznimi sonlandırarak göreve başlamam gerekiyor mu? Hayır. Onaylanan tarihler arasında ücretsiz izninizi kullanabilir/kullanmaya devam edebilirsiniz.
 •   Toplu İş Sözleşmesi ile tanınan izin (yıllık izin/mazeret izin/evlenme izni vb) haklarımda değişiklik olacak mı? Hayır. Bu sürecin izin hakları veya izin kullanımı ile ilgisi bulunmamaktadır.
 •   Ücretsiz izne çıkma talebinde bulunabilir miyiz?
  Ücretsiz izin talep hakkının bu süreçle doğrudan ilgisi bulunmamaktadır. Ücretsiz izne çıkmak, cevap verme süresini etkilemeyecektir. Belirtilen yasal sürede cevabınızı gönderdikten sonra, yöneticinizin kabulüne bağlı olarak ücretsiz izin talebinde bulunabilirsiniz.
 •   Tam zamanlı çalışmaya geçilecek mi?
  1 Eylül 2020 itibariyle tam zamanlı çalışmaya geçilecektir. Çalışmanın şekli (ofiste/uzaktan) yöneticinizin planlaması ve işinizin gerekliliğine göre belirlenecektir.
  b) Teklifin Reddi Halinde:
 •   İş sözleşmem sona erdirilecek mi?
  Zorunlu sebebe dayanan ücrete ilişkin esaslı değişikliğin çalışanlarımız tarafından kabul edilmemesi, işveren açısından iş akdinin feshi için geçerli sebep teşkil etmekle birlikte, 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici madde 10 uyarınca iş ve hizmet sözleşmeleri, 17 Eylül 2020 tarihine kadar işveren tarafından feshedilememektedir. Dolayısı ile bu dönemde geçerli fesih yapılamadığından, kabul etmediğiniz tarih itibariyle ücretsiz izin uygulanacak, fesih yasağının kalkmasından sonra fesih işlemi uygulanacaktır.
 •   Ücretsiz izin süresi nedir?
  Teklifin kabul edilmemesi durumunda yasal ücretsiz izin uygulaması ve fesih yasağı devam ettiği müddetçe ücretsiz izinli sayılacaksınız.
 •   Kendi isteğimle iş sözleşmemi sonlandırabilir miyim/ne zaman sonlandırabilirim?
  Ücret değişikliğini kabul etmediğiniz takdirde iş sözleşmesi kendiniz de feshedebilirsiniz. Fesih beyanınızı en geç 8 Eylül 2020 tarihine kadar ekli formatta, kendi el yazınız ve ıslak imzalı olarak iletmeniz durumunda, talep tarihi (dilekçe tarihi) itibariyle iş sözleşmeniz sonlandırılacaktır. Ayrıca yaş açıkta ya da aylık bağlanacak şekilde emeklilik hak edişi olan çalışanlarımızın da yine tek taraflı emeklilik talebinde bulunma hakkı vardır.
 •   İş sözleşmemi sonlandırmam halinde herhangi bir ödeme alacak mıyım?
  Belirtilen formatta ve aynı sürede, iş sözleşmenizi feshetmeniz halinde, Yönetim Kurulu kararına istinaden kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi de yapılacaktır. Bununla birlikte çalışmış olduğunuz süreye ilişkin hak edilmiş yıllık izin vb. ödemeleriniz de yapılacaktır. Emeklilik talebiniz halinde ise yalnızca kıdem tazminatı ve yıllık izin vb. ödemeleriniz yapılacaktır.
 •   Ödemeler revize edilen ücretler üzerinden mi yapılacak?
  Ödemeler mevcut ücretleriniz (değişlik öncesi) üzerinden yapılacaktır.
 •   Ödenecek Kıdem & İhbar Tazminatı tutarlarımın hesaplanıp bildirilmesi mümkün mü? Kıdem ve ihbar tazminatınızı BURADAN sorgulayabilirsiniz.
 •   Ödemeler ne zaman ve nasıl (tek seferde mi) olacak? Ödemeler 8 Ekim tarihinde tek seferde yapılacaktır.
 •   İhbar süresi kadar çalıştırılacak mıyız?
  İş Kanunu 24. Maddesine istinaden İşçi tarafından gerçekleştirilen derhal fesihte ihbar süresi uygulanmaz. Talebiniz halinde talep tarihi itibariyle ilişiğiniz kesilecek ve ihbar süresi çalıştırılmayacaksınız ve ihbar borcu yükümlülüğünüz bulunmayacak.
 •   İşsizlik maaşı almaya hak kazanabilir miyim?
  İş sözleşmenizi belirtilen şekilde sonlandırmanız durumunda işsizlik maaşı için başvuru hakkınız olacaktır.
 •   İş arama süresi verilecek mi?
  İş sözleşmesinin işçi tarafından tek taraflı feshi halinde iş arama izni uygulanmaz.
 •   Kısa çalışma döneminde aldığım ödemeler işsizlik sigortası ödemelerinden düşüyor mu?
  İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklik ile Covid-19 kapsamında yapılan kısa çalışma ödemeleri, işsizlik maaşı ödemelerinden mahsup edilmemektedir, yani işsizlik sigortası ödemesinden düşmüyor.
  c) Teklife Cevap Verilmemesi / Sessiz Kalınması Halinde:

 İlgili e-posta ile bildirilen ücret değişikliği teklifine belirtilen yasal sürede cevap verilmemesi durumunda süreç nasıl ilerleyecek?
Tebliğde belirtilen yasal sürede cevap verilmemesi durumunda teklifi reddetmiş sayılacağınızdan “b” maddesinde belirtilen esaslar geçerli olacaktır. 

d) Ücretsiz İzin Uygulaması: 

 •   Teklifi reddedersek veya hiç beyanda bulunmaz isek hangi tarihte ücretsiz izinli sayılacağız?
  Teklifi reddetmeniz halinde, takip eden gün itibariyle ücretsiz izinli sayılacaksınız. Hiç beyanda bulunmamanız halinde cevap sürenizin dolduğu tarihi takip eden gün itibariyle ücretsiz izniniz başlamış sayılacak. [Ücretsiz iznin başlangıç tarihine kadar normal (yeni düzenleme öncesi) ücretler tahakkuk edecektir].
 •   Bir süre sonra kendi isteğim ile izni sonlandırıp aynı şartlar hakkında karar verebilecek miyim?
  Size belirtilen süre içerisinde karar verme yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Bu kapsamda uygulanan ücretsiz izne tek taraflı olarak işveren karar vermektedir.
 •   Halihazırda ücretsiz izinde olanlar nasıl bir yol izlemeli?
  Yukarıdaki esaslar çerçevesinde işlem uygulanacaktır. Ücretsiz izinde bulunmanın cevap süresine etkisi bulunmamaktadır. Kabul etmeyip ücretsiz izne devam edebilir, kabul edip ücretsiz izne devam edebilir veya kabul etmeyip haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebilirsiniz.
 • kaynak: TolgaOZBEK.COM
thy kabin ekibi

Latest Posts

POPULER