Latest Posts

SMS – Yeni Kurallarla Yer Hizmetleri Operasyonu Yazı:53

Covid-19 pandemisini önlemek amacıyla havaalanı işletmecileri, terminal kuruluşları, yer hizmetleri kuruluşları, havaalanına getiren ulaşım araçları ile yolcularda dahil olmak üzere her bir kurumun kendi bünyesinde alması gerekli tedbirler belirlenmiştir. Covid-19 salgının durma noktasına gelen havacılık sektöründeki işletmelerin salgın sürecinden nasıl etkilendiklerini hepimiz yakınen biliyoruz. Bu yazı dizimde yukarda saydığım kuruluşlardan Yer Hizmetlerini ele aldım.

Yer Hizmetleri havayolu operasyonlarının ayrılmaz bir parçasıdır.

IATA standartları belirleyerek, küresel çözümlerinin uygulanmasını başlatarak ve teşvik ederek endüstriyi yer hizmetlerinde gelişmiş emniyet ve operasyonel verimliliğe yönlendirmeye çalışmakta. IATA çeşitli kuruluşlarla beraber Yer Hizmetleri için bir dizi kurallarla beraber yeni dokümanlar hazırladı. Covid-19 salgını sırasında Yer Hizmetinin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bilgilere bakmadan önce pandemi krizinde Yer Hizmetlerinin karşılaştığı zorluklar neler olabilir?

Bakalım..

*Hızlı değişen ve değişen yerel ve bölgesel düzenlemeler

*Personel eğitimi/ tazeleme eğitimleri

*Ekipman ve tesis hazırlığı

*Hizmete dönüş için operasyonel hazırlığı

*Değişken uçuş programlarına göre insan gücü ve ekipman planlaması yapmak.

Yapılan planlamalara istinaden yönetim kadroları kriz ortamına hazır mı? Sadece pandemi olayına odaklanmayalım. Her kriz anında çalışanı çıkar, sok, beklet, küçülme gibi durumlar çözüm mü? Bunları yaşadık, yaşıyoruz ama görülüyor ki yakın yıllarda bir çok  yeni krizlerle karşılayacağız!

Son yıllarda  bir çok şirketler çalışmalarını sadece günlük değerlendirme yaparak geçiştirmekteydiler. En basitinden ikiz kule saldıraları, körfez savaşları esnasında-sonrası veya SARS her ne kadar  COVID19 kadar etkili olmasa bile bize bazı işaretleri verdi de biz ciddiye almadık o yıllar? Peki bu zamanlarda şirketler nasıl etkilenmişti?

Neler  yapılmıştı? Kurallar yenilenmişmiydi?  

Hatırladığım kadarıyla şirketler kağıt üstünde görünen acil durum-kriz-dokümanlar hazırladılar, peki beraberinde uygulamalar veya grub çalışmaları yaptılar mı? Çünkü bu işler sadece yangın tatbikatı yapıp resim çektirmeyle olmuyor. En basitinden sizce şirketler bundan sonra değişik bir pandemi veya deprem sonrasına hazır mı? Peki hazırız diyelim! Örneğin yurdumuz depremselliği yüksek olan bir bölgede bulunmaktadır. Şirketler hazır mı? 17ağustos1999 depreminde havaalanların ne kadar önemli bir nokta olduğunu gördük ve bulunduğumuz konum deprem noktasından uzak olmasına rağmen neler yaşadık!  

Gelelim  günümüzün konusuna..

COVID19 IATA Yer Operasyonları Pozisyonu/Yer Hizmetleri ortak standartları,

Mevcut kriz, endüstrinin ortak yer hizmetleri standartlarını benimsemesi için benzersiz bir fırsat sunarak, standardizasyon, basitleştirme ve maliyetleri düşürme fırsatının yanı sıra yüksek bir güvenlik düzeyine ulaşılmasını mümkün kılıyor dolasıyla verimliliği artırın.

Özellikle IATA Ground Operations, endüstrinin aşağıdaki fırsatlardan yararlanmasını şiddetle tavsiye ediyor;

• Operatöre özel gereksinimler yerine IATA/IGOM standartlarını benimseyin

• İşletmeciler, IGOM standartlarından farklılıklar olduğunda Yer Hizmet Sağlayıcılarına (GSP’lere) açık talimatlar sağlar.

AHM Bölüm11eğitim önerilerini benimseyin.

• GSP’ler istasyon denetimlerinde bir azalmayı desteklemek için ISAGO‘yu kullanır.

Dolasıyla yukarıdakiler aşağıdakilere yol açacağıdır

• Karmaşıklığı ve operatör farklılıklarını azaltan ortak bir standartlar kümesi.

• Hizmete dönüş sürecini basitleştirin

• Emniyet ve güvenlik performansında bir gelişme sağlayın

• Emniyetli operasyonlar için daha etkili gözetim sağlayın

• Maliyetlerde bir azalma sağlayın

Biyogüvenlik önlemleri

COVID ile ilgili biyogüvenlik önlemleri tüm yer operasyon süreçlerine dahil edilirken, yer operasyonel prosedürlerinin çoğu değişmeden kalır ve IGOM prosedürleri geçerlidir. Tüm biyogüvenlik önlemleri geçici, ilerici önlemler olarak kabul edilecek ve yalnızca risk değerlendirmesine, veriye dayalı kararlara ve yerel düzenleyici gerekliliklere dayalı olarak uygulanacaktır. Tüm bu önlemlerin, işletme ve ekonomik etkileri (örneğin, geri dönüş süreleri üzerindeki etkisi) dikkate alınarak periyodik olarak değerlendirilmesi gerekir.

Bu değerlendirmelerin birinci amacı, risk seviyeleri düştükçe ve nihayetinde kriz dindiğinde geri çekildikçe önlemlerin ölçeğinin küçültülmesine rehberlik etmektir.

IATA, riski mümkün olduğunca azaltmak için çok katmanlı bir yaklaşımın (çeşitli biyogüvenlik önlemlerinin kombinasyonu) uygulanmasını savunur ve aşağıdaki önlemleri içerir:

1. Gelişmiş hijyen rutinleri

2. Fiziksel mesafe

3. Kişisel koruyucu ekipman (PPE), örneğin: Kullanıcı tarafından yapılacak işe uygun tıbbi maskeler, yüz örtüler, kalkanlar, gözlükler, eldivenler, önlükler, önlükler vb.

4. Personelin sıcaklık ölçümü, semptom tanıma, sağlık beyanı vb. gibi sağlık, izleme, tarama ve testler.

5. Takımlar arası enfeksiyonu en aza indirmek için 14 günlük periyotlarda mürettebat rotasyonlarını sürdürme.

6. Dijital belge sistemlerinin uygulanması ve mümkün olan yerlerde veri alışverişi dahil olmak üzere kişiden kişiye belge aktarımının sınırlandırılması.

7. Ek güvenlik önlemlerine ilişkin insan faktörleri konusunda farkındalığın sürdürülmesi. Şirketlerin, sağlıklarını ve zihinsel sağlıklarını korumalarına yardımcı olmak için çalışanlarına gerekli tüm desteği vermeleri gerekir.   

COVID-19 pandemesinin bir sonucu olarak IGOM’da değişikler şunlardır;

*Chapter 3 – Aircraft Cleaning (non-COVID-19 and COVID-19 changes)

*Chapter 4 – Aircraft Ground Movement

*Ground Handling during COVID-19

*Transportation of Cargo in Cabin

Ek Değişikler:

*Chapter 1 – Passenger Handling procedures

*Chapter 3 – Potable water servicing

*New graphics and animation for Aircraft Marshalling and Hand Signals (Bilgi:IATA).

     Sevdikleriniz ve kendi sağlığınız için kurallara uymaya devam edelim

Mehmet Ali Ataman

15.Eylül.2020

yer hizmetleri operasyonu 1

Latest Posts

POPULER