Latest Posts

Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneğinden Gündeme Dair Açıklama

PEGASUS HAVAYOLLARI UÇAK KAZASI (5 ŞUBAT 2020 ) HK. TATCA BASIN BİLDİRİSİDİR

Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği olarak, geçtiğimiz hafta bilgi kirliliği yaratmak ve yargı
süreçlerini etkilemek amacıyla yapılan yayınlara istinaden genel bir değerlendirme yapmak istiyoruz.
Kazanın gerçekleştiği Şubat ayından itibaren, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yorum yapan, itham eden,
hedef gösteren kişilere karşı tepkimizi ortaya koyarken ve konuyla ilgili hukuki haklarımızı korurken yargı
süreçlerini etkilememeye özen gösterdik.


Bugün gelinen noktada üzülerek belirtmeliyiz ki; üyelerimizi hedef gösterir nitelikte, isimlerini
kullanarak kişilik haklarına saldıran, bilirkişi heyetinin raporunun tamamını ortaya koymadan yapılan etik dışı
haberler bazı kişi veya kurumlar tarafından benzer hassasiyetlerin paylaşılmadığını açıkça göstermektedir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi; bahsi geçen bilirkişi raporunu kişileri hedef göstermek için art niyet ile
sızdırarak, Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanacak kaza inceleme raporunu beklemeden yapılan yayınlar
ve yorumlar kabul edilemez. İlgili haberlerin teknik içeriğinin zayıflığı ve öznel değerlendirmeler içermesi de
konunun ciddiyetine yakışmamaktadır. Bu bağlamda, üyelerimizle ilgili yapılacak her türlü maksatlı yayın ve
yorumun her zaman olduğu gibi karşısındayız.


Hazırlanmakta olan kaza kırım inceleme raporu tamamlanmadan bilirkişi raporunun hazırlanması ve
belirli kısımlarının sızdırılması uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde hakeret edilmediğini de
göstermektedir. Hassasiyetle yürütülmesi gereken bu süreçte herkesi havacılık kuralları ve bilimsel veriler
çerçevesinde ciddiyet ile hareket etmeye davet ediyoruz.


Herhangi bir kurumu, meslek grubunu veya mensuplarını töhmet altında bırakmadan; havacılık
kuralları ve bilimsel veriler çerçevesinde yapılacak teknik değerlendirmelere katkı vereceğiz. Havacılık
sektöründeki bazı değerli paydaşlarımızın da benzer kararlıkta olduğunu sevinerek görüyoruz.
Hava trafik kontrolörleri camiası bir bütündür. Önümüzdeki süreçte de hem üyelerimizin hem de
derneğimizin tüm hukuki haklarının takipçisiyiz.

tatca

Latest Posts

POPULER