Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
TAV Haberleri

TAV 2015 Yılı Olağan Genel Kurul’u Toplanıyor

TAV

TAV 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu

21 Mart 2016 Pazartesi günü saat 14:00 yapılacak olan 2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Gündem:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Şirketin 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulunun 2015 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul’un onayına sunulması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası’nın Genel Kurul’un bilgisine ve görüşüne sunulması,
11. Şirketin 2015 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) uyarınca Yönetim kurulu tarafından hazırlanmış olan Şirket Paylarının Geri Alım Programı’nın Genel Kurul’un onayına sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 ıncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda gerekli izinlerin verilmesi,
16. Dilek ve temenniler,
17. Kapanış.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu