Hava Kargo Hakkında Herşey
Kargo

Hava kargoda yeni dönem

Havayolu ile kargo ve posta taşımacılığının ICAO, ECAC ve IATA tarafından belirlenen uluslararası standartlarda yapılmasını ve güvenliğini sağlamak üzere 4 Eylül 2015’te yayınlanarak yürürlüğe giren Hava Kargo ve Posta Güvenliği Talimatı, (SHT- 17.6), İTO, SHGM ve UTİKAD işbirliğinde düzenlenen çalıştayda masaya yatırıldı. Yürürlüğe girdiği andan itibaren SHT-150.11 sayılı Hava Kargo Acentelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Özel Kurallar Talimatı’nı yürürlükten kaldıran SHT-17.6 Talimatı, sektördeki paydaşların görev, yetki ve sorumlulukları ile güvenli tedarik zincirinde yer alan personelin işe alımı, nitelikleri ve eğitimleri hakkında uygulanacak usul ve esasları düzenliyor.
Çalıştayın açılışında konuşan UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, 11 Eylül saldırıları sonrası lojistik süreçlerin, tüm paydaşların katılımı ile güvenlik perspektifinden incelendiğini ve birtakım kuralların uygulanmaya koyulduğunu söyledi. Bu değişimin Türkiye’ye ise SHT-150.11 Talimatı’nın yerini alan 17.6 Talimatı ile yansıdığını belirten Erkeskin, “SHT- 150.11’in adını tekrar hatırlamak gerekirse Kargo Acenteleri Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Özel Hükümler olarak tanımlanmaktaydı. Biz orada işimizi nasıl yapacağımıza dair bilgilere ulaşabiliyorduk. Ancak yeni ismiyle talimatın sadece güvenliğe endeksli olduğunu görüyoruz. Buradaki tanımlamada bir eksiklik var gibi görünüyor. Çünkü içeriğine baktığımız zaman ‘yetkili acente’ kavramı ile karşı karşıyayız ki, yetkili acente aslında düne kadar hava kargo acentelerini tarif ederdi. Ama bugün karşımıza üç yeni tarif çıktığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi yetkili acente, bir tanesi bilinen gönderici, diğeri de kayıtlı gönderici. Bu üç firmanın sistem içindeki rolleri, hava taşıyıcısı ile ilişkisinin direkt ya da dolaylı olarak ne olacağını hep beraber anlayıp, netleştirmemiz lazım” dedi. Erkeskin’in ardından söz alan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güvenlik, Denetim ve Sertifikasyon Koordinatörü Ramazan Dursun, talimatın hazırlanması süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
YETKİ BELGELERİ YENİLENECEK
Oturum başkanlığını UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Havayolu Çalışma Grubu Başkanı Arif Badur’un yaptığı çalıştayda, THY Kargo Sivil Havacılık Güvenlik Şefi Elif Öngen, SHGM Havacılık Uzman Yardımcısı Ahmet Türk, Turkish Cargo Kargo Başkan Yardımcısı Serdar Demir ile SHGM Güvenlik, Denetim ve Sertifikasyon Koordinatörü Ramazan Dursun, güvenli kargo taşımacılığı ve SHT-17.6 Talimatı’nda yapılması gereken değişiklikleri masaya yatırdı.
SHT-17.6 Talimatı’nda “yetkili acente” ile “bilinen gönderici” kavramlarının birlikte kullanıldığını vurgulayan UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Havayolu Çalışma Grubu Başkanı Arif Badur, “Bu talimatla IATA acentelerinin yetkili olduğu airway düzenleme yetkisinin alanı genişletilmiş ve havayolu, antrepo, yer hizmetleri, servis sağlayıcı şirketler de bu alana yetkili kılınmış. Yaptığımız itirazlar sonucunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de yeniden düzenleme yaparak yapılan işe göre bir güvenlik yetkilendirmesine gitmeyi kabul etti. Bunun için SHGM, UTİKAD Hava Çalışma Grubu, havayolu şirketleri ve hava kargo acentelerinin katılımıyla bir Çalıma Grubu oluşturulacak, SHT-17.6 Talimatı’nda gerekli düzenlemeler yapılarak, ECAC kurallarına uygun hale getirilecek” dedi.
SHT-17.6 Talimatı’nın birçok önemli değişiklik getirdiğini vurgulayan Arif Badur, bu kapsamda yetkili acentenin onay verdiği “kayıtlı gönderici”nin getirdiği kargonun da onaylı kargo olarak işlem göreceğini söyledi. Badur, “Yetkili ve yetkisiz acente ayrımı da burada ortaya çıkacak” dedi. Gümrük Kanunu’nu nedeniyle daha önce sadece havaalanında yapılan paletleme işlemlerinin de artık depo ve antrepolarda yapılabileceğinin altını çizen Badur, şunları ekledi: “Yeni düzenlemeye göre (ki 3. Havalimanı buna uygun tasarlanıyor) acente havalimanı dışında bir depoda paletleme işlemini yapıp, direkt uçağa yükleme yapabilecek. Ama bu işlem için hem depo hem de kargoyu taşıyan araçların mutlaka belgesinin olması gerekiyor. Ayrıca bu uygulamada havayolu şirketlerinin güvenlik nedeniyle kargoyu kontrol etme hakkı saklı tutuluyor. Tüm bu düzenlemelerle süreçler oldukça hızlanacak. ‘Tek Pencere’ sistemine geçtiğimizde de gümrüklerde yaşanan birçok sorunda ortadan kalkacak.”
Ayrıca SHT-17.6’nın bir önceki talimat olan SHT-150.11’i ortadan kaldırdığına dikkat çeken Arif Badur, yetki tarihi ne olursa olsun bütün acentelerin Temmuz 2017 tarihine kadar SHT-17.6 Talimatı’na göre güvenlik programını yazıp yetkili acente olmak için yeniden başvuru yapması gerektiğinin altını çizdi. Badur, “Çünkü SHT-17.6 Talimatı ile SHT-150.11 Talimatı ile alınan tüm yetki belgeleri sıfırlandı. Bu nedenle yetki belgesi tarihi ne olursa olsun tüm acentelerin yeniden yetki belgesi alması gerekiyor” dedi.
lojistikhatti.com

Mehmet Kali

Hello everyone. My name is Mehmet Kali. In the industry, I am known as "Kali". I graduated from the first civil aviation training school in Turkey, which was known as the Civil Aviation School at the time and is now Eskişehir Technical University, in 1991. As I graduated from the Business Administration department, it was a bit challenging for me to integrate into the industry. I have worked for companies such as SultanAir, DHMI, Havaş, and Swissair, and currently, I provide services and consultancy in air cargo transportation. I have experience in dispatching, air traffic control, passenger services, and aircraft coordination. During my time at Swissair, I had the opportunity to experience aviation training in many countries. Since 2012, I have been focusing on air cargo transportation. For three years, I taught courses on air cargo at Nişantaşı University. I still hold valid IATA certifications related to both passenger and cargo operations. For over ten years, I have been managing aeroportist.com, a news website related to aviation, which initially started as a hobby. I enjoy building aviation networks and sharing knowledge. If there is anything I can contribute to, I am here. Best regards "kali"

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu