Hava Kargo Hakkında Herşey
HavacılıkKargo

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi

78 / 100

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi

İlgilendiğiniz ülke ve ürün grubu itibariyle Dünya Ticaret Örgütü tarafından yayımlanarak 09/03/2023 tarihinde sistemimize eklenen bildirimlere ilişkin tablo aşağıda sunulmaktadır.

Söz konusu bildirimlere konu diğer ülke düzenlemelerinin ihracatımız üzerinde olası etkileri göz önünde bulundurularak, Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi üzerinden bildirimlere yorum yapabilir, mevzuatın tam metnini isteyebilir ve bu alandaki talep ve önerilerinizi Merkezimize iletebilirsiniz.

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Ticarette teknik engeller anlaşması

“Ticarette Teknik Engeller Anlaşması” (TBT Anlaşması), Dünya Ticaret Örgütü (WTO) üyesi ülkeler arasında ticarette teknik engelleri azaltmak ve ticaretin serbestleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılmış bir anlaşmadır.

TBT Anlaşması, ticarette teknik engellerin yarattığı problemleri ele almak için bir dizi kural ve yönetmelik belirler. Anlaşma, üye ülkelerin ürün ve hizmetlerinin dünya pazarlarında ticaretine erişimi kolaylaştırmayı ve farklı ülkelerin standartları arasında uyumu artırmayı hedefler.

Anlaşmanın amaçları arasında şunlar yer alır:

  • Ticarette teknik engellerin kaldırılması veya azaltılması,
  • Uluslararası düzeyde standartların, teknik düzenlemelerin ve uygunluk değerlendirme prosedürlerinin oluşturulması,
  • Ulusal mevzuatların, standartların ve teknik düzenlemelerin uygulanması sırasında ticaretin engellenmemesi,
  • Tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması,
  • Ticarette ayrımcılığın önlenmesi.

TBT Anlaşması, üye ülkelerin ulusal mevzuatlarının ve standartlarının farklılıklarından kaynaklanan ticaret engellerini azaltmayı hedefler ve dünya çapında ticaretin kolaylaştırılması için önemli bir rol oynar.

Ticarette teknik engeller raporu

“Ticarette Teknik Engeller Raporu”, bir ülkenin veya bölgenin ticarette teknik engellerle karşılaştığı alanları ve bu engellerin etkilerini analiz eden bir rapordur. Bu raporlar genellikle ülkeler veya ticaret blokları tarafından hazırlanır ve ticari faaliyetleri kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Raporlar, ticarette teknik engellerin nasıl ele alınabileceği konusunda politika önerileri sunarak, ticarette engellerin azaltılması veya kaldırılması için çalışmalar yapılmasını önerir. Bu raporlar, ülkelerin diğer ülkelerle ticaret yaparken karşılaştıkları zorlukları ve fırsatları da gösterir.

Ticarette Teknik Engeller Raporları, ülkeler arasındaki ticaret engellerinin belirlenmesine, ticarette engellerin azaltılması veya kaldırılması için politika önerileri sunulmasına, ticaretin serbestleştirilmesi sürecinde ilerlemeye dair bilgi sağlamasına yardımcı olur. Bu raporlar, ülkelerin ticaret politikalarında ve uluslararası ticaret görüşmelerinde kullanılan bir kaynak olarak da kullanılır.

ticarette teknik engeller nedir?

İlgilendiğiniz ülke ve ürün grubu itibariyle Dünya Ticaret Örgütü tarafından yayımlanarak 09/03/2023 tarihinde sistemimize eklenen bildirimlere ilişkin tablo aşağıda sunulmaktadır.

“Ticarette Teknik Engeller”, uluslararası ticarette karşılaşılan teknik sorunlar veya zorlukları ifade eder. Ticarette teknik engeller, üretim, dağıtım, satış ve pazarlama gibi ticari faaliyetlerin herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilir. Ticarette teknik engellerin birkaç örneği şunlardır:

  1. Farklı Standartlar ve Yönetmelikler: Ülkeler, ürünler için belirledikleri standartlar ve yönetmelikler konusunda farklılık gösterirler. Bu farklılıklar, ürünlerin uygunluğunun doğrulanması, sertifikalandırılması ve diğer ülkelere ihracatının engellenmesine neden olabilir.
  2. Sertifikasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi: Bazı ülkeler, ithal edilen ürünlerin yerel standartlara uygun olduğundan emin olmak için sertifikasyon ve uygunluk değerlendirme gereklilikleri uygularlar. Bu gereklilikler, ürünlerin uygunluk değerlendirme testlerine tabi tutulması ve bu testlerin maliyetinin ürün fiyatlarına yansıması anlamına gelir.
  3. Fiziksel Engeller: Ürünlerin ülke sınırlarını geçmesi sırasında, gümrük işlemleri, taşıma maliyetleri ve depolama gereksinimleri gibi fiziksel engeller ortaya çıkabilir. Bu engeller, ürünlerin diğer ülkelere satışını zorlaştırır ve zaman ve maliyetlerin artmasına neden olabilir.
  4. Fikri Mülkiyet Hakları: Fikri mülkiyet hakları ihlalleri, ürünlerin diğer ülkelere satışını zorlaştırabilir. Bu ihlaller, marka, patent ve telif haklarının korunması için gereken yasal düzenlemelerin bulunmamasından kaynaklanabilir.
  5. Dil Engelleri: Ürünlerin satışında kullanılan dil farklılıkları, ürünlerin diğer ülkelerde tanıtımını ve satışını zorlaştırabilir. Bu nedenle, ürünlerin diğer dillere tercüme edilmesi ve pazarlama materyallerinin yeniden düzenlenmesi gerekebilir.

Ticarette teknik engeller, uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi için gerekli politika düzenlemeleri ve diğer önlemlerle azaltılabilir veya kaldırılabilir.

Bildirim aldığınız ülke ve ürün gruplarında değişiklik yapmak için www.teknikengel.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Notifying MemberSymbol and titleProducts coveredComment deadlineDownloadFull text link
Japan
G/SPS/N/JPN/1183
Revision of the Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue …
Proposal of maximum residue limits (MRLs) for the following agricultural chemical:Veterinary drug: Pyrimethamine.
Description: Meat and edible meat offal (HS codes: 02.03, 02.06…
EnNotified document (1)
Japan
G/SPS/N/JPN/1182
Revision of the Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue …
Proposal of maximum residue limits (MRLs) for the following agricultural chemical:Veterinary drug: Dipropyl isocinchomeronate.
Description: Meat and edible meat offal (HS codes: 02.01, 02.02…
EnNotified document (1)
Japan
Revision of the Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (Revision of agricultural chemical residue …
Proposal of maximum residue limits (MRLs) for the following agricultural chemical:Pesticide/Veterinary drug: Isoprothiolane.
Description: Meat and edible meat offal (HS codes: 02.01, 02.02…
09/05/2023EnNotified document (1)
Japan
G/SPS/N/JPN/1178
Revision of the Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (revision of agricultural chemical residue …
Proposed maximum residue limits (MRLs) for the following agricultural chemical:Pesticide: Pyridachlometyl.
Description: Meat and edible meat offal (HS codes: 02.01, 02.02…
EnNotified document (1)
Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Ahşap sunta/ek.1
Ülke : İsrail
Kod : G/TBT/N/ISR/1159/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 21/12/2022
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Gaz silindirleri/ek.1
Ülke : İsrail
Kod : G/TBT/N/ISR/1232/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 21/12/2022
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Ahşap sunta/ek.1
Ülke : İsrail
Kod : G/TBT/N/ISR/1158/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 21/12/2022
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Gıdalar/ek.3
Ülke : Ekvator
Kod : G/TBT/N/ECU/490/Add.3
Özet İçerik : EN FR ES
Eklenme Tarihi : 13/02/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Kakao yağı asitlik seviyeleri
Ülke : Şili
Kod : G/TBT/N/CHL/622
Özet İçerik : EN FR ES
Eklenme Tarihi : 14/02/2023
Son Yorum Tarihi : 14/04/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Aydınlatma sistemleri – Ek 3
Ülke : Kolombiya
Kod : G/TBT/N/COL/119/Add.3
Özet İçerik : EN FR ES
Eklenme Tarihi : 20/02/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Hayvan yemleri
Ülke : Şili
Kod : G/TBT/N/CHL/623
Özet İçerik : EN FR ES
Eklenme Tarihi : 20/02/2023
Son Yorum Tarihi : 20/05/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Tıbbi cihazlar – immünohematoloji reaktifleri
Ülke : Şili
Kod : G/TBT/N/CHL/624
Özet İçerik : EN ES
Eklenme Tarihi : 23/02/2023
Son Yorum Tarihi : 23/04/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Biyosidal ürünler
Ülke : Avrupa Birliği
Kod : G/TBT/N/EU/954
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 27/02/2023
Son Yorum Tarihi : 27/04/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Biyosidal ürünler
Ülke : Avrupa Birliği
Kod : G/TBT/N/EU/955
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 27/02/2023
Son Yorum Tarihi : 27/04/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Plastik biberonlar
Ülke : Gana
Kod : G/TBT/N/GHA/23
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 27/02/2023
Son Yorum Tarihi : 17/04/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Eczacılık ürünleri
Ülke : Ruanda
Kod : G/TBT/N/RWA/830
Özet İçerik : EN ES
Eklenme Tarihi : 27/02/2023
Son Yorum Tarihi : 27/04/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Paketleme ve atıkları
Ülke : Avrupa Birliği
Kod : G/TBT/N/EU/953
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 27/02/2023
Son Yorum Tarihi : 27/04/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Kağıt torba ve çuvallar
Ülke : Gana
Kod : G/TBT/N/GHA/22
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 27/02/2023
Son Yorum Tarihi : 17/04/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Eczacılık ürünleri
Ülke : Ruanda
Kod : G/TBT/N/RWA/831
Özet İçerik : EN ES
Eklenme Tarihi : 27/02/2023
Son Yorum Tarihi : 27/04/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Makina yapımı paspaslar
Ülke : Uganda
Kod : G/TBT/N/UGA/1739
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 28/02/2023
Son Yorum Tarihi : 28/04/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Buzdolapları ve dondurucular/Göz.1
Ülke : ABD
Kod : G/TBT/N/USA/583/Rev.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 28/02/2023
Son Yorum Tarihi : 28/04/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Alkollü içecekler/ek.1
Ülke : Yeni Zelanda
Kod : G/TBT/N/NZL/118/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 28/02/2023
Son Yorum Tarihi : 20/03/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Biyosidal ürünler
Ülke : Avrupa Birliği
Kod : G/TBT/N/EU/956
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 28/02/2023
Son Yorum Tarihi : 28/04/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Alkalin elektrolit içeren taşınabilir sızdırmaz ikincil nikel piller ve bataryalar
Ülke : Tayland
Kod : G/TBT/N/THA/696
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 28/02/2023
Son Yorum Tarihi : 29/04/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Asit olmayan elektrolit içeren taşınabilir sızdırmaz ikincil lityum piller ve bataryalar
Ülke : Tayland
Kod : G/TBT/N/THA/697
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 28/02/2023
Son Yorum Tarihi : 28/04/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Aerosol kaplar/ek.1
Ülke : Ukrayna
Kod : G/TBT/N/UKR/213/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 28/02/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Elektrikli araç alt yapısı/ek.1
Ülke : ABD
Kod : G/TBT/N/USA/1887/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 01/03/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Yer kirazı (altın çilek)
Ülke : Tanzanya
Kod : G/TBT/N/TZA/909
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 02/03/2023
Son Yorum Tarihi : 02/05/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Gıda sınıfı asesülfam potasyum
Ülke : Burundi
Kod : G/TBT/N/BDI/333, G/TBT/N/KEN/1395, G/TBT/N/RWA/840, G/TBT/N/TZA/919, G/TBT/N/UGA/1748
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 03/03/2023
Son Yorum Tarihi : 03/05/2023

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Kimyasal maddeler-risk azaltma
Ülke : İsviçre
Kod : G/TBT/N/CHE/275
Özet İçerik : EN FR
Eklenme Tarihi : 02/03/2023
Son Yorum Tarihi : 02/05/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

İletişim
Ülke : ABD
Kod : G/TBT/N/USA/1968
Özet İçerik : EN FR ES
Eklenme Tarihi : 02/03/2023
Son Yorum Tarihi : 30/03/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Brokoli
Ülke : Tanzanya
Kod : G/TBT/N/TZA/910
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 02/03/2023
Son Yorum Tarihi : 02/05/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Otomatik olmayan tartı aletleri
Ülke : Ukrayna
Kod : G/TBT/N/UKR/246
Özet İçerik : EN FR
Eklenme Tarihi : 02/03/2023
Son Yorum Tarihi : 02/05/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Zehirli ve Zararlı Maddeler
Ülke : Japonya
Kod : G/TBT/N/JPN/764
Özet İçerik : EN FR
Eklenme Tarihi : 02/03/2023
Son Yorum Tarihi : 03/05/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Gıda ürünleri/düz.1
Ülke : Brezilya
Kod : G/TBT/N/BRA/1439/Corr.1
Özet İçerik : EN FR
Eklenme Tarihi : 02/03/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Gıda standartları/ek.3
Ülke : ABD
Kod : G/TBT/N/USA/119/Add.3
Özet İçerik : EN FR ES
Eklenme Tarihi : 02/03/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Fırınlar-Enerji Tasarrufu/Ek.5/Düz.1
Ülke : ABD
Kod : G/TBT/N/USA/998/Add.5/Corr.1
Özet İçerik : EN FR ES
Eklenme Tarihi : 02/03/2023
Son Yorum Tarihi : 03/04/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Doğal portakal özü
Ülke : Burundi
Kod : G/TBT/N/BDI/330, G/TBT/N/KEN/1392, G/TBT/N/RWA/837, G/TBT/N/TZA/916, G/TBT/N/UGA/1745
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 03/03/2023
Son Yorum Tarihi : 03/05/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Doğal kahve özü
Ülke : Burundi
Kod : G/TBT/N/BDI/331, G/TBT/N/KEN/1393, G/TBT/N/RWA/838, G/TBT/N/TZA/917, G/TBT/N/UGA/1746
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 03/03/2023
Son Yorum Tarihi : 03/05/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Tarçın
Ülke : Burundi
Kod : G/TBT/N/BDI/332, G/TBT/N/KEN/1394, G/TBT/N/RWA/839, G/TBT/N/TZA/918, G/TBT/N/UGA/1747
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 03/03/2023
Son Yorum Tarihi : 03/05/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Elektromanyetik uyumluluk
Ülke : Brezilya
Kod : G/TBT/N/BRA/1477
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 03/03/2023
Son Yorum Tarihi : 29/04/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Hidroflorokarbon için yüksek basınçlı gaz kapları/ek.1
Ülke : Japonya
Kod : G/TBT/N/JPN/734/Add.1
Özet İçerik : EN FR
Eklenme Tarihi : 03/03/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Boyalar
Ülke : Burundi
Kod : G/TBT/N/BDI/325, G/TBT/N/KEN/1387, G/TBT/N/RWA/832, G/TBT/N/TZA/911, G/TBT/N/UGA/1740
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 03/03/2023
Son Yorum Tarihi : 03/05/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Tütün mamulleri
Ülke : Tayvan
Kod : G/TBT/N/TPKM/517
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 03/03/2023
Son Yorum Tarihi : 10/03/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Boyalar
Ülke : Burundi
Kod : G/TBT/N/BDI/326, G/TBT/N/KEN/1388, G/TBT/N/RWA/833, G/TBT/N/TZA/912, G/TBT/N/UGA/1741
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 03/03/2023
Son Yorum Tarihi : 03/05/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Boyalar
Ülke : Burundi
Kod : G/TBT/N/BDI/327, G/TBT/N/KEN/1389, G/TBT/N/RWA/834, G/TBT/N/TZA/913, G/TBT/N/UGA/1742
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 03/03/2023
Son Yorum Tarihi : 03/05/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Doğal vanilya özü
Ülke : Burundi
Kod : G/TBT/N/BDI/329, G/TBT/N/KEN/1391, G/TBT/N/RWA/836, G/TBT/N/TZA/915, G/TBT/N/UGA/1744
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 03/03/2023
Son Yorum Tarihi : 03/05/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Karma sığır yemleri
Ülke : Burundi
Kod : G/TBT/N/BDI/334, G/TBT/N/KEN/1396, G/TBT/N/RWA/841, G/TBT/N/TZA/920, G/TBT/N/UGA/1749
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 03/03/2023
Son Yorum Tarihi : 03/05/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Nitroselüloz reçine esaslı boya ve cilalar için tiner
Ülke : Burundi
Kod : G/TBT/N/BDI/328, G/TBT/N/KEN/1390, G/TBT/N/RWA/835, G/TBT/N/TZA/914, G/TBT/N/UGA/1743
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 03/03/2023
Son Yorum Tarihi : 03/05/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Karma süt keçisi yemi
Ülke : Burundi
Kod : G/TBT/N/BDI/336, G/TBT/N/KEN/1398, G/TBT/N/RWA/843, G/TBT/N/TZA/922, G/TBT/N/UGA/1751
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 03/03/2023
Son Yorum Tarihi : 03/05/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Biyosidal ürünler
Ülke : Avrupa Birliği
Kod : G/TBT/N/EU/959
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 03/03/2023
Son Yorum Tarihi : 03/05/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Hava araç ve ekipmanları/ek.1
Ülke : ABD
Kod : G/TBT/N/USA/1952/Add.1
Özet İçerik : EN ES
Eklenme Tarihi : 03/03/2023
Son Yorum Tarihi : 24/04/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Gıdalar
Ülke : Tayvan
Kod : G/TBT/N/TPKM/518
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 03/03/2023
Son Yorum Tarihi : 03/05/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Biyosidal ürünler
Ülke : Avrupa Birliği
Kod : G/TBT/N/EU/958
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 03/03/2023
Son Yorum Tarihi : 03/05/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Karma balık yemi
Ülke : Burundi
Kod : G/TBT/N/BDI/335, G/TBT/N/KEN/1397, G/TBT/N/RWA/842, G/TBT/N/TZA/921, G/TBT/N/UGA/1750
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 03/03/2023
Son Yorum Tarihi : 03/05/2023

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Gazete kağıdı/ek.1
Ülke : Uganda
Kod : G/TBT/N/UGA/1332/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 06/03/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Kağıt/ek.1
Ülke : Uganda
Kod : G/TBT/N/UGA/1333/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 06/03/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Aglomere taş – Tezgah ve mutfak tezgahları için levhalar ve ebatlı ürünler/ek.1
Ülke : Uganda
Kod : G/TBT/N/UGA/1607/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 06/03/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Futbol topları/ek.1
Ülke : Uganda
Kod : G/TBT/N/UGA/1411/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 06/03/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Petrol gazları ve öteki gazlı hidrokarbonlar/ek.1
Ülke : Uganda
Kod : G/TBT/N/UGA/1647/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 06/03/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Petrol gazları ve öteki gazlı hidrokarbonlar/ek.1
Ülke : Uganda
Kod : G/TBT/N/UGA/1648/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 06/03/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Boyalar/ek.1
Ülke : Uganda
Kod : G/TBT/N/UGA/1326/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 06/03/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Boyalar/ek.1
Ülke : Uganda
Kod : G/TBT/N/UGA/1325/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 06/03/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Boyalar/ek.1
Ülke : Uganda
Kod : G/TBT/N/UGA/1324/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 06/03/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Boyalar/ek.1
Ülke : Uganda
Kod : G/TBT/N/UGA/1328/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 06/03/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Boyalar/ek.1
Ülke : Uganda
Kod : G/TBT/N/UGA/1327/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 06/03/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Seramik-çömlek el sanatları/ek.1
Ülke : Uganda
Kod : G/TBT/N/UGA/1349/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 06/03/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Plastik biberonlar/ek.1
Ülke : Uganda
Kod : G/TBT/N/UGA/1365/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 06/03/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Biberon için kauçuk emzik (meme ucu)/ek.1
Ülke : Uganda
Kod : G/TBT/N/UGA/1367/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 06/03/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Klinik deneylerde kullanılan ürünler/ek.2
Ülke : Filipinler
Kod : G/TBT/N/PHL/289/Add.2
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 06/03/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Kağıt ürünleri/ek.1
Ülke : Uganda
Kod : G/TBT/N/UGA/1331/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 06/03/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Lastikten silecek/ek.1
Ülke : Uganda
Kod : G/TBT/N/UGA/1522/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 06/03/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Ahşap-polimer kompozitler/ek.1
Ülke : Uganda
Kod : G/TBT/N/UGA/1606/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 06/03/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Günlük Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi 21 Nisan 2024

Emniyet başlıkları-motosiklet sürücüleri için kasklar/ek.1
Ülke : Uganda
Kod : G/TBT/N/UGA/1581/Add.1
Özet İçerik : EN
Eklenme Tarihi : 06/03/2023
Son Yorum Tarihi :

Tam Metin

Mehmet Kali

Hello everyone. My name is Mehmet Kali. In the industry, I am known as "Kali". I graduated from the first civil aviation training school in Turkey, which was known as the Civil Aviation School at the time and is now Eskişehir Technical University, in 1991. As I graduated from the Business Administration department, it was a bit challenging for me to integrate into the industry. I have worked for companies such as SultanAir, DHMI, Havaş, and Swissair, and currently, I provide services and consultancy in air cargo transportation. I have experience in dispatching, air traffic control, passenger services, and aircraft coordination. During my time at Swissair, I had the opportunity to experience aviation training in many countries. Since 2012, I have been focusing on air cargo transportation. For three years, I taught courses on air cargo at Nişantaşı University. I still hold valid IATA certifications related to both passenger and cargo operations. For over ten years, I have been managing aeroportist.com, a news website related to aviation, which initially started as a hobby. I enjoy building aviation networks and sharing knowledge. If there is anything I can contribute to, I am here. Best regards "kali"

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu