Latest Posts

Dünya çapında 7,8 milyar insana tek doz COVID-19 aşısı sağlamak için , 8.000 adet Boeing B747 kargo uçağı gerekecek

Dünya çapında 7,8 milyar insana tek doz COVID-19 aşısı , 8.000 adet Boeing B747 kargo uçağını dolduracaktır.

Bu sürece havayollarının, lojistik firmalarının , göndericilerin ve yer hizmeti veren firmalarının hava kargo zinciri boyunca hazır olması gerekir.

Hava kargo, aşıların en son teknoloji ve prosedürleri kullanarak, iyi kurulmuş sıcaklığa duyarlı dağıtım sistemleri aracılığıyla dağıtımında kilit bir rol oynar.

Bu özellik, mevcut COVID-19 aşılarının hızlı ve verimli bir şekilde taşınması için çok önemli olduğunu bilinmektedir. Doğal olarak COVID-19 için aşılar onaylandığında ve dağıtıma hazır olduğunda tam hazırlık sağlamak için tüm kargo tedarik zincirindeki her segment tarafından dikkatli bir planlama gerektirecektir.

Ürünün kalitesini garanti altına almak için aşılar, uluslararası mevzuat ve üreticilerin gereksinimlerine uygun olarak, kontrollü sıcaklıklarda ve gecikmeden işlenmeli ve taşınmalıdır.

Aşı dağıtımı için kapasite ve kaynak geliştirme öncelikleri şunları içerir:

  • Sıcaklık kontrollü tesislerin ve uygun ekipmanın mevcudiyeti – mevcut altyapının kullanımını veya yeniden amacına uygun olarak en üst düzeye çıkarmak ve geçici yapıları en aza indirmek;
  • Zamana ve sıcaklığa duyarlı aşılarla başa çıkmak için eğitilmiş personelin mevcudiyeti; ve
  • Aşıların bütünlüğünün korunmasını sağlamak için sağlam izleme yeteneklerinin geliştirilmesi
Resim
ResimResimResimResim
Resim
ResimResimResim

Latest Posts

POPULER