Latest Posts

Cortex Havacılık ( Southwind Airlines ) İşletme Ruhsatı

62 / 100

Cortex Havacılık ( Southwind Airlines ) İşletme Ruhsatını Aldı

GENEL HAVACILIK İŞLETME RUHSATI (AOC) NEDİR ?

İşletme Ruhsatı (AOC – Air Operator Certificate) : Genel havacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere gerçek ve/veya tüzel kişilere SHGM tarafından verilen bir «yeterlilik» belgesidir.
Bu belgeye sahip kişi, kurum veya kuruluşun, ilgili mevzuatta yer alan tüm gereklilikleri karşılar durumda olduğunu ve emniyetli uçuşlar gerçekleştirebilecek yeterli bilgi ve donanıma sahip olduğunu ifade etmektedir.

Genel Havacılık İşletmeciliği yapmayı planlayan kişi, kurum ve kuruluşlar da bu faaliyetleri yapabilmek için Genel Müdürlüğümüzden “işletme ruhsatı” almak zorunda olup faaliyetlerini İşletme Ruhsatı ve Ek ’i olan İşletme Şartlarında yer alan yetkiler/kısıtlamalar/ onaylara göre gerçekleştirirler.

Kimler Genel Havacılık İşletme Ruhsatı Alabilir?

Genel havacılık faaliyeti gerçekleştirecek gerçek kişilerin Türk vatandaşı olması; tüzel kişilerin hisselerinin en az %51’inin nama yazılı olması, tüzel kişiliği idare ve temsil etmeye yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması ve şirket ana sözleşmesine göre çoğunluk hissesinin Türk ortaklarda bulunması zorunludur.

Genel havacılık faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerin; tüzel kişilik ise ortakları ile tüzel kişiliği temsile yetkili yöneticilerin Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 18’inci maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir.

 

1659525847508

Latest Posts

POPULER