Latest Posts

ATLASGLOBAL MAĞDURLARI HAKLARININ PEŞİNDE

Bir süre önce Atlasglobal Havayolları‘nın sahibi Ali Murat Ersoy ile bir araya gelip alacakları konusunda karşılıklı anlaşmaya varan Atlasglobal mağdurları, verilen sözlerin tutulmaması üzerine bugün Atlasglobal binası önünde basın açıklaması yaparak seslelerini duyurdular.

PATRONUMUZ HALA BORCUNU ÖDEMİYOR! Bizi 3 ay ücretsiz çalıştırıp kurmaca bir iflasla tüm haklarımızı çalan @AliMuratErsoy ısrarlı hak arayışımız sonucunda bizlerle anlaştı ve 17-31 Ağustos arasında paraları ödeyeceğini söyledi fakat bugün bu ödemeyi bahanelerle yine erteliyor!

Resim

Basın açıklamasının özeti şöyle ” Ali Murat Ersoy tarafından yeniden belirlenen 7 eylül tarihi itibariyle eylemlerini her platformda artırarak devam edeceklerini belirtti.

Atlas Global çalışanlarının büyük çoğunluğunun protokolü imzaladıklarını belirttiler, ödeme konusunda Ali Murat Ersoy’un sözünü tutmasını bekliyorlar.

atlasglobal binasi

ATLAS ZEDELER ADALET PLATFORMU (AZAP) BASIN AÇIKLAMASI – 02 EYLÜL 2020

Sayın Kıymetli Arkadaşlar, Basın Mensupları, Sendika Temsilcileri. Hepiniz hoşgeldiniz. Sizleri Saygı ve Sevgiyle selamlıyorum.

Bizler AtlasGlobal Havayolları çalışanları olarak, Kasım 2019’dan 14 Şubat 2020 tarihinde şirketin iflası açıklanıncaya kadar patron Ali Murat Ersoy tarafından ücretlerimizin ödeneceği vaadi ile çalıştık. Sürecin sonunda söz verilen üç buçuk aylık birikmiş ücretler ödenmediği gibi, kıdem tazminatlarımız da dahil tüm özlük haklarımızdan da mahrum bırakıldık.

2 Temmuz 2020 günü yapılan ilk iflas duruşmasında, Mahkeme bilirkişi görevlendirmiştir. 18 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan Bilirkişi çalışmasından önceki hafta, tüm personele AZAP Platformu kanalıyla mesaj göndererek bizleri Genel Müdürlüğe davet etmiş, kendisi tarafından hazırlanmış olan ve herhangi bir değişiklik olmadan kabul etmemizi istediği protokolde, personelin alacaklarını 31 Ağustos 2020 tarihinde ödeyeceğini beyan ve taahhüt etmesi üzerine, Atlasglobal Eski çalışanlarının % 80’i, bu daveti samimi bir ödeme niyeti olarak öngörmüş, alacaklarından %30 – 40 arası feragat ederek mutabakat protokolünü imzalamıştır.

Ödeme tarihinden iki gün önce, 28 Ağustos 2020 günü Whatsapp uygulaması üzerinden, şartları kabul etmediği için veya özgür iradeleriyle veya sürece inanmadıkları için imzalamaya gelmeyen arkadaşlarımızı bahane ederek, tekrar görüşme yapacağını ve 7 Eylül 2020 tarihinde tüm ödemeleri toptan yapacağını ifade ederek, çalışırken çok da alışkın olduğumuz oyalama sürecine girmiştir. Bu sürecin hiç bitmeyen Pazartesi ve Cuma günlerine evrileceğini yaşayarak deneyimledik.

Bilirkişi öncesi, eğer ödeme yapılacak paran hazır değilse, bu kadar insanı, bu pandeminin ortasında bulundukları yerlerden İstanbul’a davet edip, yolculuk masrafları ettirip, alacaklarından feragat ettirip, sonra param gelmedi veya herkes protokolü imzalamadı diyerek ödeme yapmamak, dürüstlük ve sözünü eri bir tüccar olma ilkesine ters düşmüştür.

AZAP Platformu olarak, hak ve alacaklarımızı almak için tüm platformlarda, basında ve sosyal medyada hak arayışımız daha yüksek yoğunluklu ve daha sert olarak devam edecektir. Bu konunun unutulmaması ve tüm emekçi kardeşlerimize örnek olmasını sağlayacağız.

Bundan sonra yapacağımız direnişin şiddetini arttırarak kamuoyunun dikkatleri çekmek istiyoruz.

  1. Kamuoyunu, Ersoy ailesi hakkında daha detaylı bilgi verip, unutulmuş giden hatıraları hatırlatacağız.
  2. Tüm yaşam alanlarında, sosyal aktivite alanlarında, bağlı bulundukları meslek kuruluş ve derneklerinde çalışma ve eylemlerimizi arttırarak Ali Murat Ersoy’un gerçek yüzünü açıklayacağız.
  3. Kabul ettirmeye çalıştığı hileli iflasa ait gerçekleri, kullandığı ilişkileri ve yöntemleri, gözden kaçırmaya çalıştığı şirketleri, iştirakleri ve ortaklıkları hem kamuoyu, hem de adalet mekanizması ile paylaşacağız.
  4. İflasın, hileli bir iflas olduğunu ispat edeceğiz ve bu konudan kolayca kurtulmasına engel olacağız.

Hak ve alacaklarımızı alıncaya kadar mücadele edeceğiz.

Hepinize katılım ve desteğiniz için, buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum.

Saygılarımızla.

A.Z.A.P. (AtlasZedeler Adalet Platformu) Yönetim Kurulu

Latest Posts

POPULER