Latest Posts

Turkish Cargo E-Beyanname Süreçlerine İlişkin Bilgilendirme

Turkish Cargo tarafından e-beyanname süreçlerine ilişkin bir bilgilendirme yapılmıştır. 

Yapılan bilgilendirmede Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı “Havayolu Sevk İşlemleri” konulu yazıya istinaden Havayolu Acente Uygulaması “HAU”nun 24 Ağustos 2020 tarihinde uygulamaya geçeceği, kargo kabul kayıt işlemlerine ait veri girişlerinin gümrük sistemine elektronik ortamda THY (gümrüklü saha işletmecileri) tarafından yapılacağı bildirilmiştir. 

Ayrıca, bu işlemlerin Havayolu Sevk Bildirimi kapsamında gerçekleşeceği ve veri girişlerinin tamamlanmasından sonra sistemin “Sevk Belge Numarası” vereceği, Sevk Belge Numarası ile gümrük işlemlerine devam edilebileceği, Sevk Belge Numarası alınmayan ve taşıma şekli havayolu olan ihracat beyannamelerinin gümrük sistemlerinde tescil edilemeyeceği, bu uygulama ile geçiş sürecinde acentelerden daha önce de olduğu gibi (onaylanmamış) beyanname suretinin ve konşimentonun talep edileceği belirtilmiştir.

Söz konusu duyuruyu ve “Havayolu Sevk İşlemleri”ne ilişkin duyuru ektedir

Değerli Acentelerimiz,
Gümrükler Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu 73421605-120.05.06 sayılı
Havayolu Sevk İşlemleri konulu yazısına istinaden, Havayolu Acente Uygulaması
”HAU” 24.08.2020 tarihinde uygulamaya geçecektir.
Kargo kabul kayıt işlemlerine ait veri girişleri, gümrük sistemine elektronik
ortamda tarafımızdan (Gümrüklü saha işletmecileri tarafından) yapılacaktır.
Bu işlemler Havayolu Sevk Bildirimi kapsamında gerçekleşecek ve veri
girişlerinin tamamlanmasından sonra sistem “Sevk Belge Numarası” verecektir.
Sevk Belge Numarası ile gümrük işlemlerine devam edilebilecektir. Sevk Belge
Numarası alınmayan ve taşıma şekli havayolu olan ihracat beyannameleri
gümrük sistemlerinde tescil edilemeyecektir.
Bu uygulama ile geçiş sürecinde sizlerden daha önce de olduğu gibi
(onaylanmamış) beyanname suretini ve konşimentoyu talep ediyor olacağız.
Anlayışınız için teşekkür eder, iş birliğimizin artarak devamını dileriz..
Saygılarımızla.

tc 18 b777 operation aerial wiew rgb

Latest Posts

POPULER