Hava Kargo Hakkında Herşey
Havacılık

THY İSTANBUL YENİ HAVALİMANI İHALELERİ

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN İSTANBUL YENİ HAVALİMANI CCTV SİSTEMİ VE SES KAYIT SİSTEMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi 

 • Ortaklığımızın tarafından “İstanbul Yeni Havalimanı CCTV Sistemi ve Ses Kayıt Sistemi” işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Geçici Teminat bedeli KDV hariç toplam teklif tutarının %3’ü oranındadır.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarının en geç;
  • İdari Şartname’nin 2.maddesi olan “Teklif Verebilme Koşulları” ve alt bentlerinde belirtilen evraklarınızı 10.04.2018 günü mesai bitimine kadar kapalı zarfla ile,
  • Söz konusu alıma ilişkin idari ve teknik şartnameler çerçevesinde hazırlanacak kapalı zarfla teklif mektubunuzun ise, firmanızı temsile yetkili bir personelinizle birlikte ihale günü olarak belirlenen 12.04.2018 günü saat 14:00’a kadar,

İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

 • Şartnameler yukarıda belirtilen adreste görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir veya [email protected] e-posta adresi ile iletişime geçilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN İSTANBUL YENİ HAVALİMANI GÜVENLİK CİHAZLARI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi 

 • Ortaklığımızın tarafından “İstanbul Yeni Havalimanı Güvenlik Cihazları Alımı” işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Geçici Teminat bedeli KDV hariç toplam teklif tutarının %3’ü oranındadır.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarının en geç;
  • İdari Şartname’nin 2.maddesi olan “Teklif Verebilme Koşulları” ve alt bentlerinde belirtilen evraklarınızı 05.04.2018 günü mesai bitimine kadar kapalı zarfla ile,
  • Söz konusu alıma ilişkin idari ve teknik şartnameler çerçevesinde hazırlanacak kapalı zarfla teklif mektubunuzun ise, firmanızı temsile yetkili bir personelinizle birlikte ihale günü olarak belirlenen 09.04.2018 günü saat 10.00’a kadar,

İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

 • Şartnameler yukarıda belirtilen adreste görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir veya [email protected] e-posta adresi ile iletişime geçilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY İSTANBUL YENİ HAVALİMANI İHALELERİ 21 Temmuz 2024

Mehmet Kali

Hello everyone. My name is Mehmet Kali. In the industry, I am known as "Kali". I graduated from the first civil aviation training school in Turkey, which was known as the Civil Aviation School at the time and is now Eskişehir Technical University, in 1991. As I graduated from the Business Administration department, it was a bit challenging for me to integrate into the industry. I have worked for companies such as SultanAir, DHMI, Havaş, and Swissair, and currently, I provide services and consultancy in air cargo transportation. I have experience in dispatching, air traffic control, passenger services, and aircraft coordination. During my time at Swissair, I had the opportunity to experience aviation training in many countries. Since 2012, I have been focusing on air cargo transportation. For three years, I taught courses on air cargo at Nişantaşı University. I still hold valid IATA certifications related to both passenger and cargo operations. For over ten years, I have been managing aeroportist.com, a news website related to aviation, which initially started as a hobby. I enjoy building aviation networks and sharing knowledge. If there is anything I can contribute to, I am here. Best regards "kali"

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu