Latest Posts

Pegasus’un 2020 zararı ne kadar?

Pegasus Havayolları, geçen yıla ilişkin maliyet tablosunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. 

Dönem Net Karı veya Zararı -3.247.388.279,17 ( 3.2 milyar tl )

Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|Mali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|Mali Tablonun Verildiği OtoriteBÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
oda_SubmissionReason|Mali Tablonun Verilme Nedeni2020 / 4.DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|Mali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021
oda_ExplanationSection|Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|Şirketimizin 2020 4.dönemine ait K.Geçici Vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

A. Brüt Satışlar 6.058.550.003,09
.1. Yurtiçi Satışlar 600 1.837.182.885,50
.2. Yurtdışı Satışlar 601 3.837.761.871,86
.3. Diğer Gelirler 602 383.605.245,73
B. Satış İndirimleri (-) 30.209.898,46
.1. Satış İskontoları (-) 611 30.209.898,46
C. Net Satışlar 6.028.340.104,63
D. Satışların Maliyeti (-) 5.723.719.347,94
.1. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 621 16.984.078,00
.2. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 740 5.706.735.269,94
Brüt Satış Karı veya Zararı 304.620.756,69
E. Faaliyet Giderleri (-) 1.321.284.100,33
.1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 750 0,00
.2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 760 67.608.917,16
.3. Genel Yönetim Giderleri (-) 770 1.253.675.183,17
Faaliyet Karı veya Zararı -1.016.663.343,64
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 4.485.606.576,63
.1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 640 0,00
.2. Faiz Gelirleri 642 80.470.886,52
.3. Konusu Kalmayan Karşılıklar 644 0,00
.3. Menkul Kıymet Satış Karları 645 0,00
.3. Kambiyo Karları 646 4.400.155.917,11
.6. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 649 4.979.773,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 5.385.620.755,63
.1. Komisyon Giderleri (-) 653 52.059.195,24
.2. Karşılık Giderleri (-) 654 1.298.004,59
.3. Kambiyo Zararları (-) 656 5.332.263.555,80
.4. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 658 0,00
H. Finansman Giderleri (-) 950.697.536,10
.1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 780 950.697.536,10
Olağan Kar veya Zarar -2.867.375.058,74
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 160.420.390,29
.1. Önceki Dönem Gelir ve Karları 671 43.471.020,03
.2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 679 116.949.370,26
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 540.433.610,72
.1. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 681 11.494.319,34
.2. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 689 528.939.291,38
Dönem Karı veya Zararı -3.247.388.279,17
K. Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülükler karşılığı(-)
Dönem Net Karı veya Zararı -3.247.388.279,17

PEGASUS 2020 ZARAR

Latest Posts

POPULER

BÜLTEN ABONELİK

Ücretsiz bülten üyeliği için mail adresinizle üye olabilirsiniz.