Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Havacılık

IATA Kargo Acentası Olmak İçin Neler Gerekir?

82 / 100

IATA Kargo Acentası Olmak İçin Neler Gerekir?

IATA KARGO ACENTASI OLMAK İSTEYENLER MUTLAKA OKUSUN

IATA Üyesi Kargo Acentası olmak iki aşamalı bir süreçtir ve biz ilk aşaması olan IATA başvurusu hakkında daha önce bir makale paylaşmıştık.

IATA Kargo Acentası

IATA Kargo Acentası Yararlari

* Uluslararası Tanınma  ( global sözleşmelerde çoğunlukla mecburidir )

IATA logosunu yazışmalarınızda kullanma imkanı.

* Havayollarının kendi kriterlerine göre özel indirimlerinden yararlanma fırsatı

* İndirimli fiyatlarda IATA eğitimlerine katılma fırsatı

* Sanıldığı kadar pahalı değildir. 25 bin dolar teminattan başlar.

IATA Kargo Acentası Sartları :

Firmanızın IATA başvurusundan önce en az 6 ay ticari faaliyette bulunması gerekmektedir.

(IATA Resolution 801, Section 1-Qualifications for Registration and Retention , 1.1.1.2, page 52)

iata kargo acentasi olmak
kargo fiyatları

IATA Kargo Acentası olmak için istenen belgeler :

*  Başvuru Formu ( formdaki bütün bilgilerin imzalı kaşeli olarak yazılmış olması şarttır.)

*  İşletme belgesi (Official certificate of company trade registration) – Bağlı bulunduğunuz ticaret odasından şirketinizin kayıtlı olduğuna dair resmi yazı.

Ticari Sicil Gazetesi (Articles of Incorporation/Association/Organisation)

*  Güncellenmiş Kar/Zarar Hesabi ve Bilanco ( bütün sayfalar vergi dairesi
tarafından damgalı olmalı)

*  2 şer tane geçerli Tehlikeli Madde Taşıma Sertifikası (Dangerous Goods Handling) ve Hava Kargo Taşıma başlangıç kurs Sertifikasi (Air Cargo Introductory Course) ( kargo temel satış ).

Banka garantisi (teminat mektubu) miktari mali değerlendirme sonucuna bağlı olarak belirlenir.

*  Üyelik başvuru ödemesi: ( rakamlar Ocak 2015 e aittir )

–      Geri ödemesiz başvuru fiyatı: CHF 1550

–      Kayıt fiyatı: CHF 385

–      Yıllık IATA üyelik fiyatı: CHF 465

–      Ombudsman komisyonu: CHF 95

Toplam başvuru ücreti 2.495,00 CHF İsviçre Frankıdır. İstenilen belgelerin IATA nın eline ulaşmasından sonra fatura size gönderilir.

Burada dikkat edilecek unsurlar,

 • Orjinal imzalı, kaşeli formu IATA Madrid e göndermeden önce IATA dan onay alınmalı. Eksiklik olup olmadığı kontrol edilmeli.
 • Birde şirket ünvanında birçok işkoluna ait ünvanlar olabilir. IATA ticaret odası evrağında ünvan kodu ve açıklamalaın örtüşmesini ister. Ünvan kodu hava kargo taşımacılığını kapsamıyorsa zaman kaybedersiniz. Mali müşaviriniz düzeltme yapmak zorunda kalacaktır.

Bu süreçlerden sonra IATA hardcopy formu alıp , tüm evrakların uygunluğunu teyid ettikten sonra Türk Hava Yollarının ilgili birimlerine kurumunuzun denetlenmesi için talepte bulunur. Türk Hava Yolları personelinin yoğunluğuna göre ( 20-30 gün ) bir denetleme olur. Türk Hava Yolları yoğunsa IATA Türkiye den bir kişi de denetleme yapabilir.

Denetlemeler haberli olmak zorunda değildir yine de Türk Hava Yolları personeli denetleme öncesi size mail atarak günü ve evraklar konusunda hatırlatmada bulunur.

Denetlemede genelde hiçbir sorun çıkmaz, evraklarınız tam ise tabii. Eksiklik varsa size ek süre verilir tamamlamanız için.

Herşey yolundaysa IATA size yazılı IATA numaranızı ve yetkinizi gönderir. Orjinal evrağın gelmesi biraz zaman alır. IATA nın eposta ile verdiği onay sivil havacılık için yeterlidir.

IATA Kargo Acentası Olmak için İkinci Aşama

Kargo Acentalarına verilecek yetki belgesi 5 yıl için geçerlidir ve en son 5000tl idi.

Kargo acentaları yetki belgesi alacağı her havaalanında,

 1. Tehlikeli maddeler konusunda eğitim görmüş, sertifikalandırılmış ve sertifikası güncel en az bir uzman personel ve bu personelin güvenlik eğitimi almış olması.
 2. Kargo taşımacılığı konusunda eğitim görmüş ve sertifikalandırılmış en az bir uzman personel,
 3. Kargo acentaları merkezleri dahil, hizmet vermeyi planladığı her havaalanında yukarıda özellikleri belirtilen tehlikeli maddeler ve kargo taşımacılığı konusunda en az iki ayrı uzman personel istihdam etmek zorundadır.

Ayrıca, şirket merkezlerinde güvenlikten sorumlu bir personel görevlendirerek merkezde ve şubelerde görev yapan uzman personelin “sivil havacılık güvenliği” veya “kargo güvenliği” konularında eğitim almalarını sağlar. Bu personel, mevcut personelden birisi olabilir.

IATA KARGO ACENTASI OLMAK

Kargo Acentaları yetki belgesi almak için aşağıda istenen bilgi ve belgeleri Ulaştırma Bakanlığı (SHGM)’na sunmak zorundadır:

 1. Hizmet verilmesi planlanan havaalanları,
 2. Bu talimat gereğince bulundurulması gereken tehlikeli maddeler ve kargo konusunda eğitim görmüş uzman personelin noter tasdikli veya ilgili kuruluşca onaylı sertifikası, özgeçmişi, maaş bordrosu, ikametgah ilmühaberi ve SSK tarafından onaylanmış Aylık Prim ve Hizmet Belgesi,
 3. Kargo taşımacılığında kullanılan araçların ruhsat örnekleri (Kiralık ise kira sözleşmeleri),
 4. İşletmenin organizasyon şeması ile kargo taşımacılığı ve tehlikeli maddeler konusunda verilen/verilecek olan hizmetiçi eğitim programı,
 5. İşletmenin ticari ünvanını, en son ortak yapısı/hisse dağılımı ile iştigal alanını gösteren ticaret sicil gazetesi,
 6. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi,
 7. İşletmenin ortaklarının/hissedarlarının isim listesi,
 8. Kuruluşu temsil ve ilzam yetkisi bulunan şahısların isim listesi ve imza sirküleri,
 9. Şirket ile (g) ve (h) bentlerindeki şahısların noter tasdikli tebligat adresleri,
 10. Özel hukuk tüzel kişiliklerin kurucu ortakları/hissedarların ve tüzel kişiliği temsile yetkili yöneticilerinin, 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 18. Maddesinde belirtilen suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile hükümlü bulunmadığına ilişkin adli sicil kayıtları,
 11. Kuruluşun veya ortaklarının ticari faaliyetlerinden dolayı devlete vergi ve sigorta prim borcunun olmadığını gösteren resmi belgeler,
 12. Kurucu ortakların başka ticari kuruluşlardaki ticari bağlantıları ve bu kuruluşların ticari faaliyetleri hakkında detaylı bilgi,
 13. IATA üyeliğinin geçerli olduğuna dair belge,
 14. Kargo Acentası Kargo Güvenliği Beyan Formu,
 15. SHGM Hizmet tarifesinde belirtilen ücretin yatırıldığına dair resmi belge,
 16. SHGM, kargo acentalarının faaliyetlerini ICAO, ECAC ve IATA’nın belirlediği uluslararası standartlarda ve sağlıklı olarak kamu yararına yürütülebilmesini teminen, ilave bilgi ve belgeler isteyebilir.

Ayrıca, şirket merkezinin bulunduğu havaalanında, yetki belgesi alan ruhsatlı acentalar, şubelerinin bulunduğu diğer hava alanlarında yetki belgesi talebinde bulunur ise,  sadece yukarıda (a), (b), (c) ve (o) bentlerindeki, uzman olarak gösterilen personel yetkili yönetici ise ilave olarak (i) ve (j) bentlerinde  istenen bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunmak zorundadır.

Uzman olarak gösterilen personel şirket hissedarlarından  ise, (b) bendinde belirtilen bilgi ve belgelerden sadece noter tasdikli veya ilgili kuruluşca onaylı sertifikası ile özgeçmişi istenir.

Sormak istediğiniz bir konu olursa [email protected] adresinden yazabilir veya 0 542 2362361 nolu telefondan arayabilirsiniz.

Mehmet Kali

iata kargo acentasi olmak

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu