Latest Posts

HAVA-SEN’DEN ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMA

HAVA-SEN’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA : TOPLU SÖZLEŞME FİİLEN ORTADAN KALKMIŞTIR

Yetkili sendika Hava-İş’in 5 aydır, THY işvereninin insafına bıraktığı Toplu İş Sözleşmesi Tadili süreci,   beklendiği gibi sonuçlanmış ve THY çalışanlarının ciddi hak kayıplarına uğradığı kara bir leke olarak sendikacılık tarihindeki yerini almıştır.
Daha düne kadar “Toplu Sözleşme vazgeçilmezimizdir, kazanılmış haklardan feragat etmeyeceğiz” hamaseti    ile çalışanları oyalayan yetkili sendika eliyle Toplu İş Sözleşmesi delik deşik edilmiştir.

1- Çalışanları, pandemi koşullarında, ileride telafi edilebilecek şekilde ve makul düzeyde bir tadil protokolü imzalamak yerine insan onuruna yakışmayan bir teslim belgesini tamamen hukuk dışı bir yöntemle üyelerine tek tek onaylatmak ahlak dışıdır. “Üyelerimizin onaylamadığı hiçbir protokolü imzalamayacağız” sözünü tutmayarak üyelerine açıkça yalan söyleyen yetkili sendikanın,  hukuki ve cezai sorumluluktan kurtulmak için işveren eliyle işçilerden onay toplatması, işçi ile işvereni karşı karşıya getirmesi sarı sendikaların bile cesaret edemeyeceği bir davranış biçimidir. Bu açık hukuksuzluğun ve ahlak dışı davranışın tek faydası, tüm THY çalışanlarının, kendilerini işverenle muhatap olmak zorunda bırakan sendikanın gereksizliğini bir kez daha görmüş olmasıdır. Artık THY’de Hava-İş sendikasının hiçbir gücü, etkisi ve temsil yetkisi kalmamış, işçi ile işveren karşılıklı olarak masaya oturmuşlardır. THY’de 1 Eylül itibariyle Toplu Sözleşme rejimi fiilen ortadan kalkmıştır.
2- Yetkili sendikanın, imzaladığı protokole açıkça “işten çıkartmanın olmayacağını, ücretsiz iznin uygulanamayacağını” yazdıramamış olması, işçileri işverenin insafına bırakmak anlamına gelmektedir. Çalışanların ücretlerinde indirime razı olmalarının tek koşulu olan bu teminatlar protokole geçirilmemiş ve işveren rahatlatlatılmıştır. Nitekim protokolün mürekkebi kurumadan ve 24 saat geçmeden THY geniş çaplı    bir tasfiye operasyonu için düğmeye basmıştır. 
Protokol koşullarını kabul etmeyenlere Kıdem Tazminatlarının yanına bonus olarak eklenen 2 aylık İhbar Tazminatı  ile işçilerin kendi rızaları ile ayrılmaları  dayatılmaya başlanmıştır. Kabul etmeyenler veya herhangi bir tercihte bulunmayanlara ise derhal ücretsiz izne çıkartılarak açlığa mahkum edilecekleri açıkça tebliğ edilmiştir.Üstelik bu gruba “işten çıkartma yasağı nedeniyle ancak yasak bittikten sonra işten çıkartılacaklarının bildirilmesi”   İş Kanununun Geçici 10. maddesi dikkate alındığında ancak Temmuz 2021 tarihinde kıdem ve ihbar tazminatlarını alabileceklerini göstermektedir. 
3-   Protokolde çalışanların iş güvencesini sağlamaktan aciz sendikanın  bitmeyen diyet borcu nedeniyle THY emekçileri artık düşük ücretlerle ve her an ücretsiz izin tehdidi ve baskısı ile karşı karşıyadır. Kırk katır mı, kırk satır mı açmazına sokulan, işveren karşısında çaresiz, sahipsiz ve yanlız bırakılan, sendika tarafından adeta kaderlerine terk edilen çalışanlar sadece 1.5 yıllarını kaybetmekle kalmamış, 2022 Ocak ayında başlayacak 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine indirilmiş ücretlerle girme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır.
Bu protokolde, 2022 TİS görüşmelerinin 2020 Ağustos ayındaki tam ücretlerle başlayacağıan ilişkin hüküm yoktur. 1.5 yıllık dönemde uğranılacak maddi kayıpların ileride telafi edilerek geri ödenmesine dair bir    taahhüt de bulunmamaktadır. Özellikle eğitim borcu olan pilotlardan yapılan döviz bazındaki kesintinin oransal olarak düşürülmesi ve Türk Lirasına çevrilmesine ilişkin bir düzenleme de mevcut değildir. İlk kez HAVA-SEN ‘in gündeme getirdiği ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce de uygun bulunan Yabancı Pilotların İşten Çıkartılması  ile ilgili bir madde de protokole konulmamıştır.
4-   Yapılan, işçinin haklarını korumak değil işverenle işbirliği içinde   personel sayısını ve giderlerini düşürmektir. Protokol, planlı, maksatlı ve işverenin çıkarlarına hizmet eden bir teslim belgesidir.İşten çıkartma bu protokolle meşru hale getirilmiş, personele gönderilen mesajlarla, kabul etmeyenler veya sessiz kalanların ilişiklerinin kesilmesi yoluyla tasfiye operasyonu başlatılmıştır. Bu tasfiye yeterli bulunmazsa, personelin sudan sebeplerle disiplin kuruluna sevk edilmesi, ücretsiz izne çıkartma yöntemi ile her türlü haklarını bırakacak şekilde istifaya zorlanması yöntemleri devreye sokulacaktır. 
5-    2016 sonunda işten ayrılmayı teşvik için ikale kapsamında kıdem ve ihbar tazminatının yanısıra 3 maaş ve 1 ikramiye veren işverenin,  5 aydır yoksulluk sınırının altında ücrete mahkum ettiği çalışanlarına sadece kıdem ve ihbar tazminatı teklif etmesi ahde vefa duygusunun 87 yıllık bayrak taşıyıcı havayolumuzu terk ettiğini göstermesi bakımından ibret vericidir. 
6-    Sendika ve işverenin ortak yapımı olan bu kölelik protokolüne verilecek en kuvvetli yanıt,  kendi kişisel ikbal, istikbal ve çıkarları için üyesini yüzüstü bırakan bu sendikadan istifa etmektir. Kabin ve kokpitin 60 delege ile temsil edilebileceği, tüm THY çalışanlarının toplamda 120 delegeyi bile güçlükle bulabileceği 2021 yılındaki Hava İş Genel Kurulunda 180 kamyoncunun oyları ile yeniden seçilmesi garanti olan havacılık düşmanı bu yönetimle  2022 Toplu Sözleşmesinde çalışanları  ne gibi sürprizlerin beklediğini kestirmek güç olmayacaktır.
Artık yetkisine de sahip çıkmaktan aciz hale gelmiş Hava-İş sendikasının imzaladığı bu teslim protokolünden kurtulmanın tek yolu;  gerçek, dürüst, şeffaf ve gücünü çalışanların birliğinden alan HAVA-SEN’de birleşmektir.

HAVA-SEN YÖNETİM KURULU

hava sen logo 1

Latest Posts

POPULER