Hava Kargo Hakkında Herşey
Havacılık

AIRBUS A320-232 Uçak İhalesi

78 / 100

AIRBUS A320-232 Uçak İhalesi

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, Atatürk Havalimanı’nda bulunan eski Onur Air Teknik hangarındaki Airbus A320-232 tipi uçağın ve eklenti parçalarının satışını gerçekleştirecektir. Vergi borçları nedeniyle haczedilen uçak ve parçaları, 30 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.00’te peşin ödeme ve açık artırma usulüyle satılacaktır. İlk ihalede teklif edilen bedel, belirlenen değerin %75’inden düşük olursa veya alıcı çıkmazsa, ikinci ihale 6 Ağustos 2024 tarihinde yine aynı saatte yapılacaktır.

İhale Detayları

 • Uçak Cinsi ve Özellikleri:
  • İmalatçı ve Tescil İşareti: TC-ODB
  • Sınıfı: Uçak
  • Sertifika Numarası: 3152
  • Tip ve Model: Airbus A320-232
  • Azami Kalkış Ağırlığı: 77.000 kg
  • Seri Numarası: 580
  • İmal Yılı: 1996
  • Durumu: Kanat motoru, APU (Güç Ünitesi) ve paylan bağlantıları bulunmamaktadır.
  • Satış Bedeli: 95.000.000 TL
 • Eklenti Parçaları:
  • Toplam Satış Bedeli: 24.000.000 TL
 • Genel Toplam Satış Tutarı: 119.000.000 TL

İhale Şartları

 1. Teminat: Muhammen bedelin %5’i oranında (5.950.000,00 TL) teminat yatırılmalıdır.
 2. Ödeme: İhale bedelinin peşin ödenmesi gerekmektedir.
 3. KDV: %20 KDV alıcıdan tahsil edilecektir. (İstisna yazısı getirilirse KDV hesaplanmayacaktır.)
 4. Damga Vergisi: Alıcıya aittir.
 5. Müracaat: İhaleye katılmak isteyenler, nüfus cüzdanı ve diğer belgelerle birlikte Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilat Müdürlüğü’ne başvurmalıdır.

İhaleye katılmak isteyenlerin, gerekli belgelerle birlikte ihale saatinden önce başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başkası adına ihaleye katılacakların noter onaylı vekaletname getirmeleri zorunludur.

Satışın Yapılacağı Yer

 • Adres: Hazine ve Maliye Bakanlığı Ataşehir Yerleşkesi, Barbaros Mahallesi, Ardıç Sokak No: 10, Ataşehir, İstanbul
 • Uçağın Bulunduğu Yer: Atatürk Havalimanı, Florya, İstanbul

 

AIRBUS A320-232 Uçak İhalesi

T.C.
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 MENKUL MAL SATIŞ İLANI

Başkanlığımıza olan vergi borçlarından dolayı haczedilen ve aşağıda özellikleri belirtilen AIRBUS A320-232 Uçak ve eklenti parçaları 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nun  85. maddesi uyarınca 30/07/2024 tarihinde saat 14.00’ de peşin ödeme ve açık arttırma suretiyle satış ihalesine başlanılacaktır. Ancak verilen bedel biçilen değerin %75’inden aşağı olursa veya hiç alıcı çıkmaz ise aynı kanunun 87. maddesi gereği 06/08/2024 tarihinde saat 14:00’de ikinci açık arttırma ve peşin ödeme suretiyle satışı yapılacaktır. İkinci arttırmada malın tahmin edilen kıymetinin; satış isteyen idarenin alacağına rüçhan olan alacaklarının toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarının geçmesinin şart olduğu; Yukarıda belirtilen gün ve saatlerde satışa çıkarılan menkul mallar satılamadığı takdirde ilgili kanunun 87. maddesi uyarınca 6 (Altı) ay içinde pazarlık usulü ve peşin ödeme suretiyle satışı yapılacaktır.

6183 sayılı A.A.T.U.K’nun 86. maddesi gereğince alıcı almaktan vazgeçerse ve ya verilen mühlet içerisinde bedelin tamamı verilmezse mevcut menkul mal  ikinci defa açık arttırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur ve birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar %5 faiziyle alınır. İkinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde, birinci ihale bedeli ve diğer zararlar, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın bu kanun hükümlerine göre tahsil olunur ve mal bedeli tahsil edilemediği sürece asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder.

Menkul malın muhammen bedelinin % 5’i oranında (5.950.000,00 TL.) teminatı ihale saatinden önce para teminatı olarak Başkanlığımız veznesine veya Başkanlığımızın T.C. Ziraat Bankası Mecidiyeköy Şubesi nezdindeki TR80 0001 0007 5747 0103 3050 01 iban numaralı hesaba yatırılması veya  Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri verilmesi gerekmektedir. Teminatı ödemesine ilişkin belgelerin ihale komisyonuna teslim edilmesi gerekmekte olup, En yüksek teklif verene uçak ve eklenti parçaların ihale edilmesi üzerine alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecektir. İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı ile birlikte ihale başlanma saatinden önce dairemizce verilen form düzenlenmek suretiyle başvuru yapması gerekmektedir. Başkası adına ihaleye katılacakların ayrıca noter onayla vekaletname getirmeleri gerekmektedir.

SATIŞIN YAPILACAĞI YER

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ataşehir Yerleşkesi Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak No: 10 Ataşehir İSTANBUL

 

Uçak ve eklenti parçalarının bulunduğu adres:

Atatürk Havalimanı Florya/İSTANBUL adresinde bulunan ait hangarda bulunmaktadır.

 

UÇAK CİNSİ VE ÖZELLİKLERİEKLENTİ PARÇALARI BEDELLERİ VE TOPLAM SATIŞ TUTARIEklenti Parçaları Satış Bedeli                                                      : 24.000.000,00  TLUÇAK EKLENTİ PARÇALARI VE TOPLAM  SATIŞ TUTARI(TL)   : 119.000.000,00 TL

İmalatçısı ve Tesçil İşareti    :   TC-ODBCOMMON NOZZLE ASSY (SN-5590001/PN-7451101505)        4.000.000,00 TL
Hava Aracı Sınıfı                 :   UÇAK/AIRCRAFTCOMMON NOZZLE ASSY (SN-5175001/PN-7451101503)        4.000.000,00 TL
Sertifika Numarası              :   3152COMMON NOZZLE ASSY (SN-5108001/PN-7451101503)        4.000.000,00 TL
İmalatçısı Tipi ve Modeli     :   AIRBUS A320-232COMMON NOZZLE ASSY (SN-5121001/PN-7451101503)        4.000.000,00 TL
Azami Kalkış Ağırlığı          :   77.000 KGCOMMON NOZZLE ASSY (SN-5270001/PN-7451101505)        4.000.000,00 TL
Seri Numarası                    :   580COMMON NOZZLE ASSY (SN-9022001/PN-7451101507)        4.000.000,00 TL
İmal Yılı                            :  1996
Hasar Durumu                  :  Görünen hasarı bulunmamaktadır
Satış Bedeli                      :   95.000.000,00 TL
Uçağın genel Durumu       : KANAT MOTORU, APU(GÜÇ ÜNİTESİ) VE PAYLAN BAĞLANTILARI BULUNMAMAKTADIR.

 

İhale şartları

Uçak ve eklenti parçalar için  %20 KDV tutarı alıcıdan tahsil edilecektir. (KDV Kanununun 13/a maddesi kapsamında istisna yazısı getirilmesi şartıyla satış bedelinden Kdv hesaplanmayacaktır.)

Damga Vergisi giderleri alıcıya aittir.

Alıcı Atatürk Havalimanında bulunan uçağın durumunu bütün eksikleriyle kabul edecektir.

Müracaatlar Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilat Müdürlüğüne yapılacaktır.

Gerçek ve tüzel kişi katılımcılar için nüfus cüzdanı sureti yetki belgesi ile teminatın yatırıldığına dair dekont örneğinin ihale saatinden bir saat önce satış ekibine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Uçak ve Eklenti Parçalarının tamamı için tek kalemde açık artırma ihalesine yapılacaktır.

AIRBUS A320-232 Uçak İhalesi 20 Temmuz 2024 AIRBUS A320-232 Uçak İhalesi 20 Temmuz 2024 AIRBUS A320-232 Uçak İhalesi 20 Temmuz 2024 AIRBUS A320-232 Uçak İhalesi 20 Temmuz 2024 AIRBUS A320-232 Uçak İhalesi 20 Temmuz 2024 AIRBUS A320-232 Uçak İhalesi 20 Temmuz 2024 AIRBUS A320-232 Uçak İhalesi 20 Temmuz 2024 AIRBUS A320-232 Uçak İhalesi 20 Temmuz 2024

Mehmet Kali

Hello everyone. My name is Mehmet Kali. In the industry, I am known as "Kali". I graduated from the first civil aviation training school in Turkey, which was known as the Civil Aviation School at the time and is now Eskişehir Technical University, in 1991. As I graduated from the Business Administration department, it was a bit challenging for me to integrate into the industry. I have worked for companies such as SultanAir, DHMI, Havaş, and Swissair, and currently, I provide services and consultancy in air cargo transportation. I have experience in dispatching, air traffic control, passenger services, and aircraft coordination. During my time at Swissair, I had the opportunity to experience aviation training in many countries. Since 2012, I have been focusing on air cargo transportation. For three years, I taught courses on air cargo at Nişantaşı University. I still hold valid IATA certifications related to both passenger and cargo operations. For over ten years, I have been managing aeroportist.com, a news website related to aviation, which initially started as a hobby. I enjoy building aviation networks and sharing knowledge. If there is anything I can contribute to, I am here. Best regards "kali"

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu