KargoEğitim

UTİKAD 2022 Yılı Aralık Ayı Çevrimiçi Eğitim Seminerleri

61 / 100

UTİKAD 2022 Yılı Aralık Ayı Çevrimiçi Eğitim Seminerleri

UTİKAD Mesleki Eğitim Seminerleri tüm lojistik sektörünün faydalanabilmesi adına profesyonel eğitimcileri ve zengin içerikleriyle çevrimiçi olarak düzenlenmeye devam etmektedir.

UTİKAD Mesleki Eğitim Seminerleri’nin ücretleri öğrenciler için 415 TL + %18 KDV, UTİKAD üyeleri için 525 TL + %18 KDV, UTİKAD üyesi olmayanlar için ise 750 TL + %18 KDV olarak belirlenmiştir.

Çevrimiçi eğitim takvimi aşağıda yer almaktadır.

Dış Ticaret Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Dış ticaret şirketi çalışanları ile ileride dış ticaret yapmak isteyen kişilere dış ticaret konusunda kapsamlı bilgi vermek, operasyonel uygulama becerisi kazandırmak, örnek uygulamalar ile gümrük ve dış ticaret mevzuatları hakkındaki sorunları çözebilecek kapsamlı bir anlayışı kazandırmak amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Dış Ticarette Temel Kavramlar
 • Dış Ticarette Teslim Şekilleri – INCOTERMS 2020
 • İhracat İş Akış Prosedürleri – Örnek Uygulama
 • İthalat İş Akış Prosedürleri – Örnek Uygulama
 • Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Örnek Çalışma
 • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
 • Örnek Vakalar

Katılımcı Profili: Gümrük ve dış ticaret alanlarında çalışanlar, bu alanda kariyer hedefi olup kendini geliştirmek isteyenler, uluslararası ticaret alanında mesleki tecrübe kazanmak isteyen tüm yeni mezun, uzman, orta düzey yönetici seviyesindeki kişiler katılabilir.

Eğitmen Adı Eğitim Seminer Adı Tarih
Dr. Atiye TÜMENBATUR Dış Ticaret Eğitimi 09.12.2022

Lojistik Sektöründe Etkin Satış ve Satış Teknikleri

Eğitimin Amacı:
Satış elemanlarına satış süreci içindeki farklılıkları aktarmak, müşteri satış ilişkisini temel aşamalarını incelemek, satış yaklaşımı, bilgi toplama ve itirazlarının karşılanması gibi önemli aşamalarda uygulamalar yaptırarak satış becerilerini geliştirmek, satıcı olarak temel eksikliklerini tespit ederek, gelişime açık yanları ortaya çıkarmak ve satış sürecinin her aşamasında müşterilerde değer yaratan yaklaşımları geliştirmektir.

Eğitimin İçeriği:
• Lojistik sektöründe satış ve müşteri ilişkisine farklı bir bakış açısı
• Klasik ve modern satış / pazarlama kavramları
• Satıcıların mevcut durumunun tespiti
• Lojistik sektöründe rekabette farklılık yaratan yaratıcı satıcılık
• Satış / satıcı ve potansiyel müşteri kavramları
• Satış ve hizmette soyut/ somut kalite kavramları
• Müşteri beklentilerinin tespitinde kullanılan psikolojik yöntemler
• Müşteri beklentileri ve müşteri profili arasındaki ilişki sistemi
• Kişiliğin satın alma sürecindeki etkisi
• Satıcı müşteri ilişkisinde kullanılan iletişim araç ve yöntemleri
• Müşteri istek ve beklentilerin ortaya çıkarılması
• Sektör satışlarında ürün bilgisi ve müşteriye etkin sunumu
• Hazırlıktan kapanışa ideal satış süreci
• İtirazların karşılanması
• Organizasyona sadık müşteri yaratma çabaları

Katılımcı Profili: Lojistik işletmelerin satış ve pazarlama birimi çalışanları katılabilir.


Prof. Dr. Emrah CENGİZ Lojistik Sektöründe Etkin Satış ve Satış Teknikleri Eğitimi 16.12.2022

Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Taşınması Standartları ve Sorunların Çözümü Eğitimi

Eğitimin Amacı: Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınması hakkındaki ulusal ve uluslararası kurallar ve düzenleyici kuruluşlar, gönderici ve havayolu sorumlulukları, tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasındaki minimum paketleme, etiketleme, işaretleme ve dokümantason gereklilikleri, gizli ve beyan edilmeyen tehlikeli maddeler, tehlikeli Madde olay ve kazaları, tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasında gerçekleşen sık hatalar ve çözüm önerileri hakkında kritik detayların incelenmesi ve katılımcıların operasyonlarını ve sistemlerini güçlendirecek bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

 • Tehlikeli Maddeler İçin Genel Felsefe
 • Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Taşınmasında Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler
 • Tehlikeli Madde Taşımacılığında Gönderici ve Taşıyıcı Sorumlulukları
 • Gizli ve Beyan Edilmeyen Tehlikeli Maddeler
 • Tehlikeli Madde Limitleri
 • Tehlikeli Madde Sınıfları
 • Tehlikeli Madde İşaretleme ve Etiketlemeleri
 • Tehlikeli Madde Listesi
 • Tehlikeli Madde Paketleme Gereklilikleri
 • Tehlikeli Madde Gönderici Deklarasyonu Formu
 • Tehlikeli Madde Olayları ve Önleyici Aksiyonlar

Katılımcı Profili: Taşıma işleri organizatörlüğü kuruluşlarının havayolu operasyon ve satış birimleri çalışanları ve yöneticileri, lojistik firmaları havayolu operasyon uzmanı ve yöneticileri, tehlikeli madde depolama, paketleme, taşıma işlemlerinde görev alan operasyonel uzman ve yöneticiler.


Cihan EMRE Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Taşınması
Standartları ve Sorunların Çözümü Eğitimi 21.12.2022


Lojistik İşletmeleri İçin Maliyet Yönetimi

Eğitimin Amacı:
Lojistik işletmelerinde maliyet kontrolü sağlamaya yönelik olarak maliyet türlerinin tanımlanması, ortak maliyetlerin dağıtılması, birim maliyetlerin hesaplanmasındaki ilke ve yöntemlerin katılımcılara aktarılmasıdır. Ayrıca karar almada kullanılan maliyet ve yönetim muhasebesi teknikleri ele alınacaktır.

Eğitimin İçeriği:
• Şirket Yönetiminde Muhasebenin Yeri
• Finansal Durum ve Kâr/Zarar
• Amortisman
• Lojistik Sektöründe Maliyet Hesaplamalarının Önemi
• Lojistikte Yüklenebilme Durumlarına Göre Maliyetler: Direkt ve Endirekt Maliyetler
• Lojistik Şirketlerinde Maliyet-Hacim İlişkileri ve Davranışlarına Göre Maliyetler: Sabit, Değişken, Yarı Değişken, Yarı Sabit Maliyetler
• Kararı Etkileme veya Karar ile İlgili Olma Açısından Maliyetler
• Türlerine Göre Maliyetler: İşçilik ve Genel Hizmet Üretim
• Personel Maliyetleri Kontrolü
• Ortak Maliyetler ve Genel Hizmet Üretim Maliyetlerinin Dağıtılması Problemleri
• Maliyetleme Yöntemleri: Tam Maliyetleme ve Değişken Maliyetleme
• Maliyetlerin Planlanması ve Kontrolü: Standart ve Fiili Maliyetler
• Dönem Sonu İtibarıyla Tamamlanmamış İşlerin Raporlanması ve Maliyetlerinin Hesaplanması
• Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
• Uygulamalar

Prof. Dr. Fatih YILMAZ Lojistik İşletmeleri İçin Maliyet Yönetimi Eğitimi 27.12.2022

Kayıt formu ile ödeme dekontunun [email protected] adresine iletilmesiyle kesin kayıt işlemi tamamlanmaktadır. Ayrıca çevrimiçi eğitimin yapılacağı platforma ilişkin giriş işlemleri ve gerekli diğer işlemler için eğitim öncesinde katılımcılara detaylı bilgi verilecektir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

utikad, kapıkule

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu