Latest Posts

THY’nin 2020 zararı ne kadar?

Türk Hava Yolları, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2020 bilançosuyla ilgili olarak gelir tablosunu paylaştı.

Döneme  ait 41 milyar 187 milyon 411 bin 613 TL kambiyo zararı açıklayan THY’nin dönem zararı 17 milyar 339 milyon 310 bin 713 TL olarak duyuruldu.

“DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI -17.339.310.713,00”

Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|Mali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2020 – 31/12/2020
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|Mali Tablonun Verildiği OtoriteBÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
oda_SubmissionReason|Mali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|Mali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021

2020 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı ile ilgili olarak “Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait Gelir Tablosu ekte sunulmuştur. 

Faaliyet karına rağmen dönem zararı, ekli gelir tablosundan da görüleceği üzere kambiyo zararlarından kaynaklanmaktadır.” dendi.

Kap bildirimi için tıkla

A-BRÜT SATIŞLAR 45.067.739.887,00
1-Yurt içi Satışlar 2.884.029.565,00
2-Yurt dışı Satışlar 40.054.583.847,00
3-Diğer Gelirler 2.129.126.475,00
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) 0,00
1-Satıştan İadeler(-) 0,00
2-Satış İskontoları(-) 0,00
3-Diğer İndirimler(-) 0,00
C-NET SATIŞLAR 45.067.739.887,00
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 37.564.687.558,00
1-Satılan Mamuller Maliyeti(-) 0,00
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) 0,00
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-) 37.564.687.558,00
4-Diğer Satışların Maliyeti(-) 0,00
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI 7.503.052.329,00
E-FAALİYET GİDERLERİ(-) 5.658.673.656,00
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) 94.789,00
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-) 4.597.073.894,00
3-Genel Yönetim Giderleri(-) 1.061.504.973,00
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI 1.844.378.673,00
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 26.891.748.034,00
1-İştiraklerdan Temettü Gelirleri 18.005.161,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3-Faiz Gelirleri 955.423.619,00
4-Komisyon Gelirleri 11.984.608,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 3.108.988,00
6-Menkul Kıymet Satış Kârı 33.445.272,00
7-Kambiyo Kârları 23.743.929.618,00
8-Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 2.125.850.768,00
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 43.650.324.183,00
1-Komisyon Giderleri(-) 276.533,00
2-Karşılık Giderleri(-) 42.763.948,00
3-Menkul Kıymet Satış Zararı(-) 7.511.781,00
4-Kambiyo Zararları(-) 41.187.411.613,00
5-Reeskont Faiz Giderleri(-) 0,00
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) 2.412.360.308,00
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) 2.877.374.014,00
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) 2.877.374.014,00
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-) 0,00
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR -17.791.571.490,00
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR 494.442.800,00
1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları 0,00
2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar 494.442.800,00
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 42.182.023,00
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-) 105.073,00
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 0,00
3-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar(-) 42.076.950,00
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI -17.339.310.713,00
K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-) 0,00
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI -17.339.310.713,00

2020 gelir tablosu

Latest Posts

POPULER

BÜLTEN ABONELİK

Ücretsiz bülten üyeliği için mail adresinizle üye olabilirsiniz.