Latest Posts

SHGM, uçuş emniyet olaylarına yönelik yıllık değerlendirme raporunu yayınladı

Türk Hava Sahası ile havalimanlarında uçuş emniyetini etkileyen, hava trafik yönetim hizmetleri emniyet performansıyla bağlantılı olarak raporlanan olayların incelenmesi sonucu elde edilen bilgilere dayanarak SHGM tarfından 2019 yılı ATM ile Bağlantılı Emniyet Olayları Yıllık Değerlendirme raporu hazırlanmıştır. 2019 yılında SHGM’ye rapor edilen ve inceleme süreci tamamlanan olaylarda bir önceki yıla göre %49,53’lük bir artış görülmektedir. Bu artışın, ATM ile Bağlantılı Emniyet Olaylarındaki raporlamalara ilişkin farkındalığın artışındaki devamlılıktan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Anılan bu olaylara ilişkin olarak uçuş emniyetinin sağlanmasını teminen SHGM tarfından olay bazından alınan gerekli önleyici ve düzenleyici tedbirlere ilaveten proaktif bir yaklaşım ile;
 – Eğilim tespit edilen ATM ile bağlantılı emniyet olaylarına yönelik farkındalıkların sağlanabilmesi için dört adet emniyet bülteninin hazırlanması ve yayımı sağlandı. 

 – Pist ihlallerine yönelik ilgili paydaşların katılımıyla 2019 yılı ikinci çeyreğinde Pist İhlalleri Çalıştayı, üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde ise toplantılar düzenlenerek olayların analizi ve bu bağlamda alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

 – Pozitif emniyet kültürünün geliştirilebilmesi için raporlama süreçlerine yönelik olarak 2019 yılı üçüncü çeyreğinde tüm hava yolu işletmelerine, dördüncü çeyreğinde Genel Havacılık ile Eğitim Kuruluşlarına bilgilendirmeler yapıldı.

 – Olaylara ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler sonrası hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı kuruluş ve hava yolu işletmeleri ile diğer ilgili kuruluşlar tarafından organizasyonel faktörler ile emniyet bariyeleri göz önüne alınarak ilgili personele eğitim aldırılması, olaylara özgü emniyet bültenlerinin hazırlanması ve gerektiği durumlarda prosedürel değişikliklerin yapılması sağlandı.

 – Ayrıca olayların raporlanmasına yönelik olarak farkındalığın artırılması, raporlama kültürünün oluşturulması, raporlama sürecinde yaşanan problemlere çözüm bulmak için hava yolu işletmelerine 2018 yılı 3 ve 4 üncü çeyreklerinde bilgilendirmeler yapıldı.

 – ATM alanında hava trafik kontrol personeli eğitimlerinde yeni bir yaklaşım ile yeterlilik bazlı eğitim modeline geçiş süreci tamamlanarak uygulanmaya başlanıldı. 

2019 Yılı ATM ile Bağlantılı Emniyet Olayları Yıllık Değerlendirme Raporu İçin Tıklayınız

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

shgmmmmmm

Latest Posts

POPULER