Latest Posts

PAKET TUR YÖNETMELİĞİ’NDE YENİ DÜZENLEME YAPILDI

TÜRSAB Ticaret Bakanlığı’nın Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne geçici madde eklemek suretiyle yaptığı değişiklikĞİ üyelerine duyurdu

Birliğimizin 01 Nisan 2020 ve 16 Nisan 2020 tarihlerinde yaptığı başvuru üzerine Ticaret Bakanlığı’nın Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne geçici madde eklemek suretiyle yaptığı değişiklik 15 Mayıs 2020 tarih ve 31128 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle gerçekleşmeyen ve/veya tüketici tarafından iptal edilen paket turların bedellerinin iadesi konusunda Yönetmeliğin 16’ncı maddesi yeniden düzenlendi.

Buna göre, Yönetmeliğin 16’ncı maddesindeki mevcut düzenleme kapsamında; fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren 14 gün içinde yapılması hususu; 5 Şubat 2020 tarihinden sonraki iptal ve iade taleplerinde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

5 Şubat 2020 tarihinden sonra başlayacak ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket turların gerek seyahat acentası gerekse tüketici tarafından iptali halinde seyahat acentası tarafından hava yolu taşımacılığı için ödenen bedeller, uçuş yasağı kalktıktan sonraki 60’ıncı günü izleyen 14 gün içinde katılımcıya iade edilecektir.

Katılımcının uçuş bedeli dışında kalan tutarın iadesini istemesi halinde bu bedel; paket tur ve sözleşme ile ilgili ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar kesilmek suretiyle ödenecek; tur katılımcısının hava yolu taşımacılığına ilişkin tutarın dışında kalan kısmı talep etmemesi halinde ise tüm paket tur bedelinin iadesi, uçuş yasağı kalktıktan sonraki 60’ıncı günü izleyen 14 gün içinde yapılacaktır.

Katılımcının bilgilendirilerek; hava yolu taşımacılığına ilişkin tutar dışında kalan paket tur bedelini (vergi, harç vb. kesilerek) talep edip etmediğine ilişkin seçimi, seyahat acentası tarafından ispata elverişli bir yöntemle kayıt altına alınacaktır.

İlgili düzenlemeye ilişkin Resmi Gazete linki aşağıdadır.  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200515-8.htm

Kamuoyuna duyurulur.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

(TÜRSAB)   

ca804c9a 7a97 47c3 ada7 8aae35660f5e

Latest Posts

POPULER