Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Havacılık

Hava Trafik Kontrolörleri Kaç Yaşına Kadar Çalışıyor?

81 / 100

Hava Trafik Kontrolörleri Kaç Yaşına Kadar Çalışıyor?

Yüksek stres altında çalışılan bir iş olarak, birçok ülkede hava trafik kontrolörleri 60 yaşından çok önce emekli olmaktadır.

Yüksek düzeyde düzenlemeye tabi sektörlerde, birkaç mesleğin çalışma ve emeklilik yaşları kontrole tabidir. Pilotların emeklilik yaşının yakından kontrol edildiği havacılık, bu sektörlerden biri olarak bilinmektedir. Hava trafik kontrolörlerinin çalışma yaşları da kontrol edilir ve emeklilik yaşları genellikle pilotlarınkinden daha erkendir.

hava trafik

Erken emekli olmak

Pilotların emeklilik yaşının aksine, hava trafik kontrolörü emeklilik yaşı ICAO tarafından bir standart olarak belirlenmemiştir. Ülkeler, kontrolörler için kendi emeklilik yaşlarını seçmekte özgürdür. ABD’de bu yaş FAA tarafından belirlenmiş ve zorunlu emeklilik yaşı 56 olarak belirlenmiştir. Bu, pilotlar için 60 veya 65.

Çoğu ülke, FAA ile benzer limitleri takip ediyor. Avrupa’da emeklilik yaşları, ABD ile üç aşağı beş yukarı aynı. En düşük emeklilik yaşı, kontrolörlerin yalnızca 55 yaşında emekli oldukları Belçika ve 57 yaşında emekli oldukları Fransa. İrlanda, İspanya, İtalya, İsveç, Avusturya ve Birleşik Krallık’ta emeklilik yaşı 60. Avrupa ve ülkemizde 65 yaşında emekli oluyorlar. Finlandiya’da kontrolörlerin 65 yaşına kadar çalışmaya devam etmelerine izin veriliyor. (Bu Avrupa emeklilik yaşları The Guardian’daki haberlere dayanmaktadır.)

Stresli bir iş


Hava trafik kontrolörlerinin erken emekli olması şaşırtıcı değil. İşleri, mükemmel konsantrasyon ve karar verme, çoklu görev yeteneği, iyi hafıza ve görsel beceri gerektiriyor.

Bu beceriler yaşla birlikte kaybolmasa da – elbette herkes farklıdır – yeteneklerin yaşla birlikte azaldığı genel olarak kabul edilir. Bunu destekleyen tıbbi bulgular var. Örneğin, British Medical Journal (BMJ) tarafından 2012 yılında yapılan bir araştırma, beynin hafıza, akıl yürütme ve anlama beceri kapasitesinin 45 yaşından itibaren bozulmaya başlayabileceğini gösterdi.

Bu tür beceriler, bu meslek için kabul sırasında ve eğitimin bir parçası olarak test ediliyor.

Mesleğin kazancı iyi. FAA‘ye göre, hava trafik kontrolörlerinin ortalama yıllık ücreti 127.805 dolar.

hava trafik

İşe erken başlamak


Emeklilik yaşının yanı sıra, bazı ülkelerde kontrolörler için işe başlama ​​yaşı da belirlenmiştir. ABD’de FAA, kontrolörlerin 31 yaşına kadar eğitime başlaması gerektiğini belirtiyor. Bunun tek istisnası, askeri hava trafik kontrolörlüğünden sivil bir göreve geçerken yeniden eğitim alan kontrolörlerdir.

Bu sınır birkaç nedenden dolayı belirlenir. İlk olarak, çalışanların emekliliğe hak kazanabilmeleri için gereken asgari çalışma yılını tamamlamalarına olanak tanır. Daha da önemlisi, eğitime başladıklarında yaş büyük oldukça eğitimi başarıyla tamamlama olasılıklarının daha azalması. Bu, FAA’nın 1971’de gerçekleştirdiği bir araştırma tarafından desteklenmektedir. Yaş ve eğitim sonuçları arasında net bir negatif korelasyon görüldü ve bundan elde edilen sonuçların, öngörülen emeklilik yaşını da etkilediğine şüphe yok.

Türkiye’de HAVA TRAFİK KONTROLÖR LİSANSI ALMAK İÇİN kaç yaşında olmak gerekiyor?

Lisans Şartları:

Temel hava trafik kontrol eğitimine başlayacak adayların aşağıdaki niteliklere sahip olması zorunludur.

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) 27 yaşından gün almamış olmak,

c) 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

ç) ICAO Ek- 1 Sınıf 3 hükümlerine uygun geçerli bir sağlık raporu almak,

d) Güvenlik soruşturması ile hava trafik kontrolörlüğü yapmaya uygun olduğunu belgelemek,

e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

f) Genel yetenek testleri (dikkat, algılama, zihinsel matematik, üç boyutlu düşünme) ve kişilik değerlendirme (motivasyon, karar verme, stres değerlendirme) yöntemlerini içeren bilgisayar destekli, uluslararası standartlara sahip kontrolör seçme programı ve bu maddenin 1 inci fıkrasının (g) bendinde yer alan hususların tespitine yönelik sınavda başarılı olmak,

g) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak,

ğ) Başvuru sırasında, İngilizce dilinde KPDS sınavından en az 70 veya TOEFL sınavından en az 193 veya IELTS sınavının her bölümünden en az 6,5 veya FCE sınavından en az A veya CAE sınavından en az C veya CPE sınavından en az C düzeyinde puan aldığını belgelemek.(ı) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı kuruluş, gerektiğinde ICAO veya EUROCONTROL kaynaklı testleri kullanarak yeterlilik değerlendirmesi yapabilir. Bu değerlendirmede başarılı sayılmak için 100 üzerinden 70 puan alınması zorunludur. 

Hava trafik kontrolörü lisans şartları;

a) 21 yaşını doldurmuş, 30 yaşından gün almamış olmak,

b) ICAO Ek-1 Sınıf 3 hükümlerine uygun geçerli sağlık raporuna sahip olmak,

c) Emniyet, güvenlik ve kriz yönetimi konularını da içeren işbaşı eğitimi ile yapılacak ünite, sektör veya pozisyon değerlendirmelerini başarı ile tamamlamış olmak,

ç) Lisans Komisyonu tarafından yapılan lisans sınavından 100 puan üzerinden en az 70 puan almak.

İçerik:simpleflying ve SHGM

Zeynep Kali

İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunu. 15 Yıl Havacılık sektöründe çalıştı. Uçakları,yolcuları ve yolculukları çok sever. Farklı insanlar tanımak,tanımadığı şehirlerin sokaklarında dolaşmak en hoşlandığı şeydir. Bir kız çocuğu annesidir. Sitemizin Yazı İşleri Müdürüdür

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu