YUNUS VE BALİNA GİBİ DENİZ MEMELİLERİNİN HAVA YOLU İLE TAŞINMASI

0
434

Genel Kurallar

 • Sadece sağlıklı hayvanlar nakledilmelidir.
 • Hayvanların ticari mallardan önceliği olmalıdır.
 • Gebeliğinin ileri evrelerinde olan veya yakın zamanda doğum yapmış hayvanlar sevk edilmemelidir. Kendi kendilerini besleyemeyen yavru hayvanlar, yolculuk yavrunun normal beslenme süresinden daha uzun sürecekse, taşıma sırasında yavruyu beslemek için önceden düzenlemeler yapılmadıkça sevk edilmemelidir.
 • Sedasyon, yalnızca istisnai durumlarda ve bu hayvanların kullanımı ve bakımı konusunda deneyimli bir kişinin tavsiyesi üzerine uygulanmalıdır. Yalnızca yetkili ve kalifiye bir veterinerin gözetiminde uygulanmalı ve verilen sedasyonun detayları hayvana eşlik etmelidir.
 • Bu hayvanlar sürekli dikkat gerektirdiğinden, sevkiyata en az bir eğitimli görevlinin eşlik etmesi esastır. Birden fazla hayvan taşınıyorsa, onlara eşlik etmesi için birden fazla eğitimli görevlinin olması gerekir.
 • Hayvanlar için doğal beslenmenin sıklığı ve türü taşıma sırasında uyulmalı ve etikette açıkça belirtilmelidir.
 • Hayvanlar sıcak iklimlerde nakledilirken, hayvanın sıcaklığının kabul edilebilir derecede soğuk bir seviyede tutulmasını sağlamak için yeterli miktarda buz bulundurulmalıdır.
 • Konteynerler, olası hareketlerden kaçınmak için uçağa sabitlenmeli ve her zaman yatay konumda tutulmalıdır.

Taşıma için önceden yapılması gereken düzenlemeler

 • Hayvanların yüksek sıcaklıklara veya hava akımına maruz kalmamasını sağlamak için mümkün olan tüm önlemler önceden alınmalıdır. Bu, hareketlerini kendileri için doğal olan iklim koşullarına ve nihai varış yerlerinde hüküm süren koşullara ve ayrıca nakliye sırasında karşılaşılabilecek durumlara göre planlamayı gerektirecektir. Havaalanları vb. ara duraklardaki tesislere özel dikkat gösterilmelidir.
 • Yüklemede herhangi bir gecikme beklendiği takdirde, hayvanların barınması ve beslenmesi için önceden düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Tahmini varış zamanı ve sevkiyatın güzergahı alıcıya önceden bildirilmelidir.

Konteyner Gereklilikleri

 • Konteyner sızdırmaz olmalıdır ve bu nedenle uygun korozyona dayanıklı metalden veya yeterli dayanıklılığa sahip ağır hizmet tipi plastikten yapılmalıdır.
 • Konteyner, hayvanı barındıracak ve nakliye sırasında yapılan elleçlemeye dayanacak kadar güçlü olmalıdır.
 • Konteyner, hayvanın yüzgeçlerine yeterli açıklık olmasını sağlamak için yeterli genişlikte olmalıdır.
 • Konteynerin üstü açık olmalıdır.
 • Vinç veya forklift ile taşıma için tesisler sağlanmalıdır.
 • Hayvan uygun bir kanvas askıya yerleştirilmeli ve kabın içine yerleştirilmiş çok derin, nemli bir köpük şilte üzerine indirilmelidir. Köpük şilte, hayvanın paletlerini ve yüzgeçlerini yerleştirmek için gerektiği gibi kesilmelidir. Taşıma sırasında askı hayvanın altında gevşek bırakılmalıdır.
 • Daha sonra kaba su eklenerek hayvanın yaklaşık yarısı ila üçte ikisi suya daldırılmalıdır. Gerektiğinde mekanik el püskürtücü kullanıma hazır bulundurulmalıdır.
 • Hayvanın açıkta kalan kısımları lanolin veya benzeri bir merhemle kapatılmalı, hayvanın hava deliğinin önünde herhangi bir engel olmamasına özen gösterilmelidir.
 • Küçük numuneleri içeren kısa yolculuklar için, hayvanın cildini nemli ve serin tutmak için el spreylerinin mevcut olması koşuluyla, köpük şilte olmadan bir kanvas askıda taşınabilirler.

Dayanıklı, su geçirmez etiketler aşağıdaki gibi sağlanmalıdır:

 • LIVE ANIMALS – DO NOT TIP etiketi
 • THIS WAY UP etiketi
 • Ayrıntılı içerik listesi: hayvan sayısı; bilimsel adı ve ihracatçı ve ithalatçı ülkelerde kullanılan ortak isimler
 • Sıcaklık aralığı
 • Gerekli diyet ve beslenme talimatları
 • Verilen herhangi bir sedasyonun detayları
 • Gönderenin ve alıcının adının, adresinin ve telefon numarasının kopyası
 • Taşıyıcının gönderiyi teslim aldığı tarihi gösteren resmi kaşesi

kaynak- https://cites.org/eng/resources/transport/mm4.shtml