Yolcu uçaklarının yolcu kabininde kargo taşınmasının kuralları

0
433

SHGM, Yolcu Uçaklarının Yolcu Kabininde Kargo Taşınması Konulu Genelge Yayımlamıştır…

SHY-6A Yönetmeliği kapsamında havayolu işletmeciliği yapmak üzere ruhsatlandırılan hava taşıma işletmelerinin filolarında bulunan yolcu uçakları ile yolcu kabininde kargo taşımasına yönelik gerekliliklerin belirlendiği UOD-2020-2G sayılı Genelge yayımlanmıştır.
Söz konusu operasyonlar, UOD-2020-2G sayılı Genelgede belirtilen gerekliliklerin karşılanması kaydıyla, Genel Müdürlükten onay alınmaksızın gerçekleştirilecektir.
Sayı : 51859319-010.06.02-E.6619 30.03.2020
Konu : Yolcu uçaklarının yolcu kabininde kargo
taşınması hk.
GENELGE
UOD-2020/2G
MADDE 1 – Konu ve gerekçe
Dünyada yaşanmakta olan COVID-19 salgının yönelik olarak ulusal ve uluslararası düzeyde
alınan tedbirler neticesinde, hava taşıma işletmeleri tarafından icra edilmekte olan yolcu taşıma
operasyonları ciddi ölçüde olumsuz yönde etkilenmektedir.
Yolcu taşıma operasyonlarının aksine, bu dönemde dünya kargo taşıma trafiğinde ciddi bir
talep ortaya çıkmış olup, hâlihazırda birçok Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu coğrafyasında faaliyet
gösteren hava taşıma işletmelerinin filolarında bulunan yolcu uçaklarının kabin bölümünde “kargo”
taşıması yapmaya başlamış oldukları bilinmektedir.
Bu sebeple, gerek bahse konu salgının giderilmesine yönelik olarak ülkeler arasında tıbbi
malzemelerin taşınmasına olanak verilmesi gerekse de uluslararası kargo pazar payımızın korunması
ve geliştirilmesi suretiyle Ülkemiz menfaatlerinin gözetilmesi açısından, hava taşıma işletmelerinin
filolarında bulunan yolcu uçakları ile yolcu kabininde kargo taşımasına yönelik gerekliliklerin
belirlenmesi adına işbu Genelge’nin hazırlanmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur.
Söz konusu operasyonlar, bu Genelgede belirtilen gerekliliklerin karşılanması kaydıyla, Genel
Müdürlükten onay alınmaksızın, hava taşıma işletmeleri tarafından gerçekleştirilecektir.
MADDE 2 – Kapsam
Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nin 15inci, 16ncı ve 17nci maddeleri
kapsamında havayolu ile ticari faaliyette bulunmak üzere ruhsatlandırılmış hava taşıma işletmelerini
kapsar.
MADDE 3 – Risk analizi
Söz konusu operasyonlara yönelik olarak işletme tarafından yer ve uçuş operasyonları için
risk analizleri yapılır ve işletmenin yönetim sistemi kapsamında takip edilir.
MADDE 4- Kargonun taşınması
a. Kargoların yükleme ve boşaltma işlemleri, işletmenin yetkili personeli gözetiminde
yapılmalıdır.
2 / 3
b. Yükleme ve sabitleme tamamlandıktan sonra, kapı kapatılmadan önce, tüm yükleme ve
sabitleme işlemi yetkili personel tarafından kontrol edilmelidir.
c. Yolcu kabininde sadece genel kargo, akma ve koku yayma riski olmayan kargo ve
medikal kargo sınıfında yer alan yükler taşınır.
d. Li-Ion bataryalı cihazlar (bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları vb.) ve tehlikeli maddeler
taşınamaz.
e. Kargolar; yolcu koltukları üzerine, koltuk altı zemine ve baş üstü dolaplarına maksimum
yük taşıma kapasitelerini aşmayacak şekilde yüklenmelidir.
1) Kargo ağırlığı, zeminin veya koltukların yapısal yükleme sınırlarını aşamaz.
2) Koltuk altı zeminde kargo taşınabilmesi için kargonun hareket etmesini engelleyici
şekilde koltuk altının tasarlanmış olması gereklidir ve kargo koltuğun altına tamamen
yerleştirilmiş olmalıdır.
f. Tuvaletlere, mutfaklara (galley), koridorlara, acil çıkış bölgelerine, kargoların ileriye,
yana veya yukarıya doğru hareketini kısıtlamayan veya maksimum yük taşıma
kapasitesini belirten bir plakarta sahip olmayan bölümlere yükleme yapılamaz.
g. Yolcu kabinine şekilsel olarak uygun olmayan kargolar yüklenmemeli, keskin kenarları
var ise de keskinlikten arındırılmalıdır.
h. Kargo yerleşimi, acil durum teçhizatlarına erişimi engellemeyecek şekilde yapılmalıdır.
i. Yükleme esnasında koltuk bazlı sabitleme yapıldıktan sonra bloklar halinde ağ vb.
malzeme kullanılarak sabitleme işlemi yapılabilir. Ağlar vb. malzeme koltuk altına kadar
indirilerek uçları birbirine bağlanmak suretiyle sabitleme sağlanmalıdır.
j. Her koltuğa yapılacak yükleme ve sabitleme işlemi sonunda, yüklenen kargoların
yüksekliklerinin, koltuk sırt yüksekliğini aşmaması ve ikaz ışıklarının görünmesini
engellememesi sağlanmalıdır.
k. Kabin ekibinin uçuşun her safhasında kabinin her yerine erişimi sağlanmalıdır.
l. Yangın ile mücadele kapsamında, kabin ve kokpit dinlenme alanları ile kokpit hariç
olmak üzere, kabin yükleme planına ve kabin ekibinin oturma pozisyonuna göre
taşınabilir yangın söndürücü sayısı ve yerleri net olarak belirlenir. Kabin ekibinin
yangınla mücadele prosedürü bu operasyon tipine ve 6ncı madde gereği belirlenen kabin
ekibi sayısına göre özel oluşturulmalıdır.
m. Uçuş öncesi, kargo taşıması yapılacak olan kabin bölgesinde yer alan koltukların,
mutfakların (galley) ve varsa uçak içi eğlendirici sistemin (IFE) sigortaları “OFF”
konuma alınmalıdır.
MADDE 5 – Ağırlık ve denge hesaplamaları
Ağırlık ve denge hesaplamalarında, koltuk, koltuk altı zemin ve baş üstü dolaplarına yüklenen
kargoların ağırlıkları ile yolcu varsa İşletme El Kitabında belirtilen yolcu ağırlıkları kullanılır. Bu
operasyon için ağırlık ve denge formu tasarlanmalıdır.
MADDE 6 – SHT-FTL Gereklilikleri
Uçuşlarda görev yapacak uçuş ve kabin ekibi üyeleri, SHT-FTL Talimatı gereklilikleri
kapsamında görevlendirilmelidir.
MADDE 7 – Ekip oluşumu
İşletme El Kitabı Bölüm A Altbölüm 4 veya Altbölüm 7 kapsamında belirlenen asgari uçuş
ekibine ilave olarak, ilgili uçak tipine ilişkin kabin konfigürasyonu ve kabin ekibi normal/acil durum
3 / 3
oturma yerlerine göre her bir çıkış çiftinden 1 (bir) kabin ekibi sorumlu olacak şekilde asgari sayıda
kabin ekibi görevlendirilmelidir.
MADDE 8 – Operasyonel prosedürler
Yer ve kargo personeline, uçuş ve kabin ekiplerine, bu operasyona özgü kuralları ve acil
durumda yapılacakları (özellikle yangınla mücadele) belirten dokümanlar ve kontrol listeleri işletme
tarafından hazırlanmalıdır.
MADDE 9 – Teçhizat
İşletmenin uçak tipine ilişkin bakım el kitabı gerekliliklerine göre tüm duman ve yangın
detektörlerinin faal olması gereklidir.
MADDE 10 –Yolcu taşınması
a. SHY-6A Yönetmeliği’nin 17nci maddesi kapsamında sadece yük taşımacılığı yapmak
üzere ruhsatlandırılmış hava yolu işletmelerinin filosunda bulunan uçaklarda, yolcu
koltuğunun bulunması durumunda, bu işletmeler tarafından icra edilecek uçuşlarda,
sadece Devlet görevlileri ve Devlet görevi kapsamındaki kişiler uçurulabilir. Bu
durumda, bahsi geçen kişilere, uçuşta görevli pilotlar tarafından, kullanılması muhtemel
emniyet ve acil durum teçhizatlarının ve acil durum çıkışlarının kullanımını gösteren bir
emniyet bilgilendirmesi yapılmalıdır.
b. SHY-6A Yönetmeliği’nin 15inci ve 16ncı maddeleri kapsamında yolcu ve yük
taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış hava yolu işletmelerinin filosunda bulunan
yolcu uçaklarının yolcu kabininde kargo taşınan uçuşlarda yolcu taşınması durumunda,
yolcu taşınmasına yönelik yayımlanmış ilgili mevzuat hükümleri de geçerlidir.
MADDE 10 – Raporlama
Bu Genelge kapsamında yapılan operasyonlara ilişkin durum raporları, uodops@shgm.gov.tr
e-posta adresine aylık olarak gönderilecektir.
MADDE 11 – Geçerlilik
Bu Genelge, 31.08.2020 tarihine kadar geçerlidir.
MADDE 12 – Yürürlük
Bu Genelge, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Yürütme
Bu Genelge hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Bahri KESİCİ
Genel Müdür

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here