TÜRSAB TATİL MELEĞİ UYGULAMASI BAŞLATILDI

0
290

Teknolojinin gelişimi ile tüketicinin online kullanımı hızla artış gösterdiğinden, acentaların ürünlerini internet yoluyla satmayı tercih ettiği bilinen bir gerçektir.
Bu doğrultuda özellikle acentaların web siteleri başta olmak üzere sosyal medya kullanıcısı tüketicilere işletme belgeli Türsab üyesi seyahat acentalarından hizmetin satın almasını sağlamak amacıyla TÜRSAB TATİL MELEĞİ uygulaması başlatıldı.

TÜRSAB TATİL MELEĞİ LOGOSU VE KARE KOD UYGULAMASI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Değerli üyelerimiz,

Birliğimiz, fiziki ve sanal ortamda belgesiz seyahat acentalığı faaliyetinde bulunan kişiler ile kurum ve kuruluşların, 1618 sayılı Yasaya ve ilgili mevzuata aykırı faaliyetlerinin önlenmesi yönünde Bakanlık, İl Turizm Müdürleri ve ilgili kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmakta, denetim neticesinde cezalandırılmaları yönünde işlemleri ilgili kurumlar nezdinde takip etmektedir.

Belgesiz faaliyetler içerisinde olan ve kaçak acentacılık faaliyeti yapan kişiler ile kurumların, 1618 sayılı yasaya aykırılık yanı sıra  aynı zamanda TTK’nun da yer alan HAKSIZ REKABET SUÇUNU DA İŞLEDİKLERİ GÖZETİLEREK, haksız eylemleri nedeniyle Birliğimizce Savcılık şikayetleri başlatılmakta ve cezalandırılmaları talep edilmektedir. Üye seyahat acentalarımız tarafından yapılması gereken faaliyetlerin kaçak olarak yapılmasının haksız rekabet suçunu oluşturduğu belirlenerek, bu suçu işleyenler hakkında kamu davası açılmasına karar verildiği görülmektedir.

Özellikle internet üzerinden yapılan belgesiz seyahat acentalığı faaliyetlerinin tespiti halinde web sitelerinin kapatılmasının yargı kararı olmaksızın resmi kurumlarca gerçekleştirilmesi mümkün olamadığından, hukuka aykırı fiilleri tespit edilmiş olmasına rağmen ilgililer hakkında denetim esnasında acil çözüm olarak ancak işyerleri kapatılabilmekte ve elektronik ortamda yapılan belgesiz faaliyetler nedeniyle cezai takibat başlatılmaktadır.

Teknolojik gelişimin hızlı artışı, tüketicilerin bilgiye elektronik yol ile ulaşım kolaylığı ve alışkanlığı BİRLİĞİMİZİ özellikle internet üzerinden yapılan belgesiz faaliyetlerde seyahat acentalarımızın hak ve menfaatlerinin korunması yönünde ACİL ÖNLEM VE ÇÖZÜMLERİN yapılmasını gerektirdiğinden BİRLİĞİMİZCE TÜRSAB TATİL MELEĞİ PROJESİ geliştirilmiştir.

türsab meleği

Öncelikle sizi TÜRSAB TATİL MELEĞİ ile tanıştıralım.

TÜRSAB TATİL MELEĞİ, özellikle internet üzerinden seyahat acentalığı ürünlerini satın alan tüketicileri kaçak acentalardan korumak için hazırladığımız bir önlem sistemidir. Bu sayede tatilci, işletme belgesine sahip yasal yükümlülüklerini yerine getiren seyahat acentalarından hizmeti satın alacak ve böylelikle sıkça yaşadıkları mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacaktır. Tüketici, TÜRSAB Tatil Meleği kullanımı ile kendisini koruduğu kadar seyahat acentalarına karşı haksız rekabet oluşturan kaçak faaliyetlerin engellenmesi yönünde de çok önemli bir adım atmış olacaktır.

Birliğimiz, TÜRSAB Tatil Meleği’ni, tüm ülke çapında, geleneksel ve dijital yollarla yoğun bir şekilde tanıtımını gerçekleştirilecektir.  Oluşturulan kamuoyu ile TÜRSAB TATİL MELEĞİ kullanımı yaygınlaştırılacak ve böylece yetkisiz kişi veya kuruluşların internet üzerinden seyahat acentalığı ürünü pazarlamasının ve satışının önüne geçilecektir.

Sayın üyelerimizin, gerek TÜRSAB Tatil Meleği logosu gerekse kare kod uygulamasını öncelikle web sitelerinde kullanımını sağlaması, logoyu sosyal medya kanalları ile paylaşım sitelerinde hızla uygulayarak, TÜRSAB TATİL MELEĞİ algısını en kısa zamanda yerleştirilmeye çalıştırılması önem arz etmektedir.

TÜRSAB Tatil Meleği ne işe yarar?

  • İnternet üzerinden hizmet satın almak isteyen tüketici, TÜRSAB Tatil Meleği üzerindeki logoya tıkladığında, onaylı acenta sertifikasına erişir ve hizmeti, yetkili seyahat acentasından satın aldığına emin olur.
  • Tüketici, hizmeti seyahat yetkili acentasından satın almakla koruma altında olduğunu hisseder.
  • Bakanlığın denetimi ve Meslek Birliği TÜRSAB’ın gözetimi altında faaliyet gösteren seyahat acentalarının kurumsal kimlik ile güvenceli bir hizmet sunduğunu gösterir. Kaçak seyahat acentalığı faaliyetinden korur.

TÜRSAB Tatil Meleği logosu ve kare kodu, nasıl çalışır? 

  • Üyelerimiz, adlarına kayıtlı veya kullanım hakkını elde ettiği domain(web sitesi alan adı) adresleri ile sosyal medya hesaplarında kullanacakları TÜRSAB TATİL MELEĞİ logosu ve kare kodunu, işbu duyuru ekinde yer alan sözleşme şartları dahilinde kullanabileceklerdir. 

TÜRSAB Tatil Meleği logosuna ve kare koduna nasıl sahip olacaksınız?

  •  Üye seyahat acentamız adına özel olarak oluşturulacak olan logo ve kare kodu; ilişikte ekte yer alan sözleşmenin ıslak imzalı bir şekilde TÜRSAB HUKUK Departmanına iletilmesinden sonra; TÜRSAB web sitesi üzerindeki “Üyelere Özel” bölümüne giriş yaparak temin edilecektir.
  • Üyelere Özel bölümünün giriş şifresi, TÜRSAB Acenta Sicil kayıtlarında yer alan yetkili mail adreslerine gönderilecektir. TÜRSAB sicil kayıtlarında herhangi bir mail adresi bulunmayan üyelerin, öncelikle Acenta Sicil Departmanına mail adresi bildirimlerini ıslak imzalı olarak yapmaları gerekmektedir.
  • Üyelere Özel giriş şifresini kaybeden veya unutan kullanıcılar; arge@tursab.org.tr mail adresine gönderecekleri mail ile “Üyelere Özel” bölümü giriş şifresi talebinde bulunabilecektir. 

Konu önemle bilgilerinize duyurulur.

TÜRKİYE SEYEHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN

https://www.tursab.org.tr/tr/duyurular/tursab-tatil-melegi-logosu-ve-kare-kod-uygulamasi-hakkinda-onemli-duyuru_13095.html