Türk-İş'ten Hava-İş e destek

0
174

HAVA-İŞ YÖNETİM KURULU’NUN TÜRK-İŞ’İ ZİYARETİNDE

GENEL BAŞKAN ERGÜN ATALAY’IN YAPTIĞI KONUŞMA

 

TÜRK-İŞ’in kurulduğundan bu yana 62 yıl geçmiştir. Türk çalışma hayatının ulu çınarıdır. Konfederasyonumuz kurulduğu günden bu yana, temsil ettiği kesimin ve emeği ile geçinen herkesin hak ve özgürlüklerini korumak ve geliştirmek için mücadele vermektedir. Hava-İş Sendikamız yarım asra ulaşan tarihiyle ve çalışmalarıyla buna olumlu katkı sağlamıştır.

Dünyada 1980’lerden bu yana bir küreselleşme rüzgarı esmektedir. Ülkemizde de bunun yansımalarını ekonomik ve sosyal alanda görüyoruz. Bu esen liberal politikalar sonucu çalışma hayatının birçok dinamiği de değişime uğramıştır. Bu değişim işçi hak ve menfaatlerini budayan, özelleştirmeleri, işsizliği, yoksulluğu, kayıtdışı ve taşeron istihdamını yaygın hale getiren bir nitelik taşımaktadır.

İşçi sendikaları olarak varlığımızın teminatı demokrasidir, örgütlü toplumdur. Sendikal örgütlenmenin olduğu yerde işçi ekmeğini büyütür.

Sendikalaşma konusundaki sıkıntılarımız devam etmektedir. Günümüzde kayıtlı istihdam edilen toplam işçi sayısı içerisinde sendikalı olan işçi sayısı 1 milyona ancak ulaşmaktadır. Yasalardan ve uygulamalardan kaynaklanan sorunlarımıza, ayrıca her türlü etik dışı yollarla yapılan müdahaleler eklenmektedir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların örgütlü olduğu bazı işyerlerinde, bazı siyasiler ve devletin bazı bürokratları ile işverenler aracılığıyla tehdit ve baskı uygulanmak istenmektedir.

Geçmişten bugüne adeta bir alışkanlık haline gelen bu anlayışın son örneği ise şu anda Hava-İş sendikasının örgütlü olduğu işyerlerinde de yaşanmaktadır. İşçiler üyesi olduğu Hava-İş sendikasından baskı ve tehditle istifa ettirilmeye, üye olacaklar da engellenmeye ve başka bir sendikaya üye olmaya zorlanmaktadır.

İşçinin hür iradesine yönelik bu baskı, anayasaya ve özgür sendikacılık anlayışına aykırıdır. Demokratik geleneklere uymamaktadır. Yasalarımıza göre suçtur.

TÜRK-İŞ, geçmiş deneyim ve mücadele birikimiyle bu sorunları aşacak güçtedir. Konfederasyonumuz ve üye sendikalar birlik ve dayanışma içinde bu saldırıları boşa çıkaracaktır. TÜRK-İŞ topluluğu HAVA-İŞ Sendikamız ve üyesi işçilerin sürdürdükleri haklı mücadelenin yanındadır ve destekçisi olmaya devam edecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here