TOBB Türkiye Sivil Havacılık Sektör Meclisi

0
150

tshm

TOBB Türkiye Sivil Havacılık Sektör Meclisi

yıldırımTÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2005 yılında yaptığı düzenleme ile “Sektörlerde ortak görüşlerin oluşturulması ile özel sektör ile yetkili kamu kuruluşları arasında bir temas noktası olarak kamu özel sektör işbirliğinin geliştirilmesine imkân sağlamak” üzere Türkiye sektör meclislerini oluştudu. Temmuz 2006’dan beri faaliyete bulunan TOBB Türkiye sektör meclislerinin sayısı 2011 yılında 59’a yükseldi.
Türkiye sektör meclisleri, sektörle ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sektörde faaliyet gösteren işadamlarının kurduğu dernek ya da kuruluşların başkan ve başkan yardımcılarına öncelik verilmek üzere firmaların itibar, bilgi ve deneyim sahibi temsilcilerinden seçilen en çok 40 kişiden oluşuyor.
“Türkiye sektör meclisleri, sektörün tüm ilgilileri taraflarını bünyesine alan entegre yapısıyla, yerel olduğu kadar uluslararası nitelik taşıyan sektörel bir bakış açısıyla ve bugünün yanında geleceği kuşatan strateji ve vizyonuyla, dünyadaki benzer örneklerinden daha kapsamlı hizmetler sunmaya yönelmiş bir yapı olup sektöre ve ekonomimize büyük faydalar sağlama potansiyeli taşıyan önemli bir oluşumdur.”
Son olarak 2007 yılında yayınlanan yönetmelik ile TOBB Türkiye sektör meclislerinin görevleri – özetle – şu şekilde düzenlenmiştir:
Sektöre ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini tespit etmek,
Sektör raporları hazırlamak, geleceğe yönelik projeksiyonlar yapmak ve sektörel politika ve stratejileri oluşturmak,
Sektörlerin uluslararası rekabet şartlarına uyum sağlayabilmeleri için gerekli teknik ve bilgi alt yapısı ile ilgili çalışmaları hazırlamak,
Gerektiğinde pazar veya piyasa araştırmalarına ışık tutacak sektörel bazda ülke raporları hazırlamak,
Gerektiğinde birlik başkanının bilgisi dâhilinde hükümet yetkilileri ve ilgili bürokratlar ile görüşmeler yapmak,
İlgili sektöre ait kanun, tüzük, yönetmelik gibi mevzuat değişiklikleri hakkında görüş oluşturulması veya ilgili mevzuatın değiştirilmesi hususunda çalışmalar yapmak,
Uluslararası sektörel dernek ve kuruluşlarla irtibat ve işbirliği sağlamak, konferans, toplantılara  katılmak.
Görüleceği üzere, sektör meclislerinin görevleri esasen ilgili sektörün sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamak üzere düzenlenmiş olup meclis üyelerinin belirlenmesi de buna göre yapılmaktadır.
Ben, sizlere 2011 yılından beri  akademik danışmanlık yaptığım TOBB Türkiye Sivil Havacılık Meclisi yapı ve çalışmalarından bahsedeceğim. Öncelikle, akademik danışmanın görevi nedir, açıklayayım: “Sektör meclisi toplantılarında akademik ve/veya uzman raportörlük yapmak ve sektör ile ilgili akademik çalışmalarda bulunmak, uluslararası sektörel dernek, kurum ve kuruluşlarla irtibat sağlamak, TOBB adına ulusal veya uluslararası toplantılara, seminerlere, fuarlara katılmak.” Meclis akademik danışmanları, ayni zamanda meclislerinin danışman üyesidir.
Türkiye Sivil Havacılık Meclisi, ülkemiz sivil havacılığının kural koyucu-yönlendirici-hizmet sağlayıcı kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra havalimanları, hava seyrüsefer hizmetleri, havayolları, havacılık işletmeleri, havalimanı yer hizmetleri, ikram hizmetleri, kargo hizmetleri, eğitim kuruluşları ve diğer birçok sektör kurumunun-kuruluşunun yer aldığı geniş katılımlı bir oluşumdur. Sektör kurum-kuruluşlarının katılım istekleri bağlamında 40 üye sayısı az bile gelmektedir.
Türk sivil havacılığı uçak-yolcu trafiği bağlamında çok hızlı bir büyüme içindedir. Havayolu şirketlerimiz ve havalimanı terminal inşaat ve işletim şirketlerimiz dünyada kendine yer yapmış durumda olup en üst sıralarda yer alıyor. Havalimanlarımız mevcut yapı, kalite ve verilen hizmetler bağlamında sürekli uluslararası ödüller alıyor. Havalimanı yer hizmetleri kuruluşlarımız da yurt dışına açılmış durumdadır.
Peki, her şey mükemmel mi? Sivil havacılık sektörün hiçbir sıkıntısı, problemi yok mu? Tabi ki var.
İşte bu noktada Türkiye Sivil Havacılık Meclisine (TSHM) çok önemli bir rol düşmektedir. Sektörün sürdürülebilir gelişimi için gerekli çalışmaları yapmak, önerileri geliştirmek, bunların gerçekleştirilmesi için gerek meclis bünyesinde gerek TOBB aracılığı ile girişimlerde bulunmak.
Sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sorunlarının çoğu – tahmin edersiniz – kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgilidir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve özellikle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün meclis üyesi olması bu bakımdan büyük avantaj sağlamaktadır. Meclis çalışmalarında, havacılık işletmeleri sorunlarını doğrudan iletme ve yanıt alma şansı bulmaktadırlar.
TSHM’nde gündemde olan, görüşülen konulara biri hariç girmeyeceğim. En önemli 5 sorun, çözüm önerileri ile her yıl düzenli olarak yapılmakta olan ve Bakanlar düzeyinde katılımın gerçekleştiği TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi şuralarında sunulmaktadır. 6 Mart 2014 tarihinde yapılan son şuranın raporuna yazdığım linkten ulaşabilirsiniz (VII. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası Raporu; https://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/VII%20T%C3%9CRK%C4%B0YE%20SEKT%C3%96REL%20EKONOM%C4%B0K%20%C5%9EURASI_Yay%C4%B1n%20Yl%C4%B1%202014.pdf).
TSHM, son 3 yıldır, uçak bilet ücretleri üzerinde olan %18 KDV’nin %8’e düşürülmesine çalışmaktadır. Şöyle ki, havayolu ulaşımı çok yaygınlaştı. Lüks olmaktan çıktı ve bugün çok uygun ücretler bağlamında her kesimden yolcu uçuş yapmaktadır. Bu nedenle havayolu ulaşımının lüks tüketim kapsamından çıkartılması gerekli görülmektedir.
Bahsetmek istediğim son husus, TSHM’nin her yıl düzenli olarak hazırladığı ve basılı, elektronik ortamda yayınladığı ‘Sivil Havacılık Sektör Rapor’. Editör-koordinatör olarak hazırlama çalışmalarına katıldığım bu raporlara, özellikle, SHGM ve DHMİ önemli katkı ve destek sağlıyor. 2011, 2012 ve 2013 yılları sektör raporlarını TOBB web sayfalarında bulabilirsiniz (2013 yılı Raporu; https://tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/TurkiyeSivilHavacilikSektorRaporu.pdf). Raporlar, sektör hakkında kapsamlı bilgiler ve yıllık gelişmeleri içermektedir. 2014 yılı raporu çalışmaları başlamış olup 2015 Mayıs-Haziran aylarında dağıtıma hazır olması beklenmektedir.
Bu yazımda, size çok severek yaptığım bir işi tanıtmaya çalıştım. TOBB’un ülkemiz ekonomisinin, sanayisinin gelişmesine yönelik çok önemli katkıları var. Sektör meclisleri de kendi konularında bu katkıya destek sağlıyorlar…
Haftaya farklı bir konuda görüşmek üzere.
Yıldırım Saldıraner / Yenialanya.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here