THY’den Rush Bagaj İhalesi

0
292

bagaj teslim alanıTürk Hava Yolları A.O.’Dan Ahl, Saw, Adb, Esb, Ayt Havalimanlarında Sonradan Gelen Bagajların Kargo İle Yolcu Adresine Teslimi Hizmeti Alımı İhale Edilecektir

THY tarafından “ THY uçaklarıyla İstanbul Atatürk, İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Antalya İstasyonlarına seyahat eden yolcuların, seyahat esnasında çıkmayan bagajlarının, daha sonra yolcumuzun talep ettiği (otel, ev, iş, vb.) adresine kargo yolu ile 2 yıl süreli teslim hizmeti” alımına ilişkin ihale kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

Geçici Teminat bedeli KDV  hariç toplam 10.800 TL’dir.

İhale dokümanları, Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası Asma Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz temin edilebilir.

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç; 02.06.2016  günü saat 10.00’a kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

THY bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.