THY Trabzon İstasyonunda Part-Time Çalışma Arkadaşları Arıyor!

0
61

THY A.O. Trabzon İstasyonunda Part-Time Çalışma Arkadaşları Arıyor!

Genel Kriterler 

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Doğum tarihi 1.1.1994 ile 31.12.1999 tarihleri arasında olmak,
 • Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,
 • Aşağıda belirtilen fakültelerin birinde 3. sınıf öğrencisi olmak,
  • Edebiyat Fakültesi
  • Fen Edebiyat Fakültesi
  • Fen Fakültesi
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • İlahiyat Fakültesi
  • İletişim Fakültesi
  • Mühendislik Fakültesi
  • Teknoloji Fakültesi
 • İyi derecede İngilizce bilmek, (Arapça bilmek tercih sebebidir.)

Aranan Nitelikler

 • Organizasyon, planlama ve takip yönleri kuvvetli,
 • Aktif sorumluluk ve inisiyatif alabilen,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Analitik düşünme, değerlendirme ve analiz etme yeteneklerine haiz,
 • Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilen,
 • Haftada en az 20 saat çalışabilecek,
 • Etkili sözlü ve yazılı iletişime sahip olan çalışma arkadaşları arıyoruz.

Görev Tanımı: 

 • Yönetmelikler doğrultusunda, nöbeti içinde verilmiş talimatlar dahilinde, gelen ve giden uçak yolcularına istasyon hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek,
 • Bilet tanzim etmek, değiştirmek ve bu konuda Ortaklık prosedürlerine uygun şekilde tamamlayıcı belge ve formları tanzim ederek muhasebesel süreçleri tamamlamak,
 • Bilet ve bagaj kabulü sırasında ve uçağa alım esnasında uluslararası uçuşlarda müracaat eden yolcunun; bilet, pasaport, vize, oturum izni vb. seyahat belgelerini kontrol ederek, gidilecek ülkenin önceden belirlenmiş kurallarına uyumlu, eksiksiz ve geçerli olup olmadığını, iç hatlarda ise bilet ve kimlik eşleştirmesini yapmak. İncelenen belgelerin herhangi birinde eksiklik veya uygunsuzluk tespit edildiğinde önceden belirlenmiş prosedürler çerçevesinde işlem yapmak,
 • Gelen ve giden uçak operasyonlarında uçak altı işlemlerinin koordinasyonu için belirlenen prosedürler doğrultusunda hareket etmek ve yapılacak işlemleri takip etmek,
 • Saptadığı, tanık olduğu ya da yaşadığı kazayı, kazaya neden olabilecek potansiyel bir durumu, tehdit ve tehlikeleri, müşteri şikayetlerini Ortaklığın iletişim olanaklarını kullanarak ilgili dokümanlarda tanımlanmış birimlere en kısa sürede bildirmek,
 • Ulusal ve uluslararası sivil havacılık kuralları ile Ortaklık kurallarına uygun olarak istasyonlarda, müşteri memnuniyetinin temini için, ilgili ünitelerle ve tedarikçi firmalarla koordinasyon kurmak, periyodik analiz çalışmaları yapmak ve sonuçları raporlamak.

Çalışma Yeri ve Süresi:

 • Trabzon istasyonu için personel istihdamı yapılacaktır. Trabzon dışında öğrenci olan adaylar sürece davet edilmeyecektir.
 • Çalışma süresi 6 aydır.
 • Haftada en az 20 en fazla 30 saat çalışılabilir. Çalışılan saate göre ücret hesaplaması yapılır.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol: 

 • Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana kurumsal web sitemiz üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların başvurusu kabul edilmeyecektir.
 • Fazla başvuru olma durumunda adaylar genel not ortalamalarına göre sıralanacaktır. Not dökümünü yüklemeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 • İlan kriterlerini sağlayan adaylara mülakat yapılacaktır.
 • Mülakat öncesinde adayların yukarıda belirtilen kriterlere uygunluğunu belgelemeleri istenecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.
 • Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır.
 • İlan yeterli başvuru alınana kadar yayında kalacaktır.

Başvuru formu için tıklayınız.