Thy Kayıp Bagajların Adrese Teslim Hizmeti İhalesi Açıyor

0
161

bagaj_Thy A.O’dan Ankara Esenboğa Havalimanı Kayıp Bagajların Adrese Teslim Hizmeti İhale Duyurusu

-Ortaklığımız tarafından “Ortaklığımızın Uçaklarıyla Seyahat Edip Ankara Esenboğa Havalimanına İnen Yolcuların Seyahat Esnasında Çıkmayan Bagajlarının Daha Sonra Otel, Ev, İş Vb. Talep Edilen Adreslere Teslim Edilmesi Hizmetinin 2 Yıllık Süre İçin Alımı” kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

-Geçici Teminat bedeli 11.400 TL’dir.

-Kesin Teminat bedeli 22.800 TL’dir.

-İhale dokümanı, Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1.Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan veya Ankara İstasyon Müdürlüğü’nden ücretsiz temin edilebilir.

– Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 16.05.2016 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır.

-Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.