THY Bağımsız Denetim Kurumlarınca Denetlenecek

0
137

aa thy türktelekom

Devletin hissesinin bulunduğu kurumları bağımsız denetim kurumları denetleyecek

Meclis Genel Kurulu’nda Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı’nın görüşmeleri tamamlandı. Tasarının Sayıştay ile ilgili kabul edilen 19. maddesi ile kamu payının yüzde 50’nin altında olan kuruluşları Sayıştay değil bağımsız denetim kurumları denetleyecek.
Aralarında devletin yüzde 49 hissesi bulunan Anadolu Ajansı, devletin yüzde 49,12 hissesi bulunan THY, Hazine Müsteşarlığı’nın yüzde 30 hissesi bulunan Türk Telekom gibi kurumlar için denetimi bağımsız denetim kurumu yapacak. Sayıştay, kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu TBMM’ye sunacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28. Birleşimi açıldı. Birleşimi TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi yönetiyor. Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı’nın 2. bölümünün görüşmelerine başlandı.
Tasarının 16. maddesi görüşüldü. Madde yapılan oylamayla kabul edildi. Madde ile kimlik kartlarının dağıtılması pilot uygulamayla başlayacağı ve uygulama sonuçlarına göre genel uygulamaya geçileceğinden, mevcut nüfus cüzdanlarının verilmesine devam edilecek.
Tasarının 17. maddeside yapılan oylamayla kabul edildi. Madde ile işverenlerin rekabet gücünün artırılması ve kayıtlı istihdamın teşviki, asgari ücretle çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amaçlanıyor.
18. madde ile Maliye Bakanı, mali tatil uygulaması nedeniyle süre verilecek iş ve işlemlerin kapsamını belirleyebilecek, mali tatil kapsamını vergi türleri, beyanname ve bildirimler itibariyle sınırlayabilecek.
Tasarının 19. maddeye göre Anayasa Mahkemesi’nin 4 Adalık 2014 tarihinde iptal ettiği Sayıştay Kanunu’nun 4’üncü maddesi yeniden düzenlendi. Kamu payı yüzde 50’den az olan ve Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere ilişkin, ilgili mevzuat uyarınca düzenlenen bağımsız denetim raporları Sayıştay’a gönderilecek. Sayıştay, kendisine sunulan bu raporları esas alarak hazırlayacağı raporu TBMM’ye sunacak.
Aralarında devletin yüzde 49 hissesi bulunan Anadolu Ajansı, devletin yüzde 49,12 hissesi bulunan THY, Hazine Müsteşarlığı?nın yüzde 30 hisseni bulunan Türk Telekom gibi kurumlar için denetimi bağımsız denetim kurumu yapacak. Sayıştay, kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu TBMM’ye sunacak.
Madde ile ilgili AK parti bir önerge verdi. Sayıştay Kanunu’nun 4. maddesinde şu değişiklik yapıldı: “3 Aralık 2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendinde yer alan sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50’den fazla olan ibaresi sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “A ve b bentleri kapsamına giren şirketler doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı yüzde 50’den az olup ilgili mevzuat uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler, bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının denetimi ilgili mevzuat uyarınca düzenlenen ve Sayıştay’a gönderilecek olan bağımsız denetim raporları esas alınarak yapılır. Sayıştay münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunar.” Önerge ile değiştirilen madde üzerine yapılan oylama sonucu madde kabul edildi.

CİHAN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here