TEHLİKELİ MADDE VE MEVZUAT

0
381

TEHLİKELİ MADDE VE MEVZUAT

 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKT) en son olarak 13 Nisan 2018 da yayınlamış olduğu “TEHLİKELİ MADDELERİN HAVAYOLUYLA TAŞINMASI “ yönetmeliğinde, lojistik sektörünü doğrudan etkileyecek bir çok madde vardır.

Toplamda onbir sayfa ve otuzbir maddeden oluşan yönetmeliği tüm detayları ile irdelemek gibi bir amacımız yok. Özelikle yeni sorumluluklar getiren maddelerle ilgili olarak bir bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz.

 

İlk önemli madde olarak : “Tehlikeli madde faaliyet belgesi

MADDE 7 – (1) Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasına yönelik; bir takvim yılı içerisinde net yirmi ton ve üstü miktarlarda işlem yapan veya miktara bağlı olmaksızın; Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle ilgili faaliyetlerde bulunan; gönderen ve alıcı ile gönderen, alıcı ve operatör adına iş ve işlemleri yürüten işletmeler, yer hizmetleri işletmeleri “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi” almak zorundadırlar.”

 

Bu maddenin yürürlüğe girme tarihinin de 01.07.2018 olduğunu hatırlatmamız gerekmektedir. Bu madde ile ilgili 2 aylık bir süre olduğunu belirtelim.

Tehlikeli madde faaliyet belgesi yada kısa adı ile TMFB kavramı ADR ile Lojistik sektörüne girmiştir. Mevcut belgesi olan kuruluşların havayolu için de ayrıca belge alması gerektiğini hatırlatalım.

 

Ayrıca Lojistik sektörünün, Tehlikeli Madde taşınmasında bir uzmanlaşma ve nitelikli personel istihdamı mecburiyeti olacağı görülmektedir.

 

Bu, aynı yönetmeliğin

“Tehlikeli madde sorumlusu

MADDE 9 – (1) Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasına yönelik faaliyetlerde bulunan; gönderen ve alıcı ile gönderen, alıcı ve operatör adına iş ve işlemleri yürüten işletmeler, yer hizmetleri işletmeleri ve geçici depolama ve antrepo işletmelerinin tehlikeli madde sorumlusu istihdam etmeleri zorunludur.

(2) Tehlikeli madde sorumlusunun eğitimi, yetkilendirilmesi, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.”maddesi içerisinde görülmektedir.

Özelikle acenteler acısından IATA onaylı DGR kategori 6 geçerli belge sahibi 2 uzman personel istihdam mecburiyeti, SHGM SHT.17.6 yönetmeliği gereği var iken, bunlara ilave olarak yeni bir sorumlu istihdamı söz konusudur.

Tehlikeli madde sorumlusu kim olacağı aynı yönetmeliğin “Tanımlar” kısmında

“ cc) Tehlikeli madde sorumlusu: İdare tarafından verilmiş geçerli bir tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikasına sahip olan ve tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınması kapsamında eğitim vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarından ICAO­TI kapsamında Kategori­6 müfredatına uygun eğitimi almış kişileri,”

olarak tarif edilmiştir.

TMKT sayfasında, güncel olarak 8355 kişinin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) sertifikası sahibi olduğu görülmektedir. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ICAO­TI kapsamında, Kategori­6 geçerli belge sahibi kişilerin istihdamı, 13.04.2018 itibari ile zorunludur.

Ve aynı yönetmeliğin;

“İdari para cezası

MADDE 26 :

  1. c) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen Tehlikeli Madde Sorumlusu istihdam etme veya bu hususta hizmet alma zorunluluğuna uymayan işletmelere beş bin Türk Lirası (5.000­TL.)” der.

 

Resmi gazetede yayımlanma tarihi itibari ile yönetmeliğe tabii kuruluşların, kendilerini bağlayan ve aksiyon almalarını gerektiren maddeleri değerlendirmek adına, ilgili mevzuatı edinmelerini ve incelemelerini tavsiye ediyoruz.

 

Dinçer ÖZGÜR

Kıta Lojistik

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı