TAŞINIR DONANIM ÜZERİNDEKİ ULUSLARARASI TEMİNATLAR HAKKINDA CAPE TOWN KONVANSİYONU

5
139

CAPETOWN

TAŞINIR DONANIM ÜZERİNDEKİ ULUSLARARASI TEMİNATLAR HAKKINDA CAPE TOWN KONVANSİYONU (“CTK”), bazı taşınırlar üzerindeki haklarla ilgili düzenleme ve uygulamaları yeknesaklaştırmayı amaçlayan uluslararası bir sözleşmedir. CTK, bu taşınırlarla ilgili satım, kira ve teminatlara ilişkin sözleşmelerin tescili konularını küresel anlamda standardize ederken, olası bir temerrüt durumunda hak sahiplerinin kullanılabileceği yasal yolları da belirlemektedir.  Hâlihazırda CTK’ya 74 ülke tarafken, bu ülkelerden 62’si CTK’yı onaylamış/kabul etmiştir.

 

Türkiye, CTK ile birlikte CTK’YA İLİŞKİN HAVA ARACI DONANIMINA ÖZGÜ KONULARA DAİR PROTOKOL’Ü (“Protokol”) 16 Kasım 2001 tarihinde imzalamıştır. CTK ile Protokol’ün T.C. tarafından onaylanması ise bu tarihten yaklaşık 10 yıl sonra gerçekleşmiş olup, 1 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Yerel mevzuatımız ile CTK ve Protokol hükümleri arasında kayda değer anlamda çelişkiler olması sebebiyle, yerel mevzuatımızın bu hükümler ile uyumlaştırılması konusunda ülkemiz ciddi çabalar sarf etmiştir.

 

Nihayet, 20 Ekim 2014 tarihinde, Türkiye OECD tarafından, bugüne kadar yalnızca 21 ülkenin girebilmiş olduğu Cape Town İndirim Listesi kapsamına alınmıştır.  Böylece, bundan böyle, hava aracı finansmanı sağlamayı arzu eden Türk havacılık şirketleri, üye ülke ihracat kredi kuruluşlarının indirimli primlerinden yararlandırılacaklardır. İhracat kredi kuruluşları aracılığıyla finansman sağlanmasının tüm dünyada pek çok havacılık şirketi tarafından tercih edilen bir yöntem olduğu düşünüldüğünde, ülkemizin bu başarısının Türkiye’deki havacılık sektörünü olumlu yönde etkileyeceği açıktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here